Mokymo programos
Grafika
Valstybinis kodas: 612W10002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti vaizduojamosios ir taikomosios grafikos specialistus, gebančius dirbti kūrybinį darbą grafikos srityje, išmanančius vaizduojamosios ir taikomosios grafikos istoriją, technologijas, kūrimo pagrindus ir šių sričių svarbą šiuolaikiniame pasaulyje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji dailės bakalaurai, dailininkai grafikai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: piešimą ir anatomiją, tapybą, dailės istoriją ir filosofiją, kompiuterinę grafiką ar informacines technologijas, užsienio kalbą ir specialybinius dalykus: kompozicijos pagrindus, grafikos technikas, kompoziciją, grafinio dizaino pagrindus ir priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos:
- taikomąją grafiką (grafinį dizainą (grafinį projektavimą), knygos dizainą ir šriftą, tipą, grafikos kūrimą),
- vaizduojamąją grafiką (tradicines ir naujasias grafikos technologijas)
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir etnografinė vasaros praktikos. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vaizduojamosios ir taikomosios grafikos technologijų naudojimo, kompozicijos kūrimo, grafikos ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, grafikos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Grafikos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, dailininkais grafikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, grafiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti grafikos dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, grafiko kvalifikaciją turi:
- gebėti dirbti įvairiomis grafikos technikomis, naudoti darbo priemones (pieštuką, plunksną, anglį, raižiklį, peilį ir kt.), kurti etiketes, pašto ženklus, knygų viršelius, reklaminius plakatus, naudotis kompiuterinėmis piešinių kūrimo programomis;
- žinoti profesionalaus grafikos meno pagrindus, plastinės raiškos principus ir specifiką, naujas ir senas grafikos technologijas, grafikos technikas;
- mokėti dirbti savarankiškai, atsakingai, organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, grafiko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal grafikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, grafiko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį arba profesinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti grafikos dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro, grafiko kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės specialistais leidyklose, dizaino, spaudos ir reklamos firmose, dalyvauti įvairiuose vaizduojamosios grafikos ir grafinio dizaino projektuose, parodose, organizuoti privatų meno verslą, užsiimti individualiu kūrybiniu darbu; papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju