Mokymo programos
Molekulinė biologija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612C71001
Kodas pagal ISCED: 51142
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti molekulinės biologijos specialistus, gebančius naudotis informacijos šaltiniais, mokomąją ir moksline literatūra, suprantančius ir mokančius savarankiškai tirti, išanalizuoti bei paaiškinti reiškinius, susijusius su molekulinės biologijos mokslinėmis problemomis ir gebančius taikyti šiuolaikinius mokslinio tyrimo bei analizės metodus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji molekulinės biologijos specialistai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: kalbos kultūrą ir specialybės kalbą, psichologijos įvadą, fizikinio pasaulio įvadą, filosofijos įvadą, sociologijos įvadą ir specialybinius dalykus: botanikos pagrindus, organinę chemiją, biochemiją, bioinformatiką, biotechnologijas.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 440 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su laboratorine įranga, duomenų rinkimo ir analizavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus molekulinės biologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Molekulinės biologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti molekulinės biologijos specialistais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti molekulinės biologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis informacijos šaltiniais, mokomąją ir moksline literatūra, taikyti šiuolaikinius mokslinio tyrimo bei analizės metodus, savarankiškai tirti, išanalizuoti bei paaiškinti reiškinius, susijusius su molekulinės biologijos mokslinėmis problemomis;
- žinoti pagrindines biologijos sritis, biochemijos, genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, genų inžinerijos, biotechnologijos ir gretutines sritis;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal molekulinės biologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti molekulinės biologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję molekulinės biologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti biotechnologijos ir mikrobiologijos pramonės įmonėse, mokslo institutuose, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju