Mokymo programos
Statistika
Valstybinis kodas: 621G30001
Kodas pagal ISCED: 51246
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos statistikos specialistus, sugebančius taikyti šiuolaikinės teorinės ir taikomosios statistikos žinias analizuojant statistinius duomenis iš įvairių veiklos sričių.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statistikos magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: daugiamatę statistiką, papildomus matematikos skyrius, baigtinių populiacijų statistiką, kokybės kontrolės sistemas, stochastinius patikimumo metodus ir kitus dalykus.
Studijų programoje numatytos dvi specializacijos: ekonometrija bei statistika.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas statistikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus statistikos studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Statistikos studijų programa skirta asmenims, turintiems matematikos arba statistikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti statistikos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statistikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti statistiko darbą.
Asmuo, įgijęs statistikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, gautus pramonėje, medicinoje, farmacijoje, psichologijoje, sociologijoje, biologijoje, ekonomikoje ir daugelyje kitų sričių, savarankiškai taikyti ne tik klasikinius realių reiškinių statistinius modelius, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, kurti naujus matematinius modelius, ištirti jų savybes ir juos pritaikyti;
- žinoti šiuolaikinę teorinę ir taikomąją statistiką, statistinių sprendimų teoriją, jų taikymo metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Statistikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal statistikos studijų programą.
Norintiems siekti statistikos magistro kvalifikacijos reikia turėti statistikos arba matematikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statistiku nėra pripažįstami.
Įgiję statistikos magistro kvalifikaciją (statistikos studijų programa.) asmenys gali dirbti gamyklose, prekybinėse organizacijose, statistikos departamente, informaciniuose duomenų centruose, bankuose, farmacijos firmose, biomedicinos, fizikos ir chemijos mokslinių tyrimų centruose, visur, kur reikalinga statistinių duomenų analizė.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju