Mokymo programos
Filosofija
Valstybinis kodas: 621V50001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti filosofijos magistrus, filosofus - aukštos kvalifikacijos, plataus teorinio profilio daugiadalykinių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių specialistus, gebančius dirbti ten, kur reikalingas universalus išsilavinimas, kūrybiškumas, gebėjimas greitai ir kvalifikuotai priimti strateginio ir taktinio pobūdžio sprendimus, savarankiškas, kritinis mąstymas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji filosofijos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: filosofinio diskurso problemas ir perspektyvas, socialinių mokslų šiuolaikinės metodologinės problemas, pozityvų protą šiuolaikiniame pasaulyje, analitikos hermeneutikos kontroversiją, politinė filosofiją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu – moksliniu darbu. Baigusiajam suteikiamas filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus filosofijos magistrantūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių bei socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Filosofijos studijų programa skirta asmenims, turintiems humanitarinių ar socialinių mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti filosofijos magistrais, filosofais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filosofijos magistro, filosofo kvalifikacija reikalinga norint dirbti filosofo darbą.
Asmuo, įgijęs filosofijos magistro, filosofo kvalifikaciją, turi:
- gebėti atlikti tinkamą humanitarinio ir socialinio pobūdžio tekstų analizę bei interpretaciją, surasti ir susisteminti informaciją, pateikti išsamią raštišką ar žodinę jos kritinę analizę ir įvertinimą, analizuoti šiuolaikinės kultūros ir socialinius procesus, aiškinti juos bendresniame istoriniame ir teoriniame kontekste, vadovauti grupei žmonių, turinčių priimti taktinio ar strateginio pobūdžio sprendimus, priimti tinkamus sprendimus konkrečiose situacijose, aiškiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
- žinoti humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinas, politinę filosofiją;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai ir savarankiškai, moksliškaimąstyti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Filosofijos magistro, filosofo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal filosofijos studijų programą.
Norintiems siekti filosofijos magistro, filosofo kvalifikacijos reikia turėti humanitarinių arba socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti filosofu nėra pripažįstami.
Įgiję filosofijos magistro, filosofo kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dėstytojais, žurnalistais, vertėjais, valstybės įstaigų darbuotojais, verslo plėtros konsultantais, politikais, tarpdisciplininių ryšių tarpininkais, sprendžiančiais ir teorinius, ir praktinio pobūdžio, veiklos strategijos ir taktikos klausimus.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju