Mokymo programos
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programa
Valstybinis kodas: 260086210
Kodas pagal ISCED: 22186
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Saugos paslaugos

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti darbdavį atstovaujantį asmenius, gebančius įmonėje užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
Siekiant šių tikslų būsimieji darbdavį atstovaujantys asmenys teoriniuose užsiėmimuose mokomi darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimo Lietuvos Respublikoje ir konkrečioje įmonėje, darbdavio ir darbuotojų pareigų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo įmonėje, darbo komandoje, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų bei jų prevencijos, darbo teisės, ergonomikos, socialinio dialogo vystymo darbo sentikiuose užtikrinant įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklai ir kt.
Praktinis mokymas programoje nenumatytas.
Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusysis įmonėse gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
Baigus darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo saugos paslaugų profesijų srities, profesinės sveikatos ir darbo saugos posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo saugos inžinerijos studijų krypties programas.
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus darbdavio, jam atstovaujančio asmens programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
Asmuo įgijęs, kompetenciją užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais, turi:
gebėti atlikti darbdavio pareigas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, užtikrinti saugų darbuotojų darbą įmonėje, įgyvendinti socialinį dialogą įmonėje, nustatyti profesinės rizikos darbuotojų mokymo žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities vertinimo tvarką, prevenciją, profesinės rizikos mažinimo principus ir gebėti jais vadovautis, būti principingu, demokratišku, atviru kitai nuomoneižinoti darbdavio pareigas, teises ir atsakomybę darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, pagrindinius teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, reikalavimus, bendruosius nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimo ir prevencijos principus, ergonomikos reikšmę darbuotojų saugai ir sveikataimokėti atsakingai, dėmesingai dirbti, organizuoti bei vadovauti darbų saugos ranybai
Darbdavio, jam atstovaujančio asmens programa vykdoma darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose ir kolegijose.
Norintiems užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais pripažįstami kaip darbdavio, jam atstovaujančio asmens kompetencija, išlaikius atitinkamą egzaminą. Egzaminas laikomas darbdavio, jam atstovaujančio asmens programą vykdančioje mokymo įstaigoje.
Baigę darbdavio, jam atstovaujančio asmens mokymo programą, asmenys gali dirbti įmonėje bei užtikrinti jos darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju