Mokymo programos
Neurobiologija
Valstybinis kodas: 621C14001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos neurobiologijos specialistus, gebančius studijuoti naujausią mokslinę, eksperimentinę ir techninę literatūrą, bei kitus šiuolaikinius informacijos šaltinius, taikyti naujausius šiuolaikinius mokslinio tyrimo metodus, paaiškinti žmogaus ir gyvūnų organizme, ypač nervų sistemoje vykstančius reiškinius nuo ląstelinių mechanizmų iki bendros sistemų elektrofiziologijos, iškelti, analizuoti problemas, nervų sistemos ypatumais, žinančius šiuolaikinių klinikinių tyrimų metodų pritaikymo sritis, privalumus ir trūkumus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji biologijos (neurobiologijos) magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: neuroanatomiją, neurofiziologiją, biopsichologiją, neurochemiją, neurotransdukciją ir kt.
Praktinės studijos nenumatytos.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus neurobiologijos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Neurobiologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems biologijos, biofizikos, medicinos, formacijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ir slaugos, veterinarinės medicinos, fizikos, biochemijos, informatikos, psichologijos, filosofijos, informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti biologijos magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Biologijos magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti neurobiologijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti taikyti naujausius šiuolaikinius mokslinio tyrimo ir analizės metodus, iškelti, analizuoti problemas, paaiškinti žmogaus ir gyvūnų organizme, ypač nervų sistemoje vykstančius reiškinius nuo ląstelinių mechanizmų iki bendros sistemų elektrofiziologijos;
- žinoti naujausią mokslinę, eksperimentinę ir techninę literatūrą, bei kitus šiuolaikinius informacijos šaltinius, šiuolaikinių klinikinių tyrimų metodų pritaikymo sritis, privalumus ir trūkumus;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai ir kruopščiai, organizuoti savo ir kolegų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis.
Biologijos magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal neurobiologijos studijų programą.
Norintiems siekti biologijos magistro kvalifikacijos reikia turėti biologijos, biofizikos, medicinos, formacijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ir slaugos, veterinarinės medicinos, fizikos, biochemijos, informatikos, psichologijos, filosofijos, informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti neurobiologijos specialistu nėra pripažįstami
Įgijęs biologijos magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mokslo bei mokymo srityse įvairiose mokslinėse institucijose, medicinos įstaigose, privačiose firmose, prekiaujančiose laboratorine įranga ir priemonėmis, medicinine technika, taip pat formacijos firmose, užsiimančiose tiek gamyba, tiek realizacija.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju