Mokymo programos
Europos verslo teisė
Valstybinis kodas: 621M90020
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti Europos verslo teisės specialistus - darbuotojus, gebančius taikyti Europos verslo teisės žinias praktinėje veikloje bei išmanančius Europos Sąjungos finansų bei mokesčių, konkurencijos teisės, investicijų teisinio reguliavimo, įmonių bei tarptautinių pervežimų teisinio reguliavimo, pramoninės nuosavybės ir vartotojų teisių apsaugos, kitus Europos Bendrijos rinkos verslo reguliavimo teorinius ir praktinius aspektus.
Stojantysis turi turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji Europos verslo teisės specialistai studijuoja ne tik bendruosius civilinės teisės dalykus, tokius kaip Civilinė teisinė atsakomybė, Pramoninės nuosavybės teisė, bet ir šiuos specifinius, su Europos vidaus bei pasaulinėmis rinkomis susijusiam verslui itin aktualius teisinius dalykus: Vidaus rinkos laisvės, Tarptautiniai komerciniai sandoriai, ES Konkurencijos teisė, Įmonių teisinis reguliavimas ES teisėje, Vartotojų teisių apsauga ES teisėje, ES civilinis procesas ir kt.
Europos verslo teisės studijų programa dėstoma anglų kalba.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Europos verslo teisės studijų programą, studijas galima tęsti teisės ir kitose socialinių mokslo srities doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro (Europos verslo teisės studijų programos) kvalifikacija reikalinga norint dirbti darbą, reikalaujantį verslo teisės žinių.
Asmuo, įgijęs teisės magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti teikti teisines paslaugas verslo sferoje ne tik Lietuvos Respublikos, bet ir kitų Europos valstybių verslo subjektams, taikyti įgytas Europos verslo teisės žinias praktinėje veikloje, atstovauti Lietuvos Respublikos interesus įvairiose darbo grupėse Europos Sąjungos ir kitose Europinio lygio institucijose
- žinoti apie verslo vykdymo teisinį reguliavimą Lietuvoje ir Europos, ypač kaimyninėse, valstybėse, verslo subjektų teisinio statuso ypatumus, Europos Sąjungos verslo teisės normas;
- mokėti dirbti atsakingai ir kruopščiai, savarankiškai įvertinti aplinkybes ir priimti sprendimus, efektyviai organizuoti savo darbą, dirbti ir reikšti savo poziciją tiek lietuvių, tiek anglų dalykine kalba.
Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės krypties programas. Teisės magistro studijos grindžiamos žiniomis ir įgūdžiais, įgytais bakalauro studijose, bet orientuoja į išsamesnį tam tikros teisės srities pažinimą. Viena iš programų, kurias gali pasirinkti būsimieji teisės magistrai, yra Europos verslo teisės studijų programa, dėstoma anglų kalba.
Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos Europos verslo teisės žinios nėra pripažįstamos.
Įgiję teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti ne tik advokatu, notaru, teisinį darbą įvairiose valstybinėse institucijose ir privačiose įmonėse, bet ir teisėju. Teisės magistrai gali dirbti ir aukštosiose mokyklose mokslinį - pedagoginį darbą. Be to, dėl Europos verslo teisės magistro studijų programos specifikos, ją sėkmingai baigę asmenys gali dirbti teisinį darbą valstybiniame ir privačiame sektoriuje, kuriam reikalingos užsienio valstybių verslo teisinės aplinkos žinios bei stiprūs dalykinės anglų kalbos įgūdžiai.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju