Mokymo programos
Traukinių Derintojo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 262084023
Kodas pagal ISCED: 23384
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Transporto paslaugos
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 12 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

Geležinkelio stotyse atliekami manevravimo darbai: vagonų prikabinimas bei atkabinimas nuo traukinių, perstatymas iš vieno kelio arba kelyno į kitą, nuridenimas į krovos kelius, įmonių privažiuojamuosius kelius ir atridenimas iš jų ir kt. Manevrus atlieka manevravimo brigada, kurią sudaro manevrinio lokomotyvo mašinistas, derintojas ir derintojo padėjėjas (padėjėjo gali ir nebūti). Brigados vadovas yra traukinių derintojas.
Ši programa numato traukinių derintojo parengimą atlikti šias pareigas.
Traukinių derintojo profesija geležinkelių transporte yra viena iš svarbiausių ir atsakingiausių. Traukinių derintojas dirba geležinkelio stotyse, taip pat įmonių privažiuojamuose keliuose. Jo darbas yra padidinto pavojingumo. Kad kokybiškai ir saugiai atliktų savo darbą, traukinių derintojas turi gerai žinoti jo aptarnaujamą stoties rajoną, būti susipažinęs su geležinkelių transporto techninėmis priemonėmis, gerai žinoti eismo ir manevravimo taisykles, mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą. Sveikatos apsaugos ministerija nustatyta tvarka turi būti tikrinama jo sveikata ir jis turi turėti nustatytos formos pažymėjimą.
Programoje siūlomas mokymo režimas yra 40 akademinių valandų per savaitę, nes mokysis jau suaugę žmonės.
Apie 40% mokymui skirto laiko numatoma teoriniam mokymui.Traukinių derintojo atliekamų darbų spektras gana platus, todėl teorinio mokymo metu suteikiamos bendrosios žinios apie geležinkelių transportą, jo technines priemones (riedmenis, kelio, signalizacijos, elektros tiekimo, stočių ūkį), krovinių tvirtinimo prie riedmenų taisykles, stočių darbo technologiją, supažindinama su geležinkelių techninio naudojimo nuostatais, signalizacijos ir eismo taisyklėmis (apimtyse, nustatytose Valstybinės geležinkelių inspekcijos). Įvertinant sudėtingas darbo sąlygas, ypatingas dėmesys skiriamas darbų saugai ir priešgaisrinei apsaugai.
Praktinis mokymas pravedamas geležinkelio stotyse, kuriose yra galimybė praktikoje įtvirtinti visus teorinio mokymo skyrius, dirbant traukinių derintojo dubleriu ir prižiūrint patyrusiam derintojui.
Praktinio mokymo metu, be praktinių įgūdžių įsigijimo, kursantai turi būti apmokyti atlikti paprasčiausius vagonų remonto darbus.
Išklausius visą teorinio mokymo kursą ir atlikus visą praktinį mokymą, traukinių derintojo rengimas baigiamas kvalifikaciniu egzaminu. Sėkmingai išlaikę egzaminus asmenys įgyja traukinių derintojo kvalifikaciją, ir jiems išduodamas nustatytas Valstybės pripažintos formos kvalifikacijos pažymėjimas (lygmuo 2100).
Išklausęs visą teorinio mokymo kursą, atlikęs visą praktinį mokymą ir išlaikęs baigiamąjį kvalifikacinį egzaminą, traukinių derintojas mokės atkabinti ir prikabinti vagonus, atlikti manevravimo darbus ir jiems vadovauti , tikrinti stabdžius, atlikti paprasčiausius vagonų remonto darbus, naudotis signalizacijos ir ryšių priemonėmis, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, dirbti laikantis darbų saugos, darbo higienos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Įgijęs kvalifikaciją, traukinių derintojas gali įsidarbinti SPAB "Lietuvos geležinkeliai", taip pat ir kitose įmonėse, turinčiose nuosavas manevravimo priemones.
Ruošiant programą vadovautasi Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksu, Valstybinės geležinkelių inspekcijos viršininko 2000 08 04d. įsakymu Nr.5 "Dėl geležinkelių transporto darbuotojų profesijų ir pareigybių, susijusių su traukinių eismu, sąrašo ir šiems darbuotojams privalomų žinių apimčių", Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ir kitais norminiais Susisiekimo ministerijos ir SPAB "Lietuvos geležinkeliai" dokumentais.
Mokymo programą pateikė Specialios paskirties akcinė bendrovė "Lietuvos geležinkeliai".
Pasidalink Facebook'e
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla Vilnius Islandijos g. 3/18
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju