Mokymo programos
Elektronikos inžinerija
Valstybinis kodas: 612H61004
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti elektronikos inžinerijos bakalaurus, gebančius formuluoti ir spręsti elektronikos inžinerijos problemas, veikti globalizuotoje rinkoje, kurti kompiuterizuotas elektronines sistemas ir jų elektroninius funkcinius junginius, kompiuterių bei elektroninių sistemų lustus, valdiklius ir kitokius elektronikos įtaisus, naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga, taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, naudoti kompiuterius problemų sprendimo duomenims gauti ir automatizuotajam projektavimui, savarankiškai kurti kompiuterizuotas sistemas ir jų elektroninius funkcinius įtaisus, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, programuoti.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji elektronikos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: matematiką, elektrotechniką, ekonomiką, vadybą ir specialybės dalykus: elektronikos įtaisus, signalus ir grandines, skaitmeninius įtaisus, kompiuterių architektūrą, mikrovaldiklius, operacinių sistemų koncepcijas, lustų projektavimą, skaitmeninio signalų apdorojimo priemones, informacijos perdavimo sistemas, multimediją ir kt.
Elektronikos inžinerijos studijų programoje numatytos 3 specializacijos: elektronikos įtaisų projektavimas, kompiuterizuotos elektroninės sistemos ir aviacinė elektronika.
Praktinės studijos vyksta profesinės praktikos metu. Praktinių studijų trukmė - 400 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami elektronikos inžinerinio darbo įgūdžiai, problemų sprendimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus elektronikos inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Elektronikos inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti elektronikos inžinerijos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti elektronikos ir informatikos inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti identifikuoti, formuluoti ir spręsti elektronikos problemas, savarankiškai kurti kompiuterizuotas elektronines sistemas ir jų elektroninius funkcinius junginius bei įrenginius, kurti kompiuterių bei elektroninių sistemų lustus, valdiklius ir kitokius elektronikos įtaisus, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, taikyti ir naudoti kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms, integruoti technologijos mokslų naujovių taikymo įvairiomis aplinkybėmis įgūdžius su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, naudotis informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga, kompetentingai panaudoti kompiuterius problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, automatizuotajam projektavimui, kompiuterinei grafikai, programuoti ir savarankiškai įvaldyti naujas programavimo kalbas bei programų paketus;
- žinoti naujausias elektronikos technologijas, jų vystimosi tendencijas ir elektroninių sistemų projektavimo principus;
- mokėti dirbti savarankiškai ir grupėje (komandoje), dirbti atsakingai, kruopščiai, organizuoti darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal elektronikos ir elektros inžinerijos krypties studijų programas.
Norintiems siekti elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti elektronikos inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję elektronikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti elektronikos inžinieriumi įmonėse, projektuojančiose, diegiančiose ir eksploatuojančiose įvairios paskirties kompiuterizuotas elektronines sistemas, eksploatuojančiose ir programuojančiose kompiuterinę techniką, taip pat telekomunikacijų, projektavimo, elektroninio verslo organizavimo ir apskaitos bei reklamos ir kitose įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju