Mokymo programos
Transporto inžinerija
Valstybinis kodas: 612E20002
Kodas pagal ISCED: 51152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti transporto darbuotojus, išmanančius transporto sistemos struktūrą, jos elementus ir sąveiką, logistiką, transporto priemonių ir transporto technologinių įrenginių teorinius ir konstrukcinius principus, parinkimo, naudojimo, konstravimo metodus.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji sausumos transporto inžinerijos bakalaurai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus (ekonomiką, vadybą, logistiką, matematiką, mechaniką, inžinerinę ir kompiuterinę grafiką, elektronines, hidraulines ir pneumatines valdymo sistemas, projektavimo pagrindus ir kt.); specialybės dalykus (termodinamiką, vidaus degimo variklius, transporto konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, transporto priemonių gamybos ir remonto technologijas, transporto sistemos elementus, automatinio valdymo įrenginius ir sistemas, transporto priemonių dinamiką, transporto organizavimą, transporto įmonių finansus ir kt.).
Programoje yra keturios specializacijos: automobilių transporto inžinerija (automobiliai, jų diagnostika, techninis eksploatavimas ir technologinė įranga, automobilių elektros įrenginiai, autoserviso įmonių projektavimas ir kt.); geležinkelių transporto inžinerija (vagonai ir lokomotyvai, jų elektros įrenginiai, riedmenų traukos teorija, riedmenų techninis eksploatavimas ir remontas, geležinkelio eismo sauga ir kt.); transporto technologinių sistemų inžinerija (važiuoklės ir jų sąveika su keliu, krovos darbų mašinos, kelių tiesimo medžiagų gamybos įrenginiai, kasybos inžinerija, kelių tiesimo ir priežiūros, vamzdynų transporto ir degalinių ūkio technologijos, technologiniai įrenginiai bei mašinos ir kt.); transporto mašinos ir įrenginiai (tik vakarinėse ir neakivaizdinėse studijose. Jungtinė specializacija, apimanti tris pirmąsias: automobiliai, jų elektros įrenginiai, vagonai ir lokomotyvai, kelių tiesimo ir priežiūros technologinė įranga, krovos darbų mašinos. Yra daugiau pasirenkamų dalykų).
Praktinės studijos vyksta dviem etapais, atliekant dvi gamybines praktikas. Praktinių studijų trukmė - 10 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami transporto priemonių valdymo, priežiūros, remonto ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus transporto inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas.
Transporto inžinerijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti transporto inžinieriais.

Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti transporto inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti nustatyti ir analizuoti transporto priemonių ir technologinių įrenginių eksploatacines charakteristikas, atsižvelgiant į eismo, kelio ir aplinkos sąlygas, projektuoti, kūrybiškai naudoti įgytas žinias ir įgūdžius, planuoti, koordinuoti, rengti ir įgyvendinti techninius transporto projektus, išmanyti, analizuoti ir įgyvendinti naujoves, gebėti taikyti fundamentalius modeliavimo ir optimizavimo pagrindus, sprendžiant taikomąsias transporto inžinerijos problemas;
- žinoti transporto sistemos struktūrą, jos elementų sąveiką, logistiką, studijuojamos transporto rūšies (kelių transporto, geležinkelių transporto, technologinio transporto) sistemas, jų raidos tendencijas, transporto priemonių naudojimo specifiką ir optimalias sąlygas, klasikines ir šiuolaikines transporto technologijas, aplinkos apsaugos ir eismo saugos problemas;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti darbą, sklandžiai, reikšti mintis, logiškai, kūrybiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagus, tolerantiškas, mokėti išlaikyti savitvardą.
Sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, kuriuose vyksta studijos pagal transporto inžinerijos studijų programą.
Norintiesiems siekti sausumos transporto inžinerijos kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti gebėjimai dirbti transporto inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję sausumos transporto inžinerijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti specialistais, ekspertais ir konsultantais transporto priemonių ir transporto technologinių įrenginių naudojimo, remonto, priežiūros, techninių apžiūrų įmonėse, transporto infrastruktūros įmonėse, kelių policijoje, draudimo ir kitose įmonėse bei įstaigose, susijusiose su sausumos transportu. Taip pat galima tęsti studijas magistrantūroje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju