Mokymo programos
Geodezija
Valstybinis kodas: 612H14001
Kodas pagal ISCED: 51158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti specialistus, kurie gebėtų projektuoti geodezinius tinklus, parinkti geodezinių tinklų matavimo metodus, apdoroti ir įvertinti sukauptus geodezinių matavimų duomenis, rinkti topografinius duomenis ir juos taikyti topografiniams, kadastriniams žemėlapiams sudaryti, suprasti topografinių ir kadastrinių žemėlapių kūrimo metodus, atlikti inžinerinius tyrinėjimus, žymėti statinius ir pastatus, dirbti su geodeziniais prietaisais, gebėti naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais.
Stojantieji turi atitikti priėmimo į universitetą sąlygas.
Būsimieji matavimų inžinerijos bakalaurai studijuoja bendrojo universitetinio lavinimo dalykus: ekonomiką, vadybą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, fiziką, mechaniką, informacines technologijas; specialiuosius dalykus: topografiją, geodeziją, aukštąją geodeziją, kosminę geodeziją ir kt.
Geodezijos studijų programa turi dvi specializacijas: geodezija ir kartografija ir nekilnojamojo turto kadastras.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: pažintinė praktika, geodezijos mokomoji praktika ir geodezijos profesinės veiklos bei nekilnojamojo turto administravimo praktikos. Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiam asmeniui suteikiamas matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus geodezijos studijų programą, studijas galima tęsti pagal technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programas.
Geodezijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinįjį išsilavinimą ir siekiantiems tapti matavimų inžinerijos bakalaurais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti geodezininko, matavimų inžinieriaus darbą.
Asmuo, įgijęs matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti geodezinius tinklus, parinkti geodezinių tinklų matavimo metodus, apdoroti ir įvertinti sukauptus geodezinių matavimų duomenis, rinkti topografinius duomenis ir juos taikyti topografiniams žemėlapiams sudaryti, suprasti topografinių žemėlapių kūrimo metodus, analizuoti skaitmeninių topografinių duomenų sandarą, projektuoti, organizuoti ir atlikti geodezinius darbus statinių tyrinėjimo, projektavimo, statybos ir eksploatavimo metu, taikyti naujausius geodezinius prietaisus įvairiems su geodezija susijusiems tikslams įgyvendinti;
- įgyti pamatinių teorinių žinių, reikalingų sprendžiant pagrindinius geodezijos uždavinius bendroje žemės geocentrinių koordinačių sistemoje, kuriant ir plėtojant globalinius ir regioninius geodezinius tinklus, topografinių žemėlapių sudarymo technologijas, naujausius mokslo laimėjimus, statybos taisykles;
- mokėti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai dirbti, organizuoti darbą, konstruktyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose pagal geodezijos studijų programą.
Norintiems siekti matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinįjį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar saviugdos būdu įgyti matavimų inžinerijos gebėjimai nėra pripažįstami.
Įgiję matavimų inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti geodezininkais, matavimų inžinieriais valstybės ar privataus kapitalo įmonėse, savivaldybėse, statybos įmonėse, žemėtvarkos tarnybose ir kitose įmonėse, kurių veikla susijusi su topografijos, geodezijos ir kartografijos darbais, geografinių informacinių sistemų kūrimu, statyba.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Vilnius Saulėtekio al. 11
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju