Mokymo programos
Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika
Valstybinis kodas: 621F30003
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistus, gebančius analizuoti mokslines, technologines ir gamybines problemas, išskirti ir suformuoti tų problemų esminius aspektus, įvertinti ir atrinkti sprendimo būdus ir daryt apibendrinančias išvadas.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: fizikinę kinetiką, kvantinę elektrodinamiką, paviršiaus ir sandūros fiziką, moderniąją medžiagotyrą ir medžiagų inžineriją, kietojo kūno lazerius, funkcinę elektroniką ir optiką, skaitmeninį modeliavimą fizikoje, puslaidininkių prietaisų fiziką ir kitus dalykus.
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami moderniųjų technologijų naudojimo, tyrimų atlikimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais, atlikti kryptingus eksperimentus ir analizuoti bei apibendrinti jų rezultatus, atlikti eksperimentus, naudojant šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą, suvokti mokslo ir gamybos ryšį;
- žinoti naujausias mokslo ir technologijų plėtros problemas, fizikinę kinetiką, optinius reiškinius puslaidininkiuose, mokslinio darbo vadybą, skaitmeninį modeliavimą fizikoje, eksperimentų atlikimo metodus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti medžiagotyros ir puslaidininkių fizikos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti aukštųjų technologijų įmonėse bei techninio aptarnavimo sferoje, elektronikos, optoelektronikos ir medžiagų inžinerijos srityse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju