Mokymo programos
Mikrobiologija
Valstybinis kodas: 621C50001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos mikrobiologijos specialistus, gebančius išmanyti bendrąją ir molekulinę mikrobiologiją, mikroorganizmų funkcionavimo gamtoje dėsningumus, atlikti savarankiškus darbus molekulinės mikrobiologijos, molekulinės biologijos, ekologinės mikrobiologijos, mikroorganizmų taksonomijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, taikyti analitinius metodus bei naudotis informacinėmis sistemomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biologijos (mikrobiologijos) magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: mikroorganizmų genetiką, metabolinius procesus, ekologinę mikrobiologiją, medicinos mikrobiologiją, infekcinę imunologiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus mikrobiologijos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Mikrobiologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos krypties bei biochemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti biologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti mikrobiologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti savarankiškus darbus molekulinės mikrobiologijos, molekulinės biologijos, ekologinės mikrobiologijos, mikroorganizmų taksonomijos tiriamosiose ir taikomosiose srityse, taikyti analitinius metodus, bei naudotis informacinėmis sistemomis;
- žinoti bendrąją ir molekulinę mikrobiologiją, mikroorganizmų funkcionavimo gamtoje dėsningumus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal mikrobiologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos krypties bei biochemijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mikrobiologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgiję biologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti biomedicininio profilio mokslinėse institucijose, biotechnologijos, biomedicinos, maisto pramonės, švietimo srityse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju