Mokymo programos
Programų ir projektų vadyba
Valstybinis kodas: 621N24001
Kodas pagal ISCED: 51234
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, gebančius kurti, taikyti ir tobulinti programų ir projektų valdymo procesus verslo organizacijose, viešojo ir finansų sektoriaus institucijose.
Stojantysis turi turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studentams, neturintiems vadybos ir ekonomikos teorijos pagrindų, studijų programoje numatyti 2 papildomi studijų dalykai: Vadyba ir Ekonomikos teorija, kuriuos studentai turi išklausyti per pirmuosius du semestrus.
Būsimieji programų ir projektų valdymo specialistai studijuoja 11 studijų dalykų: strateginio ir programinio valdymo teoriją, finansų valdymą, žmogiškųjų išteklių valdymą, strateginį projektų valdymą, investicinių projektų rengimą ir vertinimą, kokybės vadybą, mokslinį tiriamąjį darbą ir kt. alternatyviai pasirenkamus.
Praktika nenumatyta.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Programų ir projektų valdymo studijų programą studijas galima tęsti vadybos ir administravimo krypties doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis reikalingas organizacijų programų ir projektų valdymo procesams organizuoti ir vykdyti.
Asmuo, įgijęs vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti tinkamai analizuoti organizacijos aplinką, panaudoti šiuolaikiškas programų ir projektų valdymo priemones, įvertinant organizacijos mikroaplinką, generuoti programų ir projektų idėjas ir ruošti projektus, derinti projektus su organizacijos veiklos strategija, tinkamai planuoti ir valdyti su projekto turiniu, laiku, išlaidomis, ištekliais, komunikavimu, rizika ir pirkimais susijusius procesus, taikyti informacinių technologijų mokslo krypties pasiekimus sprendžiant konkrečius programų ir projektų vadybos uždavinius, taikyti kokybės gerinimo metodus valdant programas ir projektus, planuoti, organizuoti ir dalyvauti atliekant programų ir projektų vidaus ir išorės auditą.
- žinoti šiuolaikiškus programų ir projektų valdymo metodus, verslo organizacijų, finansų rinkos institucijų bei įvairių valstybės ir savivaldos institucijų strategijas ir jas įgyvendinančias programas, programų ir projektų atitinkančių tarptautinius standartus ir ES reikalavimus, rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo metodikas.
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose vykdančiuose studijas pagal Programų ir projektų valdymo studijų programą.
Norintiems siekti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Įgiję vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti verslo organizacijose, viešojo sektoriaus ir finansinėse institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju