Mokymo programos
Transporto ir specialieji statiniai
Valstybinis kodas: 612H21001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti statybos inžinerijos bakalaurus, gebančius spręsti transporto ir specialiųjų statinių projektavimo ir statybos problemas, taikyti modernias statinių konstrukcijų projektavimo ir statybos technologijas, organizuoti ir valdyti šių statinių statybos procesus, vertinti ir atrinkti patikimus techninius sprendimus, racionaliai naudoti statybos medžiagas ir energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir atitikti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji statybos inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: filosofiją, etiką, inžinerinę psichologiją, užsienio kalbą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: chemiją, fiziką, matematiką, informacines technologijas, mechaniką, medžiagotyrą ir kt.; specialaus lavinimo dalykus: statinių architektūrą, statybines konstrukcijas, statybinę mechaniką, gruntų mechaniką, statinių kompiuterinio projektavimo pagrindus, statinių inžinerines sistemas, transporto statinius ir miestų planavimą, statybos procesų technologijas ir kt., bei specializacijos dalykus:
- būsimieji transporto statinių specializacijos bakalaurai studijuoja plieninius tiltus ir jų konstrukcijų sistemas, gelžbetoninius transporto statinius ir jų perdangas, automobilių kelius ir geležinkelius, iš anksto įtemptąsias tiltų ir viadukų konstrukcijas ir kt.;
- būsimieji specialiųjų statinių specializacijos bakalaurai studijuoja plienines ir gelžbetonines specialiųjų statinių konstrukcijas, aukštuosius gelžbetoninius statinius, metalinius bokštus, talpyklas ir vamzdynus ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: dvi mokomosios praktikos ir dvi gamybinės praktikos. Praktinių studijų bendroji trukmė - 11 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami organizavimo ir vadovavimo energetikos ir transporto statinių statybos bei priežiūros procesams ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus transporto ir specialiųjų statinių studijų programą studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros programose.
Transporto ir specialiųjų statinių statybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti statybos inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti statybos inžinerijos specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs statybos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti transporto ir specialiųjų statinių projektavimo bei statybos dokumentaciją, palyginti ir vertinti patikimus techninius sprendimus, disponuoti reikalinga informacija tokiems statiniams projektuoti, taikyti naujas statinių konstrukcijų projektavimo kompiuterines programas, valdyti transporto ir specialiųjų statinių projektavimo procesus, organizuoti tokių statinių statybos procesus, atrinkti racionalias jų statybos technologijas, valdyti transporto ir specialiųjų statinių statybos priežiūros procesus, racionaliai naudoti statybos medžiagas ir energetinius išteklius, mažinti darbo sąnaudas, atlikti statybos darbų kokybinį vertinimą, tirti statinių ir jų konstrukcijų būklę, realizuoti gamtosaugos projektus, užtikrinti priešgaisrinę ir darbų saugą, užtikrinti naujų statybinių medžiagų ir konstrukcijų plėtrą bei naujų statybos technologijų kūrimą;
- žinoti naujausius transporto ir specialiųjų statinių konstrukcijų sprendimus, moderniausias skaičiavimo kompiuterines programas, efektyvias statinių statybos technologijas ir joms keliamus reikalavimus, Europos sąjungos teisinius statybos dokumentus, aplinkos ir darbų saugos reikalavimus;
- mokėti analitiškai mąstyti, savarankiškai dirbti, atsakingai, kruopščiai ir greitai organizuoti darbą, veiksmingai bendradarbiauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais.
Statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose studijuojama pagal transporto ir specialiųjų statinių studijų programą.
Norintiems siekti statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti statybos inžinerijos specialistu nėra pripažįstami.
Įgiję statybos inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti projektuotojais, darbų vadovais statybos organizacijose ir firmose, statybos projektavimo įmonėse, statybos priežiūros institucijose, miestų bei rajonų savivaldybėse, mokslinio tyrimo institucijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju