Mokymo programos
Medicina Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 601A30001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Aukštojo mokslo diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos medicinos gydytojus Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, išmanančius mokslinius medicinos metodus, sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, funkcijas ir elgseną, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės ir jo fizinės bei socialinės aplinkos, turinčius pakankamų žinių apie klinikinius dalykus ir jų praktinį panaudojimą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji gydytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: lotynų kalbą, medicinos istoriją, psichologiją, filosofijos įvadą, specialybės kalbą ir kt., bei specialybinius dalykus: bendrąją ir bioorganinę chemiją, bendrąją ir žmogaus biologiją, fiziką ir informacines technologijas, bendrąją ir žmogaus genetiką, traumatologiją, ortopediją ir plastinę rekonstrukcinę chirurgiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu ir baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama gydytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus medicinos studijų programą studijas galima tęsti medicinos krypties rezidentūros studijų programoje.
Medicinos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti gydytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Gydytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti gydytojo darbą.
Asmuo, įgijęs gydytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti klinikinius metodus, gauti ir užrašyti išsamią ligos istoriją, atlikti fizinį ištyrimą ir įvertinti psichinę būklę, interpretuoti rezultatus gautus iš ligos istorijos, fizinio ištyrimo, instrumentinių bei laboratorinių tyrimų, preliminariai įvertinti paciento problemas ir pagal jas suformuluoti diagnozę, tyrimo ir gydymo planus, atlikti pagrindines klinikines procedūras, įskaitant pradinį ir specialųjį gaivinimą, venų punkciją ir kt., naudotis informacinėmis technologijomis
- žinoti klinikinius metodus, procedūras, sveiko ir sergančio žmogaus sandarą, funkcijas ir elgseną, ryšius tarp žmogaus sveikatos būklės ir jo fizinės bei socialinės aplinkos
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Gydytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal medicinos studijų programą.
Norintiems siekti gydytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti gydytoju nėra pripažįstami.
Įgiję gydytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinėse bei privačiose gydymo įstaigose, farmacijos ir medicinos įrangos komercinėse struktūrose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju