Mokymo programos
Keramika
Valstybinis kodas: 612W10001
Kodas pagal ISCED: 51121
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Meno studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa yra skirta rengti dailės bakalaurus, dailininkus keramikus, savarankiškai mąstančius ir kuriančius dailininkus, sugebančius profesionaliai kurti ir įgyvendinti sumanymus keramikos srityje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į Vilniaus dailės akademiją konkursines sąlygas, susijusias su meniniais dailės srities gebėjimais.
Būsimieji keramikai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus: piešimą ir anatomiją, tapybą, dailės istoriją ir filosofiją, kompiuterinę grafiką ar informacines technologijas, užsienio kalbą; studijų pagrindų dalykus: keramikos technologiją, specialiąją tapybą, specialiąją skulptūrą, specialųjį piešimą ir kt. bei specialybinius dalykus: kompozicijos pagrindus, projektavimą, šriftą, darbus dirbtuvėse ir kt.
Praktinės studijos vyksta atliekant vasaros praktiką. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami meno projektų įgyvendinimo, kūrybinių ir technologinių uždavinių sprendimo, keramikos technikos naudojimo ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus dailės bakalaurantūros, keramikos studijų programą studijas galima tęsti meno studijų srities, dailės studijų krypties magistrantūros studijų programose.
Keramikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, dailininkais keramikais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Dailės bakalauro, dailininko keramiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės specialisto darbą.
Asmuo, įgijęs dailės bakalauro, dailininko keramiko kvalifikaciją, turi:
- gebėti profesionaliai kurti ir įgyvendinti keramikos meno projektus, vertinti šiuolaikiniame mene vykstančius pokyčius bei savarankiškai spręsti visus kūrybinius ir technologinius uždavinius, naudoti ir interpretuoti keramikos techniką kūrybiniuose darbuose;
- žinoti profesionalaus keramikos meno pagrindus (medžiagas, gamybos procesų galimybes ir jų taikymą), plastinės raiškos principus ir specifiką, keramikos technikas ir technologijas;
- mokėti savarankiškai įgyvendinti kūrybinius sumanymus, atsakingai ir greitai organizuoti savo kūrybinį darbą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis ir klientais.
Dailės bakalauro, dailininko keramiko kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus dailės akademijoje, vykdančioje studijas pagal keramikos studijų programą.
Norintiems siekti dailės bakalauro, dailininko keramiko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą ir meninių dailės srities gebėjimų.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti dailininku keramiku nėra pripažįstami.
Įgiję dailės magistro, dailininko keramiko kvalifikaciją asmenys gali dirbti dailės specialistais keramikos gamybos srityje, dalyvauti parodose, užsiimti individualiu kūrybiniu darbu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus dailės akademija Vilnius Maironio g. 6
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju