Mokymo programos
Virėjo Mokymo Programa
Valstybinis kodas: 267081106
Kodas pagal ISCED: 23381
Lygmuo ir/ar tipas:
Darbo rinkos profesinis mokymas
Paslaugos asmenims
Pakopa: Programos, skirtos suaugusiems įgyti profesinę kvalifikaciją
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 47 sav.

Anotacija arba apibūdinimas

20Programos anotacija PR2Virėjo mokymo programos tikslas: suteikti mokiniams maisto ruošimo žinių bei įgūdžių, išugdyti bendruosius gebėjimus, padėsiančius mokiniui savarankiškai dirbti valstybinėse ir privačiose įmonėse, gebėjimą prisitaikyti prie kintančių darbo rinkų sąlygų.
Siekiant šio tikslo būsimieji virėjai mokomi socialinės kompetencijos, maisto ruošimo technologijos, maisto prekių mokslo,
maisto ruošimo įrengimų, gamybos organizavimo maitinimo įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos, geros higienos ir geros gamybos praktikos, kalkuliacijos ir apskaitos, darbo teisės ir ekonominių žinių pagrindų, informacinių technologijų.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė - 16,5 sav., (496val.). Praktinio mokymo metu formuojami profesiniai įgūdžiai.
Visais ugdymo etapais ir visose veiklos srityse kreipiamas dėmesys į išbaigtumą, individualų darbą.
Išklausę visą teorinio mokymo kursą, atlikę praktinio mokymo programoje numatytas užduotis,
asmenys laiko baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą:
1) egzamino dalis raštu (testas);
2) egzamino praktinė dalis (praktiniams gebėjimams patikrinti sudaromos užduotys pagal programoje vykdytą praktinį mokymą).
Asmenys, sėkmingai išlaikę kvalifikacijos egzaminą, gauna kvalifikacijos pažymėjimą, liudijantį virėjo kvalifikacijos įgijimą:
Baigus virėjo mokymo programą, ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo gamybos ir perdirbimo krypties programas.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

23Kvalifikacijos aprašas K2


Virėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti virėju.
Asmuo, įsigijęs virėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti parinkti darbui įrengimus, inventorių, įrankius, paruošti virėjo darbo vietą, parinkti maisto produktus bei žaliavas patiekalų ruošimui, nustatyti maisto produktų bei žaliavų kokybę, paskaičiuoti maisto produktų reikmes, gaminti bei patiekti įvairius patiekalus;
- žinoti higienos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, maitinimo įmonių klasifikavimą ir tipus, pirminius apskaitos dokumentus, naudojamus viešojo maitinimo įmonėje, kalkuliacinių kortelių sudarymo etapus, šiluminio paruošimo būdus, žaliavų kokybę, asortimentą, laikymo sąlygas ir realizavimo terminus;
- mokėti prisitaikyti prie kintančios ekonominės, politinės ir technologinės aplinkos, naudotis šiuolaikinėmis informacijos priemonėmis, orientuotis darbo aplinkoje, turėti supratimą apie virėjo teises ir pareigas, suprasti verslo pradmenis.
Virėjo kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose, minimalus išsilavinimas - pagrindinis.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti virėju nėra pripažįstami.
Virėjo kvalifikaciją įgiję asmenys gali dirbti virėjais restoranuose, kavinėse, valgyklose, kulinarijos cechuose, kitose maitinimo, mažmeninio prekybos tinklo įmonėse ar pradėti savo verslą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras Vilnius Žirmūnų g. 143
Anykščių technologijos mokykla Anykščių r. Ažupiečių k., Anykščių sen.
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju