Mokymo programos
Matematikos ir informatikos mokymas Priima 2011 metais
Valstybinis kodas: 612X13006
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Pakopa: Bakalauras
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 4 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos mokytojus, galinčius mokyti matematikos ir informatikos dalykus bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose, gerai suvokiančius matematiką, žinančius pagrindinius jos dėsnius ir gebančius juos taikyti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji matematikos ir informatikos mokytojai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologijos įvadą, asmenybės ir socialinę psichologiją, pedagoginę ir raidos psichologiją, istorinę ir lyginamąją pedagogiką, matematikos istoriją bei specialybinius dalykus: kombinatoriką ir grafų teoriją, duomenų struktūras ir algoritmus, tikimybių teoriją ir matematinę statistiką, matematikos mokymo metodiką, algebros ir funkcijų teorijos didaktines problemas.
Atliekama pedagoginė praktika bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose. Praktinių studijų trukmė ? 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami pamokų planavimo, organizavimo ir vedimo, darbo su mokyklinio amžiaus vaikais gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus matematikos ir informatikos mokymo studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Matematikos ir informatikos mokymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti matematikos ir informatikos mokytojais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti matematikos ir informatikos mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti remdamasis matematikos ir informatikos, pedagogikos ir psichologijos žiniomis suprantamai ir aiškiai dėstyti savo dalyką, parengti dokumentus, naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti su programiniais paketais, taikyti pagrindinius statistikos metodus, atlikti tyrimus ir daryti išvadas, adaptuotis prie kintamų reikalavimų;
- žinoti pagrindinius matematikos dėsnius, statistikos metodus, programavimo kalbas, pedagogikos ir psichologijos dalykus, būtinus mokytojo darbui;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal matematikos ir informatikos mokymo studijų programą.
Norintiems siekti mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti matematikos ir informatikos mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti matematikos ir informatikos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose.

Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju