Mokymo programos
Anglų ir vokiečių filologija
Valstybinis kodas: 612T90002
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - rengti plataus profilio bei gilios erudicijos filologijos bakalaurus, gebančius taikyti dviejų užsienio kalbų - anglų ir vokiečių - lingvistikos, vertimo, rašytinių bei sakytinių tekstų kūrimo, literatūrologijos ir literatūros žinias, komunikacines, kultūrines, socialines kompetencijas profesinėje ir mokslinėje veikloje.
Stojantysis į šią programą turi būti mokęsis anglų ir vokiečių kalbų mokykloje ir turėti vidurinį išsilavinimą.
Programoje esančiais kursais siekiama išugdyti C1/C2 lygmens pagal Europos kalbų metmenis anglų ir vokiečių kalbų gebėjimus, kad programos absolventai laisvai jaustųsi Europos kultūrinėje, komunikacinėje, mokslinėje erdvėje. Todėl šioje programoje dėstomi ne tik praktiniai anglų ir vokiečių kalbų kursai, bet ir lingvistikos bei literatūros mokslo, Didžiosios Britanijos ir Vokietijos visuomenės, politikos, kultūros, mokslinio darbo metodikos, daugiakalbystės strategijų, užsienio kalbų dėstymo metodikos ir įvairūs vertimo kursai - vertimo teorijos pagrindai, verstinio teksto analizė, dalykinių tekstų vertimas iš anglų ir vokiečių kalbų, kompiuterizuoto vertimo, literatūrinio vertimo pagrindai.
Programoje numatyti du kursiniai darbai, rašomi iš dėstomų dalykų problematikos.
Į programą įtrauktos ir keturios praktikos, sudarančios 10 kreditų. Tai įvadinė, kvalifikacinė, vertimo ir pedagoginė ir priešdiplominė praktika (po pirmo, trečio, penkto ir septinto semestro po 4 savaites).
Programa baigiama bakalauro diplominiu darbu, rašomu viena užsienio (anglų arba vokiečių) kalba. Iš kitos kalbos turi būti laikomas valstybinis egzaminas.
Baigus šią programą, galima toliau tęsti studijas filologijos, socialinių, humanitarinių mokslų magistrantūrose arba mokytis vienerių metų pedagogikos specialiosiose profesinėse studijose. Pastaruoju atveju galima dirbti mokyklose ir gimnazijose dviejų užsienio kalbų mokytoju.
Studijuojant šioje studijų programoje yra galimybė įgyti kitos studijų programos pagrindus pasirenkant gretutinės krypties studijas. Gretutinės krypties studijų pasirinkimo tvarka ir principai skelbiami www.vdu.lt/studijos/gretutines-studijos.html tinklalapyje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Kadangi šioje programoje sujungiamos anglų ir vokiečių filologijos ir akcentuojamos vertimo į gimtąją kalbą kompetencijos, tai įgyjama kvalifikacija gali būti pritaikoma vertėjo, pedagogo, turizmo verslo organizatoriaus, tarptautinių institucijų darbuotojo, kultūros vadybos specialisto, referento, korektoriaus profesinėje veikloje.
Baigę programą absolventai gebės:
- bendrauti dviem užsienio kalbomis - anglų ir vokiečių - C1 lygmenyje,
- versti iš anglų ir vokiečių kalbų į gimtąją kalbą dalykinius ir literatūrinius tekstus,
- taikyti naujus užsienio kalbų dėstymo metodus,
- panaudoti informacines technologijas vertimo, mokslinėje, verslo komunikacijos bei pedagoginėje veikloje,
- pritaikyti lingvistikos teorijų, literatūros kūrinių analizės, mokslinio darbo metodus, kurdami įvairių tipų tekstus,
- naudotis naujaisiais informacijos leidiniais, šaltiniais, vertimo programomis,
- mokytis ir tobulėti visos profesinės veiklos metu
- bendradarbiauti ir etiškai elgtis darbo kolektyve.
- logiškai mąstyti ir kritiškai vertinti visus šiuolaikinius kultūros bei visuomeninio gyvenimo reiškinius.
Šią kvalifikaciją galima įgyti universitetuose. Norintiems siekti šios kvalifikacijos reikalingas vidurinis išsilavinimas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyta kvalifikacija nepripažįstama. Įgijus kvalifikaciją galima siekti vertėjo iš anglų ir vokiečių kalbų, korektoriaus, dviejų kalbų mokytojo, Lietuvos ir Europos valstybinių institucijų darbuotojo, turizmo verslo organizatoriaus, referento karjeros.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vytauto Didžiojo universitetas Kaunas K. Donelaičio g. 58
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju