Mokymo programos
Grafinis dizainas
Valstybinis kodas: 612W20002
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti dailės bakalaurus, grafinio dizaino dailininkus, gebančius dirbti daiktų ir grafinio dizaino srityse, reklamos firmose, naudotis pagrindinėmis kompiuterinės grafikos programomis.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji grafinio dizaino dailininkai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: Lietuvos ir visuotinę architektūros ir dailės istorija, filosofijos pagrindusestetiką; studijų pagrindų dalykus: piešimą, tapybą, skulptūrą, kompiuterinį projektavimą, techninę braižybą,; specialaus lavinimo dalykus: kompoziciją, grafinį dizainą, projektavimą, plastiką ir kt.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterinių programų naudojimo, braižymo, tapymo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, grafinio dizaino studijų programą, studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Grafinio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti grafinio dizaino dailininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, grafinio dizaino dailininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti grafinio dizaino dailininko darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, grafinio dizaino dailininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti projektuoti dvimačius ir trimačius dizaino objektus, kūrybingai spręsti dizaino problemas, naudotis pagrindinėmis kompiuterinės grafikos programomis, informacinėmis technologijomis, organizuoti parodas, plėtoti reklamos, dizaino projektavimo įmonių veiklą, įvertinti darbų kokybę, nustatyti atliktų darbų trūkumus ir juos efektyviai taisyti, ieškoti naujovių ir jas įdiegti, išsiaiškinti kliento pageidavimus ir atsižvelgti į juos, kuriant naują produktą;
- žinoti kompozicijos, grafinio dizaino, projektavimo, plastikos, piešimo, skulptūros, tapybos bendravimo kultūros pagrindus, darbo ir sveikatos saugos reikalavimus;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo ir kitų darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, grafinio dizaino dailininko kvalifikacinį laipsnį galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal grafinio dizaino studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, grafinio dizaino dailininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą bei meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti grafinio dizaino dailininku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės bakalauro grafinio dizaino dailininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailininku daiktinio ir grafinio dizaino srityse individualiai ir kolektyve, steigti reklamos, projektavimo firmas, dalyvauti parodose bei simpoziumuose, papildomai baigę specialiuosius dailės pedagogikos kursus ir įgiję dailės mokytojo kvalifikaciją, gali dirbti pedagoginį darbą mokyklose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju