Mokymo programos
Teisė ir valstybės sienos apsauga
Valstybinis kodas: 621M90021
Kodas pagal ISCED: 51238
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vadovaujančio lygmens Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnus išmanančius operatyvinį bei ikiteisminį darbą Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, turinčius statutinių įstaigų vadybos pagrindus bei išmanančius Valstybės sienos apsaugos tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą.
Stojantysis turi turėti teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji vadovaujančio lygmens Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai studijuoja 14 dalykų: statutinių įstaigų valdymą, žmogiškųjų išteklių vadybą, operatyvinį tyrimą, nusikaltimų tyrimo psichologiją, operacijų planavimo vadybą, ikiteisminio tyrimo teoriją ir praktiką, teisės sociologiją, sienos apsaugos organizavimo lyginamąją analizę ir kt.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą studijas galima tęsti teisės krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadovaujančiose pareigose Valstybės sienos apsaugos tarnyboje bei kitose teisėsaugos institucijose.
Asmuo baigęs teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą ir įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti įgyvendinti valstybės tarnyboje, praktikoje įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, užtikrinant etines vertybines nuostatas, pagarbą žmogui ir valstybei, teisingumą, nešališkumą, viešumą ir atsakomybę, formuoti savarankiško mokslinio darbo įgūdžius, gebėjimus priimti savarankiškus sprendimus, išmanyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos operatyvinį bei ikiteisminį darbą, turėti statutinių įstaigų valdymo pagrindus bei išmanyti Valstybės sienos apsaugos tarnybos tarptautinį bendradarbiavimą; labiliai veikti permanentinėmis ekonominėmis ir socialinėmis sąlygomis; prognozuoti, numatyti strateginių pokyčių kelius ir būdus - specifinio darbo realizavimo ypatumų optimizavimui ir adaptavimui atitinkamai besikeičiančioms aplinkybėms; panaudoti priemones ir metodus neutralizuojančius kitimo proceso stagnacinius ar opozicinius faktorius; įgyvendinti ES ir Šengeno teisinės bazės normas, taikyti modernius valdymo, kitus tarnybinę veiklą užtikrinančius metodus, profesionaliai pasirengusius dalyvauti ES institucijų vykdomose tarptautinėse operacijose ir misijose;
- žinoti Lietuvos ir ES teisės norminius aktus bei tarptautinės teisės principus ir gebėti juos taikyti kasdieninėje veikloje susiduriat su valstybės sienos apsaugos organizavimo bei teisinio reguliavimo problemomis;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir kokybiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir piliečiais.
Teisės magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą.
Norintiems siekti teisės magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliu ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisės magistro kvalifikacijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Asmuo baigęs teisės ir valstybės sienos apsaugos studijų programą ir įgijęs teisės magistro kvalifikacinį laipsnį gali dirbti vadovaujančiose pareigose Valstybės sienos apsaugos tarnyboje ar kitose teisėsaugos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju