Mokymo programos
Klasikinė filologija
Valstybinis kodas: 621Q80001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos klasikinės filologijos specialistus, gebančius analizuoti ir interpretuoti antikinį tekstą, suvokti istorines bei kultūrines realijas, literatūrinės bei estetinės raiškos ypatybes, atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti empirinius duomenis bei padaryti mokslines išvadas, versti graikų ir lotynų autorių literatūrą į lietuvių kalbą.
Praktinės studijos nenumatytos.
Klasikinės filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti klasikinės filologijos magistrais.
Pagrindiniai dėstomi dalykai:
Graikų archaika ir klasika: nagrinėjamos šiuolaikinio mokslo požiūriu aktualiausios graikų archaikos ir klasikos problemos, atskleidžiamas klasikinės graikų civilizacijos sąryšis su ankstesniais laikotarpiais.
Respublikos laikotarpio romėnų literatūra nagrinėjama kaip kultūrinis reiškinys ir kaip mokslinio tyrimo objektas; analizuojami faktai, šaltiniai, liudijimai apie ankstyvąją Romos literatūrą ir jų interpretacijos; apžvelgiami svarbiausi laikotarpį reprezentuojantys autoriai, kūriniai ir problemos.
Helenizmo pasaulis: istorija, literatūra, kultūra: atskleidžia helenizmo pasaulio (IV-I pr. Kr.) dabartinę tyrimų būklę ir pagrindines problemas; supažindinama su helenizmo istoriniais procesais, helenistinės civilizacijos raida, ypatumais ir įtaka vėlesnei Europos civilizacijos istorijai; apžvelgiami pagrindiniai helenizmo literatūros žanrai ir tendencijos, supažindinama su žymiausių tos epochos poetų ir rašytojų kūrybos ypatumais, aptariama helenistinės literatūros įtaka romėnų poezijai bei proza.
Principato laikotarpio Romos literatūra ir kultūra: atskleidžiama romėniškosios tapatybės transformacija didžiausio kultūrinio Romos pakilimo laikotarpiu, vadinamu "aukso amžiumi.
Antikos mokslas: nagrinėjamas antikos mokslo fenomenas ir chronologinės jo ribos, aptariami antikinio ir šiuolaikinio mokslo panašumai ir skirtumai; apžvelgiami matematikos, astronomijos, biologijos, medicinos, filologijos, geografijos ir kitų disciplinų pasiekimai Antikoje, pitagorininkų, Platono Akademijos, Aristotelio Likėjo, stoikų ir kitų mokyklų nuopelnai Antikos mokslui bei Aleksandrijos, Pergamo, Pergės ir Sirakūzų mokslininkų pasiekimai.
Antikos politinė mintis: atskleidžiama antikinių politinės filosofijos tekstų vieta antikinės raštijos kontekste, supažindinama su antikinių politinių teorijų specifika, analizuojami ir teisingai interpretuojami Antikos filosofų, rašiusių politinėmis temomis, veikalai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamojo darbo gynimu. Įvykdžius studijų programą ir apgynus baigiamąjį darbą suteikiamas klasikinės filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Klasikinės filologijos magistrai studijas gali tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Klasikinės filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose.
Asmuo, įgijęs klasikinės filologijos magistro kvalifikaciją, turėtų:
- žinoti istorines ir kultūrines realijas, mokėti senovės graikų ir lotynų kalbas bei išmanyti antikinę literatūrą;
- gebėti analizuoti ir interpretuoti antikinį tekstą, atlikti tekstologinius tyrimus, apibendrinti empirinius duomenis ir daryti mokslines išvadas, versti graikų ir lotynų literatūrą į lietuvių kalbą;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti,
- būti mandagus, komunikabilus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Klasikinės filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal klasikinės filologijos magistro studijų programą. Lietuvoje tokius specialistus rengia tik Vilniaus universitetas.
Norintiems siekti klasikinės filologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokėti senąją graikų ir lotynų kalbas. Nefilologinių studijų absolventai laiko stojamąjį egzaminą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai nėra pripažįstami
Įgiję klasikinės filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti pedagoginį ar mokslo tiriamąjį darbą mokslo institutuose ir universitetuose, įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju