Mokymo programos
Programų sistemos
Valstybinis kodas: 621I30001
Kodas pagal ISCED: 51248
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Gilinamoji magistrantūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, galinčius vykdyti programinės įrangos kūrimo bei priežiūros projektus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji programų sistemų magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: lygiagrečius ir išskirstytus skaičiavimus, programų sistemų architektūrą ir projektavimą, projektų valdymą, programų kūrimo proceso vertinimą ir gerinimą, programų sistemų kūrimo metodus ir įrankius ir kitus dalykus.
Vykdoma profesinė praktika, kurios metu studentas dalyvauja IT įmonėje, įstaigos ar organizacijos padalinyje vykdomame programų sistemų kūrimo ar priežiūros projekte arba studentų grupė atlieka IT įmonės programų kūrimo proceso vertinimą. Praktinių studijų trukmė 480 val. Jų metu įtvirtinami ir problemų nagrinėjimo, jų sprendimo būdų suradimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas programų sistemų magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus programų sistemų studijų programą, studijas galima tęsti fizinių mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Programų sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti programų sistemų magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programų sistemų magistro kvalifikacija (reikalinga norint dirbti programų sistemų specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs programų sistemų magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso tobulinimo projektams, taikyti savo žinias naujomis sąlygomis ir įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus, esant ribotai informacijai, bendrauti įvairiose auditorijose, apibendrinti žinias, atlikti mokslo tiriamuosius darbus;
- žinoti lygiagrečius ir išskirstytus skaičiavimus, programų sistemų architektūrą ir projektavimą, projektų valdymo principus, programų kūrimo proceso vertinimo ir tobulinimo metodus, programų sistemų kūrimo metodus, informatikos mokslo tendencijas, naujausias, pažangiausias technologijas, informacinių technologijų vadybos bei programinių sistemų projektų vadybos aspektus;
- lygiagrečius ir išskirstytus skaičiavimus, programų sistemų architektūrą ir projektavimą, projektų valdymą, programų kūrimo proceso vertinimą ir gerinimą, programų sistemų kūrimo metodus.
Programų sistemų magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal programų sistemų studijų programą.
Norintiems siekti programų sistemų magistro kvalifikacijos reikia turėti informatikos, informatikos inžinerijos arba programų sistemų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti programų sistemų specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję programų sistemų magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti IT projektų vadovu, programų kūrimo proceso gerinimo vadovu, analitiku, projektuotoju bei programuotoju privačiame bei valstybiniame sektoriuose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju