Mokymo programos
Kineziterapija Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612B31001
Kodas pagal ISCED: 51172
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos akademinio išsilavinimo kineziterapeutus, reikalingus Lietuvos sveikatos apsaugos sistemai, gebančius parengti individualią kineziterapijos programą, ją vykdyti, analizuoti, koreguoti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji kineziterapeutai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: filosofijos įvadą, psichologijos pagrindus, medicininę etiką,lotynų kalbą, ugdymo pagrindus ir kt., bei specialybinius dalykus: anatomiją ir histologiją, aktyvias reabilitacijos priemones, kineziterapijos pagrindus, tarptautinę sveikatos apsaugą, taikomąją kūno kultūrą ir kt.
Vykdoma penkių dalių profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 1040 val. Jos metu studentai dirba kartu su aukštos kvalifikacijos specialistais, įtvirtinami ir tobulinami problemos išsiaiškinimo, sprendimo parinkimo bei įgyvendinimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas reabilitacijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir kineziterapeuto profesinė kvalifikacija.
Baigus kineziergoterapijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslo srities magistrantūros studijų programose.
Kineziterapijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti kineziterapeutais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kineziterapeuto kvalifikacija reikalinga norint dirbti kineziterapeuto darbą.
Asmuo, įgijęs kineziterapeuto kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti paciento fizinį aktyvumą, parinkti metodikas, atsižvelgdamas į pažeidimo sindromus ir bendrą paciento sveikatos būklę, kompleksiškai taikyti aktyvias ir pasyvias kineziterapijos priemones bei natūralius gamtinius veiksnius, naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, kelti hipotezes, tyrimo uždavinius bei tikslus, atlikti empirinius tyrimus, interpretuoti gautus duomenis, rašyti mokslinio pobūdžio išvadas
- žinoti aktyvios reabilitacijos priemones, kineziterapinius metodus ir metodikas, sutrikusių funkcijų atstatymo ir kompensavimo principus, kompensacinę techniką, specialiosios kineziterapijos, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo, medicinos etikos disciplinas
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis
Kineziterapeuto kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal kineziterapijos studijų programą.
Norintiems siekti kineziterapeuto kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti kineziterapeutu nėra pripažįstami.
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys gali dirbti asmens sveikatos priežiūros, ugdymo ir mokymo, socialinės reabilitacijos, sveikatingumo, socialinės rūpybos, globos ir slaugos bei privačiose gydymo įstaigose, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju