Mokymo programos
Lietuvių literatūra
Valstybinis kodas: 621U12001
Kodas pagal ISCED: 51222
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos lietuvių literatūros specialistus, gebančius analitiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti kultūros reiškinius ir procesus, taikyti įvairių literatūros tyrimų teorijas bei metodologijas, interpretuoti, savarankiškai tyrinėti ir vertinti įvairių epochų literatūros tekstus, atlikti savarankišką mokslinį tiriamąjį darbą, argumentuotai diskutuoti, kompetetingai rašyti mokslinius tekstus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių literatūros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: Biblijos ir Antikos paveldą lietuvių literatūroje, literatūros mokslo metodologiją, humanitarinių mokslų metodologiją, literatūros filosofiją, modernizmo ir avangardo paradigmą ir kitus dalykus.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiam suteikiamas lietuvių literatūros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus lietuvių literatūros studijų programą, studijas galima tęsti humanitarinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Lietuvių literatūros studijų programa skirta asmenims, turintiems filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti lietuvių literatūros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių literatūros specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti ir vertinti kultūros reiškinius ir procesus, taikyti įvairių literatūros tyrimų teorijas bei metodologijas, interpretuoti, savarankiškai tyrinėti ir vertinti įvairių epochų literatūros tekstus, atlikti savarankišką mokslinį tiriamąjį darbą, argumentuotai diskutuoti, kompetentingai rašyti mokslinius tekstus;
- žinoti lietuvių literatūros istoriją, šiuolaikinę literatūros tyrinėjimų mokslinę problematiką, literatūros tyrimų metodologiją;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių literatūros studijų programą.
Norintiems siekti lietuvių literatūros magistro kvalifikacijos reikia turėti filologijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių literatūros specialistu nėra pripažįstami
Įgiję filologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti literatūros tyrėju, tekstologu, literatūros dėstytoju aukštosiose mokyklose, grožinių ir humanitarinių mokslinių tekstų vertėju, literatūros palikimo redaktoriumi knygų leidyboje, žiniasklaidoje, mokslinėse bibliotekose, archyvuose, literatūros ir kultūros administravimo ir vadybos institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju