Mokymo programos
Europos studijos
Valstybinis kodas: 621L20002
Kodas pagal ISCED: 51231
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Magistro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Tarptautinė magistrantūros "Europos studijos" programa skirta ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, gerai išmanančius Europoje vykstančius procesus ir pasižyminčius "Europos kompetencija"-t.y. suteikti esmines žinias ir praktinius įgūdžius, leidžiančius pažinti Europoje vykstančius socialinius-ekonominius, politinius, kultūrinius integracinius ir regionalizacijos procesus, veikiančius visuomenės institutus ir socialinių grupių sąveiką, skatinti kritinį mąstymą, ugdyti pilietines ir vertybines nuostatas.
Stojantysis turi turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ar jam prilygintą) išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į magistrantūros studijas konkursines sąlygas
Busimieji europinio profilio politikos mokslų magistrai studijuoja specialaus lavinimo dalykus: Europos studijos: metodai ir teorijos; Europos demokratijos modeliai; ES institucijų administravimas; Europos integracija; ES teisė; ES socialinė politika; ES regioninė politika; Europos identitetas ir globalizacija; ES užsienio ir saugumo politika; Europa ir galingosios valstybės: aktualūs politikos klausimai ir kt. Iš viso studijuojami 11 specialaus lavinimo ir 2 pasirenkamieji dalykai.
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Baigusiajam tarptautinę "Europos studijų" magistro programą suteikiamas politikos mokslų magistro laipsnis.
Baigus Europos studijų magistro studijų programą mokymąsi galima tęsti Lietuvos ir kitų ES šalių aukštųjų mokyklų socialinių ir humanitarinių sričių doktorantūrose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Politikos mokslų magistro, baigusio "Europos studijų" programą, kvalifikacija reikalinga norint dirbti politologo, išmanančio Europoje vykstančius procesus ir pasižyminčio "Europos kompetencija", darbą.
Asmuo, įgijęs europinio profilio politikos mokslų magistro kvalifikaciją, turi:
-gebėti, taikant tarpdisciplinines strategijas, apjungti skirtingus Europos studijų kontekstus; derinti skirtingų sričių- politinę, socialinę, ekonominę, teisinę ir kt.-informaciją ir produktyviai ją taikyti; formuoti ir struktūruoti politinių-administracinių ir socialinių-ekonominių institucijų santykius ir sąveikas bei skirtingo lygio kompetencijų dermę horizontalaus ir vertikalaus organizacinio pavaldumo lygiuose; įsisavinti Europos kompleksinio-sisteminio vystimosi politinių ir socialinių-ekonominių aspektų monitoringo metodiką, užtikrinant pastovų informacinės bazės atnaujinimą; lavinti "Europinę kompetenciją", vertinant lokalinius-teritorinius ir supranacionalinius-regioninius "Europos projekto" prioritetus ir solidaraus tarpšalinio vystymosi stimulus;
- žinoti bendrą istorinį ir kultūrinį Europos palikimą ir jo valdymą; nacionalinių istorijų ir kultūrinių-politinių tapatybių pliuralizmą glokalizacijos kontekste; ES institucinę sandarą, sisteminę-funkcinę misiją; Europos demokratijos idealus, vertybes, imperatyvus, gilinant europinį identitetą ir pilietiškumą; socialinės-ekonominės integracijos procesus tiek ES, tiek ir šalių-narių lygmenyse; politinės-juridinės europinės integracijos ir regionalizacijos ypatybes; ES tvarią plėtrą, jos privalumus ir iššūkius globalizacijos sąlygomis.
- mokėti gautas žinias tikslingai ir korektiškai komponuoti savarankiškame moksliniame darbe; ekspertuoti atviros tarptautinės bendruomenės problemas; puoselėti ir lavinti vertybes, įtvirtinančias tolerancijos, dialogo ir taikos kultūros bei demokratinio konsensuso plėtrą; taikyti viešąsias komunikacijas, formuojant europinės bendruomenės pilietinę sąmonę bei demokratinę politinio dalyvavimo atmosferą;
Europinio profilio politikos mokslo magistro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose magistrantūros studijas pagal "Europos studijų" programą.
Norintiems siekti europinio profilio politikos mokslų magistro kvalifikaciją būtina turėti socialinių arba humanitarinių mokslų bakalauro išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti europinio profilio politologu nėra pripažįstami.
Tarpdisciplininis "Europos studijų" programos pobūdis absolventams suteiks lankstumo ir pranašumo, gerinančių jų galimybes efektyviai konkuruoti darbo rinkoje. Įgiję europinio profilio politologo magistro kvalifikaciją asmenys gali dirbti valstybės pareigūnais ir renkamais politikais savivaldybėse, apskrityse, Seime, ministerijose, politinėse partijose. Europinio profilio magistrai galės dirbti nevyriausybinėse ir tarptautinėse organizacijose ir institucijose viešųjų ryšių konsultantais ir ekspertais, politikos apžvalgininkais, komentatoriais ir analitikais žiniasklaidos institucijose, švietimo sistemoje. Politikos mokslų magistrai turi galimybę siekti mokslinės karjeros, susijusios su europiniai klausimais, tobulinti savo kvalifikaciją socialinės ir humanitarinės krypties mokslų doktorantūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Klaipėdos universitetas Klaipėda H. Manto g. 84
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju