Mokymo programos
Apskaitininko mokymo programa
Valstybinis kodas: 362034401
Kodas pagal ISCED: 33334
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Verslas ir administravimas
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta parengti apskaitininkus, gebančius kvalifikuotai dirbti įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose atliekant įvairias apskaitos operacijas.
Siekiant šių tikslų būsimieji apskaitininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi teisės pagrindų, informacinių technologijų pagrindų ir jų taikymo, įmonių ekonomikos, mokesčių, finansinės ir valdymo apskaitos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – 3 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami operacijų, apskaitos procedūrų tikrinimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama apskaitininko kvalifikacija.
Baigus apskaitininko mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo verslo ir administravimo srities, buhalterinės apskaitos ir apmokestinimo posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programas.
Apskaitininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Apskaitininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti apskaitininku.
Asmuo, įgijęs apskaitininko kvalifikaciją, turi:
Mokėti įforminti įvairius ūkinius procesus, pavyzdžiui, dokumentuoti ir įtraukti į apskaitą ilgalaikį turtą, apskaičiuoti darbuotojų atlyginimą, apskaičiuoti įmonės mokesčius, gebėti naudotis kompiuterinėmis apskaitos programomis, kvalifikuotai formuoti apskaitos informaciją ir pateikti ją vartotojams.
Būti susipažinusiam su pagrindiniais Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarką organizacijose, gebėti juos atitinkamai taikyti, pavyzdžiui, žinoti, kokie įmonių rekvizitai yra privalomi ant sąskaitos-faktūros, kokiuose apskaitos registruose reikia registruoti įmonėje vykstančius ūkinius procesus, kaip teisingai paskaičiuoti įsigijomo savikainą ar nusidėvėjimąmokėti sukoncentruoti dėmesį, dirbti atsakingai, kruopščiai, būti vadovaujamam, bet gebėti dirbti ir savarankiškai, organizuoti savo darbą,
Apskaitininko kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal apskaitininko mokymo programą.
Norintiems siekti apskaitininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję apskaitininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti privačiose, viešosiose, biudžetinėse įstaigose ir organizacijose,
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju