Mokymo programos
Teorinė fizika ir astrofizika
Valstybinis kodas: 621F30004
Kodas pagal ISCED: 51244
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji studijų programa skirta rengti teorinės fizikos ir astronomijos specialistus, gebančius atlikti astronomijos, elektrodinamikos, mikroobjektų kvantinės teorijos tiriamuosius darbus bei kompiuterinio modeliavimo būdu sugebėtų sręsti teorinius ir taikomojo pobūdžio uždavinius, analizuoti ir atrinkti tinkamus modeliavimo metodus, suplanuoti tiriamųjų darbų eigą.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji teorinės fizikos ir astronomijos specialistai studijuoja teorinę astrofiziką, elementariąsias daleles ir kosmologiją, fizikinę kinetiką, kvantinius laukus, gravitacijos teoriją ir kitus dalykus. Be to, studijuoja specialaus lavinimo dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos atšakos: teorinės fizikos arba astronomijos..
Atliekama mokslinė tiriamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 320 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami mokslinių turimų atlikimo, rezultatų analizavimo gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas fizikos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus teorinės fizikos ir astronomijos magistro studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Teorinės fizikos ir astronomijos studijų programa skirta asmenims, turintiems fizikos bakalauro laipsnį ir siekiantiems tapti aukštos kvalifikacijos teorinės fizikos ir astronomijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Fizikos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aukštos kvalifikacijos teorinės fizikos ir astronomijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs fizikos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis šiuolaikinėmis mokslinėmis koncepcijomis ir teoriniais modeliais, moderniais modeliavimo ir skaičiavimo metodais bei juos tobulinti, atlikti kryptingus eksperimentus ir stebėjimus, analizuoti bei apibendrinti gautus duomenis, atlikti mokslinius tyrimus, gebėti naudoti šiuolaikines technologijas bei techninę įrangą;
- žinoti kaip atlikti astronomijos, elektrodinamkos, mikroobjektų kvantinės teorijos tiriamuosius darbus, apdoroti duomenis ir interpretuoti rezultatus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku.
Fizikos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teorinės fizikos ir asrtronomijos studijų programą.
Norintiems siekti fizikos magistro kvalifikacijos reikia turėti fizikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teorinės fizikos ir astronomijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję fizikos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti universitetuose, mokslo institutuose bei firmose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju