Mokymo programos
Aplinkotyra ir aplinkotvarka
Valstybinis kodas: 621F70001
Kodas pagal ISCED: 51242
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Biomedicinos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Plečiamoji magistratūros studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos aplinkotyros ir aplinkotvarkos specialistus, gebančius argumentuotai pagrįsti bei spręsti aplinkotyros ir aplinkotvarkos problemas, žinančius ekosistemų funkcionavimo dėsningumus bei raidos pricipus, gebančius taikyti pažangias teorijas ir technologijas, dirbti įvairiuose aplinkotyros projektuose, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji ekologijos ir aplinkotyros magistrai studijuoja gilinamojo lygio dalykus: aplinkos chemiją, aplikotvarką, aplinkosaugos politiką ir valdymą, gamtosaugos ekonomiką, aplinkos taršą ir prevenciją ir kt.
Vykdoma profesinė praktika. Praktinių studijų trukmė – 160 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami aplinkotyros ir aplinkotvarkos pagrindai, žinios bei kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu. Baigusiajam suteikiamas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijų programą, studijas galima tęsti biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
Aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijų programa skirta asmenims, turintiems biomedicinos, fizinių, socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei siekiantiems tapti ekologijos ir aplinkotyros magistrais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacija reikalinga norint dirbti aplinkotyros ir aplinkotvarkos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją, turi:
- gebėti argumentuotai pagrįsti bei spręsti aplinkotyros ir aplinkotvarkos problemas, taikyti pažangias teorijas ir technologijas, dirbti nacionaliniuose ir tarptautiniuose aplinkotyros projektuose, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
- žinoti ekosistemų funkcionavimo dėsningumus bei raidos pricipus, tyrimų metodologiją, aplinkosaugos problematiką ir valdymą, projektų valdymo metodiką;
- mokėti dirbti su šiuolaikinėmis informacijnėmis sistemomis, valdyti aplinkotyros technologijas, organizuoti savo darbą.
Ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal aplinkotyros ir aplinkotvarkos studijų programą.
Norintiems siekti ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacijos reikia turėti biomedicinos, fizinių, socialinių mokslų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti aplinkotyros ir aplinkotvarkos specialistu nėra pripažįstami
Įgijęs ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti švietimo, gamtosaugos/gamtotvarkos srityse su ekologinėmis problemomis bei jų valdymu susijusiose valstybinėse, komercinėse, nevyriausybinėse organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus universitetas Vilnius Universiteto g. 3
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju