Mokymo programos
Socialinė gerontologija
Valstybinis kodas: 621L51001
Kodas pagal ISCED: 51276
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti socialinio darbo magistrus - socialinės gerontologijos specialistus, turinčius socialinių paslaugų vyresnio amžiaus žmonėms strateginio planavimo ir įgyvendinimo, socialines paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms teikiančių institucijų veiklos organizavimo ir koordinavimo, socialinių programų vyresnio amžiaus žmonėms administravimo kompetencijas, gebančius diegti naujoves savo veikloje bei savo mokslines žinias ir gebėjimus realizuoti valstybinėse, nevyriausybinėse bei privačiose struktūrose.
Stojantysis turi turėti socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji socialinės gerontologijos specialistai studijuoja 11 studijų dalykų: socialinio darbo teorinius modelius, kiekybinių ir kokybinių socialinių tyrimų metodologiją, senėjimo teorijas ir demografiją, geriatriją ir slaugą, gerontologinį socialinį darbą, senėjimo psichologiją, ES politiką pagyvenusiems žmonėms, socialinės saugos teisę ir kt.
Numatyta Gerontologinio socialinio darbo praktika. Praktinių studijų trukmė 200 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus Socialinės gerontologijos studijų programą studijas galima tęsti sociologijos, vadybos ir administravimo ir edukologijos krypčių doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Socialinio darbo magistro kvalifikacinis laipsnis įgytas, baigus Socialinės gerontologijos studijų programą reikalingas norint dirbti tiesioginį socialinį darbą arba netiesioginį - diegti, organizuoti ir koordinuoti socialines paslaugas pagyvenusiems žmonėms.
Asmuo, baigęs Socialinės gerontologijos studijų programą ir įgijęs socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį turi:
- gebėti identifikuoti ir apibrėžti pagyvenusių žmonių (jų šeimos narių) problemas ir poreikius, tenkinant juos optimaliai pasinaudoti turimais žmogiškaisiais ir materialiaisiais ištekliais, diegti, koordinuoti ir vertinti socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms teikimą, rengti ir atlikti socialinės gerontologijos ir kitų sričių mokslinius tyrimus, inicijuoti ir vertinti savo veiklos teorines ir praktines naujoves
- žinoti socialinės gerontologijos teorijas, naujausias koncepcijas, socialinės paramos pagyvenusiems žmonėms nacionalinę sistemą
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais - vyresnio amžiaus žmonėms ir jų artimaisiais.
Socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį, galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal Socialinės gerontologijos studijų programą.
Norintiems siekti socialinio darbo magistro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti socialinio darbo bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti socialinio darbo magistro kvalifikacijos reikalaujantį darbą nėra pripažįstami.
Baigę Socialinės gerontologijos studijų programą ir įgiję socialinio darbo magistro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinėse įstaigose, teikiančiose paslaugas pagyvenusiems žmonėms, suaugusiųjų švietimo įstaigose, sveikatos apsaugos sistemos įstaigose (pirminės sveikatos priežiūros centrai, poliklinikos, ligoninės, slaugos ligoninės ir pan.), rekreacijos ir sociokultūrinės veiklos centruose ir pan.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju