Mokymo programos
Medicinos biologija
Valstybinis kodas: 621B91001
Kodas pagal ISCED: 51272
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos medicinos biologijos specialistus, atitinkančius Europos Sąjungos ir Pasaulio Sveikatos organizacijos pripažintus reikalavimus, išmanančius laboratorinės medicinos mokslo pagrindus, žinančius ligų priežastis, jų vystymosi mechanizmus, šiuolaikinius tyrimo metodus, įvairių veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams, kokybės užtikrinimo principus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas: medicinos biologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems biologijos, biochemijos, biofizikos, reabilitacijos, visuomenės sveikatos ar slaugos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš diplomo priedo pažymių pagrindinių dalykų (žmogaus anatomija, žmogaus fiziologija, bendroji ir analizinė chemija ir bioorganinė chemija) ir specialaus lavinimo dalykų (biochemija, mikrobiologija, bendroji biologija, citologija ir/ar histologija, genetika) svertinio vidurkio bei papildomų balų (už straipsnius, pranešimus).
Magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: imunologijos pagrindus ir klinikinę imunologiją, medicinos mikrobiologiją ir užkrečiamų ligų laboratorinę diagnostiką, klinikinę biochemiją, laboratorinę hematologiją, organizmo audinių ir skysčių biochemiją ir citologiją žmogaus molekulinę genetiką ir paveldimas medžiagų apykaitos ligas, imuninę analizę, imunohematologiją ir vėžio biologiją, hormonų ir vitaminų biochemiją ir kt. dalykus.
Vykdoma laboratorinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 160 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami laboratorinių tyrimų planavimo, atlikimo, gautų rezultatų interpretavimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu.
Baigus medicinos biologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Medicinos biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti medicinos biologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs medicinos biologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti įvairius laboratorinės diagnostikos tyrimus, taikyti klinikinius laboratorinius metodus, parinkti, įdiegti ir naudoti analizės metodus ir aparatūrą, savarankiškai interpretuoti tyrimų rezultatus, kontroliuoti paskirtų tyrimų tikslingumą, ekonominį pagrįstumą, naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti mokslo tiriamąjį darbą, analitiškai mąstyti;
- žinoti ligų priežastis, jų vystymosi mechanizmus, šiuolaikinius tyrimo metodus, įvairių veiksnių įtaką laboratorinių tyrimų rezultatams, kokybės užtikrinimo principus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškai mąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Medicinos biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal medicinos biologijos studijų programą.
Norintiems siekti medicinos biologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti biologijos, biochemijos, visuomenės sveikatos ar slaugos krypčių bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti medicinos biologijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję medicinos biologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybinių sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijose, privačiose struktūrose bei mokslo ir studijų institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju