Mokymo programos
Vidurinio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 301001001
Kodas pagal ISCED: 31101
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Pagrindinės/Bendrosios programos
Baigimo sertifikatas: Brandos atestatas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 2 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Dvejų metų vidurinio ugdymo programa skirta įgyti vidurinį išsilavinimą, pasirengti mokymuisi pagal aukštesnio lygio programas arba įgyti profesinę kvalifikaciją. Programa orientuota į mokymo profiliavimą, ugdymo turinio diferencijavimą.Ugdymo turinį struktūriškai sudaro dvi dalys: bendrojo lavinimo branduolys, privalomas visiems moksleiviams, neatsižvelgiant, kokio tipo mokykloje, teikiančioje vidurinį išsilavinimą, jis mokosi, ir moksleivio pasirenkamas ugdymo turinys, kuris priklauso nuo pasirinkto profilio.Moksleiviai gali rinktis vieną iš keturių profilių: * humanitarinį* realinį* technologinį (įgyvendinamas profesinėse mokyklose ir technologinėse gimnazijose)* meninį (įgyvendinamas menų gimnazijose, Nacionalinėje menų mokykloje, konservatorijose)Bendrojo lavinimo branduolį sudaro šie dalykai: lietuvių kalba (gimtoji arba valstybinė), gimtoji kalba (nelietuvių mokyklų moksleiviams), užsienio kalba ir matematika bei šios bendrojo ugdymo sritys: dorinis ugdymas (tikyba arba etika), socialinis ugdymas (istorija arba geografija, arba integruotas kursas - socialinis mokslas), gamtamokslinis ugdymas (biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas kursas - gamta), meninis ugdymas (dailė, muzika, teatras arba choreografija), arba integruotas kursas - menas), informacinis-technologinis ugdymas (informacinių technologijų arba glaudžiai su jų taikymu darbo veikloje susiję technologijų kursai) ir kūno kultūra (bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka). Iš kiekvienos ugdymo srities moksleiviui privalomas bent vienas dalykas. Taip pat moksleiviams privaloma socialinė (visuomenei naudinga) veikla.Pasirenkamą ugdymo turinį sudaro: pasirenkamas profilio ugdymo turinys ir moksleivio laisvai pasirenkamos valandos, skirtos moksleivio pasirenkamiesiems dalykams, savarankiškai veiklai, dalykų gilesniam mokymuisi.Pasirenkamą profilio ugdymo turinį sudaro privalomieji profilio dalykai, jų moduliai, pasirenkamieji dalykai, kūno kultūra, menai, projektiniai darbai. Profilį pasirinkusiems moksleiviams sudaromos sąlygos formuotis labiau ar mažiau akademinį turinį.Humanitarinį profilį pasirinkusiems moksleiviams profilio dalykai yra: lietuvių kalba (gimtoji ar valstybinė), gimtoji kalba (nelietuvių mokyklų moksleiviams), užsienio kalbos, istorija.Realinį profilį pasirinkusiems moksleiviams profilio dalykai yra: matematika, informatika, biologija, fizika, chemija.Ir humanitarinio, ir realinio profilio moksleiviai kaip profilio dalyką gali pasirinkti technologijas.Technologinio ir meninio profilio privalomas ir pasirenkamas turinys dėl šių profilių specifiškumo gali labai įvairuoti. Jį formuoja pati mokykla, kiekvienu konkrečiu atveju suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija.
Siekdama racionaliau ir efektyviau organizuoti ugdymo procesą, mokykla gali moksleivius grupuoti į pakraipas, kurios siūlomos mokyklos arba pakraipą formuojasi pats moksleivis (pvz. lituanistinę, kalbų, socialinių mokslų ir kt. - humanitariniame profilyje, tiksliųjų mokslų, gamtos mokslų, socialinių mokslų ir kt. - realiniame profilyje).Moksleivis 11-ojoje ir 12-ojoje klasėje per dvejus metus gali mokytis ne daugiau kaip 12 dalykų. Dalykų programos ir išsilavinimo standartai diferencijuojami kursais. Moksleiviai gali mokytis pagal bendrojo, išplėstinio ir tikslinio kurso (dažniausiai dalyko modulio) programas (kursas suprantamas kaip tam tikra logiškai vientisa dalyko ugdymo turinio visuma, skirta konkretiems ugdymo proceso uždaviniams spręsti). Du dalykus moksleiviai privalo mokytis pagal išplėstinio kurso programą. Maksimalus dalykų, kurių mokomasi pagal išplėstinio kurso programą, skaičius - 5.
Specialiųjų poreikių moksleiviai gali būti ugdomi, modifikuojant vieno, kelių ar visų mokomųjų dalykų programas. Tokiu būdu atsižvelgiama į moksleivio specialiuosius ugdymosi poreikius ir sudaromos sąlygos moksleiviui, neprarandant mokymosi motyvacijos, ugdytis pagal valstybinius išsilavinimo standartus drauge su bendraamžiais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vidurinio ugdymo paskirtis - padėti asmeniui įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį, technologinį raštingumą, bendrąją asmenybinę ir pilietinę brandą, profesinių kompetencijų pradmenis ir (arba) kvalifikaciją.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla Vilniaus r. Algirdo g. 4, Maišiagalos mstl.
Šiaulių rajono Kužių vidurinė mokykla Šiaulių r. Vilties g. 9, Kužių mstl.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Šalčininkų r. Melioratorių g. 3
Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla Vilnius Antakalnio g. 33
Vilniaus Lukiškių vidurinė mokykla Vilnius Lukiškių skg. 5
Vilniaus Žirmūnų gimnazija Vilnius Žirmūnų g. 37
Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla Vilnius Didlaukio g. 23
Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla Vilnius Mokyklos g. 9
Vilniaus Žvėryno gimnazija Vilnius Žalioji g. 4
Vilniaus Užupio gimnazija Vilnius Krivių g. 10
Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla Vilnius J. I. Kraševskio g. 5
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla Vilnius Linkmenų g. 8
Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla Vilnius Antakalnio g. 120
Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla Vilnius Tuskulėnų g. 31
Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla Vilnius Širvintų g. 80
Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla Vilnius Viršuliškių g. 7
Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla Vilnius Justiniškių g. 43
Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla Vilnius Čiobiškio g. 1
Vilniaus Radvilų gimnazija Vilnius Gelvonų g. 55
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Vilnius Taikos g. 81
Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla Vilnius Gabijos g. 8
Vilniaus Gabijos gimnazija Vilnius Pašilaičių g. 13
Vilniaus "Ateities" vidurinė mokykla Vilnius S. Stanevičiaus g. 98
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija Vilnius Vilniaus g. 32/2
Marijampolės savivaldybės Sasnavos vidurinė mokykla Marijampolė Sūduvos g. 46, Sasnavos mstl.
Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla Vilnius Skroblų g. 3
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Vilnius S. Konarskio g. 27
Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla Vilnius Statybininkų g. 5
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla Vilnius Architektų g. 166
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla Vilnius Mindaugo g. 9
Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla Vilnius Žėručio g. 4
Vilniaus "Minties" gimnazija Vilnius Erfurto g. 23
Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla Vilnius D. Gerbutavičiaus g. 9
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla Vilnius Įsruties g. 3
Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla Vilnius M. Daukšos g. 7
Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija Vilnius Kruopų g. 11
Vilniaus "Saulėtekio" vidurinė mokykla Vilnius Kaminkelio g. 10
Vilniaus "Laisvės" gimnazija Vilnius Darželio g. 2/Gerovės g. 15
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla Vilnius Rugiagėlių g. 15
Vilniaus "Žaros" vidurinė mokykla Vilnius Karklėnų g. 13
Vilniaus "Juventos" gimnazija Vilnius Kapsų g. 4
Vilniaus Karoliniškių gimnazija Vilnius Sausio 13-osios g. 17
Vilniaus "Sietuvos" vidurinė mokykla Vilnius Taikos g. 47
Vilniaus Žemynos gimnazija Vilnius Čiobiškio g. 16
Vilniaus Ozo vidurinė mokykla Vilnius Ozo g. 39
Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinė mokykla Vilnius Justiniškių g. 65
Šalčininkų "Santarvės" vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vytauto g. 35
Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla Druskininkai M. K. Čiurlionio g. 92
Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla Druskininkai Klonio g. 2
Jonavos "Santarvės" vidurinė mokykla Jonavos r. Kauno g. 53
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Kupiškio r. Vytauto g. 21
Anykščių Jono Biliūno gimnazija Anykščių r. Liudiškių g. 49
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija Anykščių r. J. Biliūno g. 31
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla Anykščių r. S. Nėries g. 5
Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla Kupiškio r. Mokyklos g. 5, Skapiškio mstl.
Anykščių rajono Kavarsko vidurinė mokykla Anykščių r. P. Cvirkos g. 35, Kavarskas
Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija Anykščių r. J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasų mstl.
Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla Anykščių r. Žiedonių k., Troškūnų sen.
Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla Šiaulių r. Daugėlių g. 86, Kuršėnai
Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla Šiaulių r. Ventos g. 17, Kuršėnai
Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija Šiaulių r. V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai
Šiaulių rajono Bazilionų vidurinė mokykla Šiaulių r. B. Mejerytės g. 1, Bazilionų mstl.
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija Šiaulių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl.
Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla Šiaulių r. Stoties g. 16, Meškuičių mstl.
Pakruojo "Atžalyno" gimnazija Pakruojo r. P. Mašioto g. 1
Pakruojo r. Lygumų vidurinė mokykla Pakruojo r. Mokyklos g. 7, Lygumų mstl.
Pakruojo r. Linkuvos gimnazija Pakruojo r. Gimnazijos g. 32, Linkuva
Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla Pakruojo r. Upės g. 4, Rozalimo mstl.
Pakruojo r. Žeimelio vidurinė mokykla Pakruojo r. Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelio mstl.
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija Kelmės r. Raseinių g. 1
Kelmės "Aukuro" vidurinė mokykla Kelmės r. J. Janonio g. 9
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija Kelmės r. S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinė mokykla Kelmės r. P. Višinskio g. 5, Užventis
Kelmės rajono Kražių gimnazija Kelmės r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražių mstl.
Vilniaus Vingio vidurinė mokykla Vilnius S. Konarskio g. 34
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla Kelmės r. Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl.
Kelmės rajono Vaiguvos vidurinė mokykla Kelmės r. Vaiguvos k., Vaiguvos sen.
Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinė mokykla Raseinių r. Dubysos g. 10, Betygalos mstl.
Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Raseinių r. Laisvės g. 11, Nemakščių mstl.
Raseinių "Kalno" vidurinė mokykla Raseinių r. Vilniaus g. 11
Raseinių "Žemaičio" gimnazija Raseinių r. Kalnų g. 3
Raseinių rajono Šaltinio vidurinė mokykla Raseinių r. Ateities g. 23
Raseinių rajono Šiluvos vidurinė mokykla Raseinių r. Jono Pauliaus II g. 6, Šiluvos mstl.
Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija Raseinių r. Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklės mstl.
Varėnos r. Matuizų vidurinė mokykla Varėnos r. Dzūkų g. 2, Matuizų k., Matuizų sen.
Varėnos "Ąžuolo" vidurinė mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 33
Varėnos "Ryto" vidurinė mokykla Varėnos r. Dzūkų g. 64
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla Varėnos r. A. Ryliškio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos sen.
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Varėnos r. Seinų g. 10, Merkinės mstl.
Varėnos r. Panočių vidurinė mokykla Varėnos r. Panočių k., Kaniavos sen.
Varėnos r. Valkininkų vidurinė mokykla Varėnos r. Užuperkasio k., Valkininkų sen.
Kauno "Aušros" gimnazija Kaunas Laisvės al. 95
Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla Kaunas Aukštaičių g. 78
Kauno Vinco Kudirkos vidurinė mokykla Kaunas Trakų g. 39
Kauno Vaižganto vidurinė mokykla Kaunas Skuodo g. 27
Kauno Šančių vidurinė mokykla Kaunas Vokiečių g. 164
Kauno "Saulės" gimnazija Kaunas Savanorių pr. 46
Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla Kaunas A. Stulginskio g. 61
Kauno šv. Mato vidurinė mokykla Kaunas Vaidoto g. 11
Kauno Julijanavos vidurinė mokykla Kaunas Bitininkų g. 31
Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla Kaunas V. Čepinskio g. 7
Kauno Veršvų vidurinė mokykla Kaunas Mūšos g. 6
Kauno "Nemuno" vidurinė mokykla Kaunas A. ir J. Gravrogkų g. 9
Kauno "Purienų" vidurinė mokykla Kaunas S. Lozoraičio g. 13
Kauno Petro Vileišio vidurinė mokykla Kaunas Demokratų g. 36
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla Kaunas Kovo 11-osios g. 50
Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla Kaunas Taikos pr. 68
Kauno "Vyturio" vidurinė mokykla Kaunas Taikos pr. 51
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 68
Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla Kaunas Seredžiaus g. 4
Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla Kaunas Kovo 11-osios g. 94
Kauno "Žiburio" vidurinė mokykla Kaunas Verkių g. 30
Kauno Dainavos vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 118
Kauno Vydūno vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 57
Kauno Palemono vidurinė mokykla Kaunas Marių g. 37
Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 152
Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 55
Kauno Sargėnų vidurinė mokykla Kaunas Vandžiogalos g. 51
Kauno "Versmės" vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 22
Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija Kaunas P. Lukšio g. 40
Kauno Pilėnų vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 73
Kauno "Varpo" gimnazija Kaunas Varpo g. 49
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 97
Kauno Eigulių vidurinė mokykla Kaunas Žeimenos g. 66
Kauno Šilainių vidurinė mokykla Kaunas Vėtrungės g. 1
Kauno Kalniečių vidurinė mokykla Kaunas Geležinio Vilko g. 28
Kauno Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Kaunas Šarkuvos g. 28
Kauno "Santaros" gimnazija Kaunas Baltų pr. 51
Kauno Milikonių vidurinė mokykla Kaunas Baltijos g. 30
Kauno "Ąžuolo" katalikiška vidurinė mokykla Kaunas Baltų pr. 103
Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavenčių g. 3
Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavasario g. 53
Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija Mažeikių r. Dariaus ir Girėno g. 16, Seda
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Mažeikių r. Laisvės g. 10
Mažeikių Gabijos gimnazija Mažeikių r. Gabijos takas 1
Mažeikių Sodų vidurinė mokykla Mažeikių r. Sodų g. 16
Mažeikių "Jaunystės" vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavenčių g. 4
Utenos "Saulės" gimnazija Utena K. Ladygos g. 18
Utenos Dauniškio gimnazija Utena Vaižganto g. 48
Utenos rajono Užpalių gimnazija Utenos r. Pilies g. 14, Užpalių mstl.
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla Mažeikių r. Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl.
Prienų rajono Stakliškių vidurinė mokykla Prienų r. Prienų g. 8, Stakliškių k., Stakliškių sen.
Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų r. Kauno g. 29, Veiverių mstl.
Zarasų "Ąžuolo" gimnazija Zarasų r. Savanorių g. 1
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija Zarasų r. Vytauto g. 56, Dusetos
Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla Zarasų r. Antazavės k., Antazavės sen.
Kelmės r. Pakražančio vidurinė mokykla Kelmės r. Grinių k., Pakražančio sen.
Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Mokyklos g. 3, Vištyčio mstl.
Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" vidurinė mokykla Ignalinos r. Agarinio g. 10, Didžiasalio k., Didžiasalio sen.
Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio k., Naujojo Daugėliškio sen.
Visagino Sedulinos vidurinė mokykla Visaginas Vilties g. 5
Visagino "Gerosios vilties" vidurinė mokykla Visaginas Partizanų g. 2
Visagino "Verdenės" vidurinė mokykla Visaginas Taikos pr. 21
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla Alytaus r. Pergalės g. 2/Ežero g. 12, Daugai
Alytaus rajono savivaldybės Butrimonių vidurinė mokykla Alytaus r. Draugystės g. 1, Butrimonių mstl.
Alytaus rajono savivaldybės Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla Alytaus r. Žuvinto g. 41, Krokialaukio mstl.
Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinė mokykla Alytaus r. Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen.
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla Rokiškio r. M. Riomerio g. 1
Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija Rokiškio r. P. Širvio g. 2
Rokiškio r. Juodupės gimnazija Rokiškio r. P. Cvirkos g. 16, Juodupės mstl.
Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla Rokiškio r. Beržų g. 3, Jūžintų mstl.
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija Rokiškio r. K. Šešelgio g. 7, Kamajų mstl.
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija Rokiškio r. Panemunio g. 25, Pandėlys
Palangos senoji gimnazija Palanga Jūratės g. 13
Palangos "Baltijos" vidurinė mokykla Palanga Sodų g. 50
Kretingos rajono Darbėnų vidurinė mokykla Kretingos r. Laukžemės g. 6, Darbėnų mstl.
Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla Kretingos r. Mokyklos g. 16, Kartenos mstl.
Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla Kretingos r. Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos sen.
Kretingos pranciškonų gimnazija Kretingos r. J. Pabrėžos g. 4
Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla Kretingos r. Vilniaus g. 12
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija Kretingos r. Savanorių g. 56
Kretingos Simono Daukanto vidurinė mokykla Kretingos r. Palangos g. 25
Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla Jonavos r. Žeimių g. 20
Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla Pasvalio r. Vytauto g. 11, Saločių mstl.
Jonavos Senamiesčio gimnazija Jonavos r. Kauno g. 76
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko vidurinė mokykla Jonavos r. Laumės g. 8, Ruklos mstl.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija Šilalės r. Struikų g. 1
Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla Šilalės r. D. Poškos g. 24
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla Šilalės r. Mokyklos g. 16A, Kaltinėnų mstl.
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Šilalės r. Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinė mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl.
Šilalės r. Upynos vidurinė mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos mstl.
Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Ukmergės r. J. Basanavičiaus g. 10
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija Ukmergės r. J. Basanavičiaus g. 7
Ukmergės Užupio vidurinė mokykla Ukmergės r. Linų g. 4
UKMERGĖS "ŠILO" VIDURINĖ MOKYKLA Ukmergės r. Miškų g. 45
Ukmergės r. Taujėnų vidurinė mokykla Ukmergės r. Ukmergės g. 5, Taujėnų mstl.
Ukmergės rajono Veprių vidurinė mokykla Ukmergės r. Šventosios g. 18, Veprių mstl.
Ukmergės r. Želvos vidurinė mokykla Ukmergės r. J. Vaišučio g. 12, Želvos mstl.
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Širvintų r. Vilniaus g. 69
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla Širvintų r. Šviesos g. 4, Gelvonų mstl.
Širvintų rajono Musninkų vidurinė mokykla Širvintų r. Musninkų mstl.
Kalvarijos gimnazija Kalvarija J. Basanavičiaus g. 16
Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija Panevėžio r. Laisvės g. 18, Krekenavos mstl.
Panevėžio rajono Raguvos vidurinė mokykla Panevėžio r. Laisvės g. 24, Raguvos mstl.
Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija Panevėžio r. Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala
Panevėžio rajono Smilgių vidurinė mokykla Panevėžio r. Panevėžio g. 1, Smilgių mstl.
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija Kazlų Rūda Atgimimo g. 1
Panevėžio rajono Vadoklių vidurinė mokykla Panevėžio r. Žalioji g. 7, Vadoklių mstl.
Panevėžio rajono Velžio gimnazija Panevėžio r. Žemdirbių g., Velžio k., Velžio sen.
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla Marijampolė A. Juozapavičiaus g. 3, Liudvinavo mstl.
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinė mokykla Kazlų Rūda Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Plutiškių sen.
Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla Kalvarija Sangrūdos k., Sangrūdos sen.
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija Panevėžys Respublikos g. 47
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija Panevėžys Smėlynės g. 29
Panevėžio "Vilties" vidurinė mokykla Panevėžys Ramygalos g. 16
Panevėžio "Aušros" vidurinė mokykla Panevėžys Vienybės a. 38
Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla Panevėžys Danutės g. 12
Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla Panevėžys Aukštaičių g. 1
Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla Panevėžys Rožių g. 20
Panevėžio Mykolo Karkos vidurinė mokykla Panevėžys Dariaus ir Girėno g. 26
Panevėžio "Žemynos" vidurinė mokykla Panevėžys Ramygalos g. 99
Panevėžio "Vyturio" vidurinė mokykla Panevėžys Vasario 16-osios g. 40
Panevėžio Alfonso Lipniūno vidurinė mokykla Panevėžys Klaipėdos g. 138
Panevėžio "Ąžuolo" vidurinė mokykla Panevėžys Žvaigždžių g. 26
Panevėžio "Minties" gimnazija Panevėžys Kniaudiškių g. 40
Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinė mokykla Panevėžys Vysk. K. Paltaroko g. 18
Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla Kauno r. Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl.
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija Klaipėda S. Daukanto g. 31
Klaipėdos Simono Dacho vidurinė mokykla Klaipėda Kuršių a. 2
Klaipėdos "Aukuro" vidurinė mokykla Klaipėda Statybininkų pr. 7
Klaipėdos "Žemynos" gimnazija Klaipėda Kretingos g. 23
Klaipėdos "Pamario" vidurinė mokykla Klaipėda Naikupės g. 25
Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 16
Klaipėdos Baltijos vidurinė mokykla Klaipėda Baltijos pr. 51
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija Akmenės r. Laižuvos g. 7, Akmenė
Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija Mažeikių r. J. Basanavičiaus g. 1, Viekšniai
Akmenės rajono Ventos vidurinė mokykla Akmenės r. Ventos g. 13, Venta
Akmenės rajono Kruopių vidurinė mokykla Akmenės r. Papilės g. 14, Kruopių mstl.
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto vidurinė mokykla Akmenės r. Nepriklausomybės g. 62, Papilės mstl.
Klaipėdos "Varpo" vidurinė mokykla Klaipėda Budelkiemio g. 7
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija Marijampolė Kauno g. 7
Klaipėdos Hermano Zudermano vidurinė mokykla Klaipėda Gedminų g. 1
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus vidurinė mokykla Marijampolė Vasario 16-osios g. 7
Marijampolės "Ryto" vidurinė mokykla Marijampolė Mokyklos g. 22
Marijampolės "Šaltinio" vidurinė mokykla Marijampolė Mokolų g. 61
Marijampolės Petro Armino vidurinė mokykla Marijampolė Vytenio g. 47
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla Tauragės r. Moksleivių al. 14
Tauragės Jovarų vidurinė mokykla Tauragės r. Laisvės g. 21
Tauragės rajono Batakių vidurinė mokykla Tauragės r. Batakių mstl.
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija Tauragės r. Žygaičių mstl.
Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vienybės g. 1
Vilkaviškio "Aušros" vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vienybės g. 52
Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Vilkaviškio r. J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai
Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Bartninkų mstl.
Vilkaviškio rajono Gražiškių vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Gražiškių mstl.
Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Sūdavos k., Klausučių sen.
Skuodo rajono Ylakių gimnazija Skuodo r. Mokyklos g. 5, Ylakių mstl.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija Švenčionių r. Adutiškio g. 18
Švenčionių vidurinė mokykla Švenčionių r. Lentupio g. 32
Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija Švenčionių r. Vilniaus g. 43, Pabradė
Švenčionių rajono Pabradės "Ryto" gimnazija Švenčionių r. Upės g. 19, Pabradė
Švenčionių r. Adutiškio vidurinė mokykla Švenčionių r. Postavų g. 36, Adutiškio mstl.
Šiaulių Didždvario gimnazija Šiauliai Vilniaus g. 188
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla Šiauliai S. Šalkauskio g. 3
Šiaulių Aukštabalio vidurinė mokykla Šiauliai Tiesos g. 1
Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla Šiauliai S. Dariaus ir S. Girėno g. 22
Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla Šiauliai V. Grinkevičiaus g. 22
Šiaulių Dainų vidurinė mokykla Šiauliai Dainų g. 45
Šiaulių Šventupio vidurinė mokykla Šiauliai K. Korsako g. 10
Šiaulių Simono Daukanto vidurinė mokykla Šiauliai S. Daukanto g. 71
Biržų "Atžalyno" vidurinė mokykla Biržų r. Sąjungos g. 15
Biržų "Aušros" vidurinė mokykla Biržų r. Vytauto g. 47
Biržų "Saulės" gimnazija Biržų r. Vytauto g. 32
Telšių Žemaitės gimnazija Telšių r. Šviesos g. 15
Telšių "Germanto" vidurinė mokykla Telšių r. Žemaitės g. 37
Telšių "Kranto" vidurinė mokykla Telšių r. Masčio g. 14
Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija Telšių r. Džiugo g. 6
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija Telšių r. Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai
Telšių r. Nevarėnų vidurinė mokykla Telšių r. Liepų g. 34, Nevarėnų mstl.
Joniškio "Saulės" vidurinė mokykla Joniškio r. Livonijos g. 6
Joniškio Mato Slančiausko gimnazija Joniškio r. Pašvitinio g. 19
Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazija Joniškio r. Kęstučio g. 1, Žagarė
Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio vidurinė mokykla Joniškio r. Šermukšnių g. 2, Skaistgirio mstl.
Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla Telšių r. Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškių mstl.
Telšių rajono Žarėnų "Minijos" vidurinė mokykla Telšių r. Mokyklos g. 7, Žarėnų mstl.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Paukštininkų g. 5
Kaišiadorių rajono Žiežmarių vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Žaslių g. 21, Žiežmariai
Kaišiadorių rajono Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl.
Kaišiadorių rajono Žaslių vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Vytauto g. 1, Žaslių mstl.
Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Darsūniškio g. 11, Kruonio mstl.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Lazdijų r. Vytauto g. 13
Lazdijų rajono savivaldybės Aštriosios Kirsnos vidurinė mokykla Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinė mokykla Lazdijų r. Metelių g. 7, Seirijų mstl.
Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinė mokykla Lazdijų r. Lazdijų g. 4, Šeštokų mstl.
Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio vidurinė mokykla Lazdijų r. Šventežerio mstl.
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija Pasvalio r. P. Vileišio g. 7
Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinė mokykla Pasvalio r. Panevėžio g. 53, Pumpėnų mstl.
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" vidurinė mokykla Šalčininkų r. J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl.
Pasvalio rajono Vaškų vidurinė mokykla Pasvalio r. Mokyklos g. 23, Vaškų mstl.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija Šiauliai Tilžės g. 137
Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla Trakų r. Technikumo g. 1, Aukštadvario mstl.
Elektrėnų "Versmės" gimnazija Elektrėnai Saulės g. 30
Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla Vilnius Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės
Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" vidurinė mokykla Vilnius Šviesos g. 16, Grigiškės
Trakų r. Lentvario 1-oji vidurinė mokykla Trakų r. Lauko g. 20, Lentvaris
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinė mokykla Trakų r. Klevų al. 26, Lentvaris
Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla Trakų r. Mokyklos g. 9, Onuškio mstl.
Trakų r. Rūdiškių vidurinė mokykla Trakų r. Trakų g. 71, Rūdiškės
Trakų r. Paluknio vidurinė mokykla Trakų r. Paluknio k., Paluknio sen.
Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinė mokykla Elektrėnai Trakų g. 73, Semeliškių mstl.
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Trakų r. Birutės g. 48
Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija Elektrėnai Šviesos g. 4A, Vievis
Radviliškio Lizdeikos gimnazija Radviliškio r. Lizdeikos g. 6C
Radviliškio Vaižganto gimnazija Radviliškio r. Vaižganto g. 29
Radviliškio rajono Baisogalos vidurinė mokykla Radviliškio r. Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl.
Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla Radviliškio r. Tilto g. 32, Grinkiškio mstl.
Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla Radviliškio r. Pergalės g. 13, Sidabravo mstl.
Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla Radviliškio r. Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnų mstl.
Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinė mokykla Pagėgiai Vilniaus g. 3
Šilutės pirmoji gimnazija Šilutės r. K. Kalinausko g. 2
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio vidurinė mokykla Šilutės r. Dariaus ir Girėno g. 15B, Žemaičių Naumiesčio mstl.
Šilutės r. Kintų vidurinė mokykla Šilutės r. Kintų mstl.
Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo vidurinė mokykla Šilutės r. Saugų k., Saugų sen.
Šilutės r. Vainuto vidurinė mokykla Šilutės r. Tauragės g. 14, Vainuto mstl.
Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinė mokykla Pagėgiai Vilkyškių mstl.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija Skuodo r. Vytauto g. 14
Kauno apskrities specialioji mokykla Kaunas Apuolės g. 11
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinė mokykla Šakių r. Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis
Šakių rajono Griškabūdžio vidurinė mokykla Šakių r. Alyvų g. 4, Griškabūdžio mstl.
Šakių rajono Kriūkų vidurinė mokykla Šakių r. Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Kriūkų sen.
Šakių rajono Lekėčių vidurinė mokykla Šakių r. Pušyno g. 8, Lekėčių mstl.
Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo vidurinė mokykla Šakių r. A. Tatarės g. 37, Lukšių mstl.
Šakių rajono Plokščių vidurinė mokykla Šakių r. Plokščių k., Plokščių sen.
Šakių "Varpo" vidurinė mokykla Šakių r. J. Basanavičiaus g. 28
Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija Šiauliai Dainų g. 33
Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazija Prienų r. Vytauto g. 42, Jieznas
Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla Skuodo r. Šatrijos g. 1
Skuodo r. Barstyčių vidurinė mokykla Skuodo r. Salantų g. 14, Barstyčių mstl.
Nidos vidurinė mokykla Neringa G. D. Kuverto g. 12
Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla Klaipėda Baltikalnio g. 9A
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla Jurbarko r. Kalninės g. 39
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla Jurbarko r. Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuonos mstl.
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai" Vilnius Dzūkų g. 43
Kauno technologijos universiteto gimnazija Kaunas Studentų g. 65
Juodšilių "Šilo" vidurinė mokykla Vilniaus r. A. Mickevičiaus g. 10, Juodšilių k., Juodšilių sen.
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Gedimino g. 65
Kėdainių r. Josvainių vidurinė mokykla Kėdainių r. Ariogalos g. 19, Josvainių mstl.
Kėdainių "Atžalyno" vidurinė mokykla Kėdainių r. Mindaugo g. 18
Kėdainių "Ryto" vidurinė mokykla Kėdainių r. Pavasario g. 6
Kėdainių "Aušros" vidurinė mokykla Kėdainių r. Chemikų g. 30
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija Kėdainių r. Kauno g. 26, Krakių mstl.
Kėdainių rajono Šėtos vidurinė mokykla Kėdainių r. Kėdainių g. 1, Šėtos mstl.
Kėdainių r. Akademijos vidurinė mokykla Kėdainių r. Jaunimo g. 2, Akademijos mstl.
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla Alytus Tvirtovės g. 7
Alytaus Piliakalnio vidurinė mokykla Alytus Jiezno g. 1
Alytaus Dainavos vidurinė mokykla Alytus Vilties g. 12
Alytaus Putinų vidurinė mokykla Alytus Šaltinių g. 1
Alytaus Vidzgirio vidurinė mokykla Alytus Kaštonų g. 3
Alytaus Jotvingių gimnazija Alytus Topolių g. 20
Alytaus "Volungės" vidurinė mokykla Alytus Statybininkų g. 20
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla Alytus A. Jonyno g. 10
Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla Alytus Likiškėlių g. 12
Kauno rajono Ežerėlio vidurinė mokykla Kauno r. Kauno g. 19, Ežerėlis
Kauno rajono Garliavos vidurinė mokykla Kauno r. Vytauto g. 4, Garliava
Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinė mokykla Kauno r. Vasario 16-osios g. 8, Garliava
Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija Kauno r. S. Lozoraičio g. 13, Garliava
Kauno rajono Kulautuvos vidurinė mokykla Kauno r. Lelijų g. 15, Kulautuvos mstl.
Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija Ignalinos r. Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Vidiškių sen.
Kauno rajono Babtų gimnazija Kauno r. Kėdainių g. 48, Babtų mstl.
Kauno rajono Vilkijos gimnazija Kauno r. Čekiškės g. 73, Vilkija
Kauno rajono Domeikavos gimnazija Kauno r. Bažnyčios g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen.
Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija Kauno r. Mokyklos g. 5, Akademijos mstl.
Kauno rajono Raudondvario gimnazija Kauno r. Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen.
Kauno Rokų vidurinė mokykla Kaunas Vijūnų g. 2
Kauno rajono Vandžiogalos vidurinė mokykla Kauno r. Kėdainių g. 30, Vandžiogalos mstl.
Kauno rajono Piliuonos vidurinė mokykla Kauno r. T. Masiulio g. 1, Piliuonos k., Taurakiemio sen.
Plungės "Saulės" gimnazija Plungės r. Birutės g. 25B
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija Rietavas Daržų g. 1
Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla Plungės r. Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl.
Plungės r. Kulių vidurinė mokykla Plungės r. Aušros g. 24, Kulių mstl.
Plungės rajono Platelių gimnazija Plungės r. Mokyklos g. 3, Platelių mstl.
Rietavo savivaldybės Tverų vidurinė mokykla Rietavas Tverų mstl.
Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla Plungės r. Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarijos mstl.
Molėtų gimnazija Molėtų r. Jaunimo g. 5
Molėtų r. Alantos vidurinė mokykla Molėtų r. Vastapų g. 3, Alantos mstl.
Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla Molėtų r. Širvintų g. 16, Giedraičių mstl.
Molėtų r. Joniškio vidurinė mokykla Molėtų r. Joniškio mstl.
Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla Molėtų r. Taikos g. 22, Suginčių k., Suginčių sen.
Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla Vilniaus r. Sudervės g. 8, Avižienių k., Avižienių sen.
Vilniaus r. Buivydžių vidurinė mokykla Vilniaus r. Buivydžių I k., Buivydžių sen.
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen.
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 8, Kalvelių k., Kalvelių sen.
Vilniaus r. Lavoriškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Vilniaus g. 11, Lavoriškių k., Lavoriškių sen.
Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 22, Maišiagalos mstl.
Vilniaus r. Mickūnų vidurinė mokykla Vilniaus r. Miško g. 2B, Mickūnų mstl.
Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla Vilniaus r. Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen.
Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija Vilniaus r. A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė
Nemenčinės Gedimino gimnazija Vilniaus r. A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinė
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko vidurinė mokykla Vilniaus r. V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen.
Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen.
Vilniaus r. Pagirių gimnazija Vilniaus r. Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Pagirių sen.
Vilniaus r. Rukainių vidurinė mokykla Vilniaus r. Vaikų g. 5, Rukainių k., Rukainių sen.
Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija Vilniaus r. Gamyklos g. 64, Rudaminos k., Rudaminos sen.
Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija Vilniaus r. Gamyklos g. 22A, Rudaminos k., Rudaminos sen.
Vilniaus r. Sužionių vidurinė mokykla Vilniaus r. Vilniaus g. 7, Sužionių k., Sužionių sen.
Vilniaus Salininkų vidurinė mokykla Vilnius Vaikų g. 16
Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla Vilnius Trampolio g. 5
Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla Vilniaus r. Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl.
Vilniaus r. Čekoniškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Čekoniškių k., Zujūnų sen.
Vilniaus r. Egliškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Egliškių k., Mickūnų sen.
Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla Vilnius Draugystės g. 5, Valčiūnų k., Juodšilių sen.
Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla Vilniaus r. Liepų g. 19, Marijampolio k., Marijampolio sen.
Turgelių vidurinė mokykla Šalčininkų r. Turgelių k., Turgelių sen.
Šalčininkų r. Baltosios Vokės "Šilo" vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija Šalčininkų r. Mokyklos g. 22
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija Šalčininkų r. Vilniaus g. 81, Eišiškės
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija Šalčininkų r. Jono Pauliaus II g. 26, Eišiškės
Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla Šalčininkų r. Butrimonių k., Butrimonių sen.
Šalčininkų r. Dieveniškių vidurinė mokykla Šalčininkų r. Geranionų g. 32, Dieveniškių mstl.
Šalčininkų r. Dieveniškių "Ryto" vidurinė mokykla Šalčininkų r. Geranionų g. 34, Dieveniškių mstl.
Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė mokykla Šalčininkų r. Kalesninkų k., Kalesninkų sen.
Šalčininkų r. Jašiūnų 1-oji vidurinė mokykla Šalčininkų r. M. Balinskio g. 16, Jašiūnų mstl.
Rietavo "Aušros" katalikiška vidurinė mokykla Rietavas Parko g. 10
Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla Vilnius J. Jasinskio g. 11
Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinis bendrojo lavinimo centras Vilnius Lukiškių skg. 6
"Šaltinėlio" privati mokykla Vilnius Filaretų g. 36A
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija Vilnius V. Druskio g. 11
Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla Vilnius Sietyno g. 21
Trakų r. Paluknio "Medeinos" vidurinė mokykla Trakų r. Paluknio k., Paluknio sen.
Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija Kupiškio r. Aukštaičių a. 10, Subačius
Liubertienės vidurinė mokykla Vilnius V. Grybo g. 7
Klaipėdos r. Endriejavo vidurinė mokykla Klaipėdos r. Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl.
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinė mokykla Klaipėdos r. Klaipėdos g. 20, Priekulė
Panevėžio "Šaltinio" vidurinė mokykla Panevėžys Kniaudiškių g. 67
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla Trakų r. Lauko g. 20, Lentvaris
Šiaulių Gytarių vidurinė mokykla Šiauliai Kviečių g. 7
Kauno rajono Neveronių vidurinė mokykla Kauno r. Neveronių k., Neveronių sen.
Vilniaus r. Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla Vilniaus r. Margių g. 1, Kalvelių k., Kalvelių sen.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija Kaunas Aušros g. 3
Šiaulių Vijolių vidurinė mokykla Šiauliai Vilniaus g. 297
Šilutės Vydūno gimnazija Šilutės r. Atgimimo al. 3
Telšių "Ateities" vidurinė mokykla Telšių r. Lygumų g. 47
Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla Jurbarko r. Vytauto Didžiojo g. 53A
Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinė mokykla Marijampolė Naujakurių g. 6
Šiuolaikinės mokyklos centras Vilnius Žygimantų g. 4/2
Žydų vidurinė mokykla "Menachemo namai" Vilnius Brolių g. 16
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija Utena Paupio g. 1
Eitminiškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Eitminiškių k., Nemenčinės sen.
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Vilnius Vydūno g. 17A
Riešės vidurinė mokykla Vilniaus r. Beržų g. 2A, Riešės k., Avižienių sen.
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla Vilnius Gedvydžių g. 8
Švenčionių r. Švenčionėlių gimnazija Švenčionių r. Vilniaus g. 124, Švenčionėliai
Kėdainių šviesioji gimnazija Kėdainių r. Didžioji g. 62
Kauno apskrities 1-oji vidurinė mokykla Kaunas Technikos g. 12
Alytaus šv. Benedikto gimnazija Alytus Topolių g. 19A
Druskininkų "Ryto" gimnazija Druskininkai Ateities g. 13
Marijampolės marijonų gimnazija Marijampolė J. Bendoriaus g. 5
Šakių "Žiburio" gimnazija Šakių r. V. Kudirkos g. 64
Telšių vyskupijos licėjus Telšių r. Katedros a. 7
Tauragės "Versmės" gimnazija Tauragės r. J. Tumo-Vaižganto g. 10
Ignalinos rajono gimnazija Ignalinos r. Mokyklos g. 6
Vilniaus Antakalnio vidurinė mokykla Vilnius Antakalnio g. 29
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla Vilnius Dūkštų g. 30
Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla Vilnius T. Ševčenkos g. 17
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla Vilnius S. Stanevičiaus g. 25
Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla Kupiškio r. Jaunimo g. 2
Raseinių rajono Ariogalos gimnazija Raseinių r. Vytauto g. 94, Ariogala
Kauno Maironio gimnazija Kaunas Gimnazijos g. 3
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija Kaunas Miško g. 1
Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla Kaunas M. Gimbutienės g. 9
Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 46
Kauno Radvilėnų vidurinė mokykla Kaunas Radvilėnų pl. 7
Mažeikių "Ventos" vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavenčių g. 15
Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla Ignalinos r. Vilniaus g. 47, Dūkštas
Alytaus rajono Simno gimnazija Alytaus r. Vytauto g. 83, Simnas
Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla Alytaus r. Miroslavo k., Miroslavo sen.
Rokiškio "Romuvos" gimnazija Rokiškio r. Taikos g. 17
Rokiškio r. Obelių gimnazija Rokiškio r. Mokyklos g. 6, Obeliai
Palangos Vlado Jurgučio vidurinė mokykla Palanga Kretingos g. 21
Kretingos rajono Salantų gimnazija Kretingos r. Taikos g. 4, Salantai
Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla Jonavos r. Mokyklos g. 1, Žeimių mstl.
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Šilalės r. Varnių g. 10A, Laukuvos mstl.
Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla Ukmergės r. Laisvės g. 66, Siesikų mstl.
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla Marijampolė Jaunimo g. 6, Igliaukos k., Igliaukos sen.
Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinė mokykla Panevėžio r. Dariaus ir Girėno g. 52, Naujamiesčio mstl.
Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla Panevėžio r. Įstros g. 1, Paįstrio k., Panevėžio sen.
Panevėžio "Saulėtekio" vidurinė mokykla Panevėžys Statybininkų g. 24
Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija Klaipėda Galinio Pylimo g. 17
Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 18A
Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla Marijampolė Dariaus ir Girėno g. 7
Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija Tauragės r. Mokyklos skg. 4, Skaudvilė
Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vilniaus g. 17, Virbalis
Vilkaviškio rajono Pajevonio vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Pajevonio k., Pajevonio sen.
Vilkaviškio rajono Pilviškių "Santakos" gimnazija Vilkaviškio r. Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl.
Švenčionių r. Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla Švenčionių r. Stoties g. 4-2, Švenčionėliai
Šiaulių "Santarvės" vidurinė mokykla Šiauliai Vytauto g. 113
Šiaulių "Saulėtekio" vidurinė mokykla Šiauliai Lieporių g. 2
Biržų rajono Pabiržės vidurinė mokykla Biržų r. Likėnų g. 10, Pabiržės mstl.
Telšių "Atžalyno" vidurinė mokykla Telšių r. P. Cvirkos g. 2
Telšių "Džiugo" vidurinė mokykla Telšių r. Sedos g. 29
Telšių rajono Luokės vidurinė mokykla Telšių r. Mokyklos g. 5, Luokės mstl.
Joniškio "Aušros" gimnazija Joniškio r. S. Goeso g. 2
Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų vidurinė mokykla Lazdijų r. Jaunimo g. 8, Veisiejai
Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinė mokykla Pasvalio r. Vytauto g. 37, Joniškėlis
Trakų vidurinė mokykla Trakų r. Birutės g. 44
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija Radviliškio r. Pilies g. 17, Šeduva
Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" vidurinė mokykla Šilutės r. Sodo g. 1, Švėkšnos mstl.
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija Šakių r. Vytauto g. 44, Kudirkos Naumiestis
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija Skuodo r. Salantų g. 5, Mosėdžio mstl.
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija Jurbarko r. Vydūno g. 15
Jurbarko r. Eržvilko vidurinė mokykla Jurbarko r. Šaltuonos g. 14, Eržvilko mstl.
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla Alytus Birutės g. 2
Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinė mokykla Kauno r. Mokyklos g. 12, Čekiškės mstl.
Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla Plungės r. Minijos g. 5
Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen.
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė
Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vilniaus g. 27, Turgelių k., Turgelių sen.
Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla Šalčininkų r. M. Balinskio g. 16, Jašiūnų mstl.
Klaipėdos r. Veiviržėnų gimnazija Klaipėdos r. Mokyklos g. 1, Veiviržėnų mstl.
Vilniaus jėzuitų gimnazija Vilnius Didžioji g. 32
Klaipėdos Prano Mašioto vidurinė mokykla Klaipėda Varpų g. 3
JĖZUITŲ GIMNAZIJA Kaunas Rotušės a. 9
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija Vilnius Augustijonų g. 8
Visagino Draugystės vidurinė mokykla Visaginas Draugystės g. 12
Šiaulių "Romuvos" gimnazija Šiauliai Dainų g. 7
Vilniaus Valdorfo mokykla Vilnius Džiaugsmo g. 100
Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokykla Kaunas Vytauto pr. 50
Marijampolės Sūduvos gimnazija Marijampolė R. Juknevičiaus g. 32
Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla Vilnius A. Juozapavičiaus g. 12
Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinė mokykla Vilnius Kazliškių g. 4
Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla Vilnius P. Žadeikos g. 2
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija Vilnius A. J. Povilaičio g. 1
Vilniaus "Ąžuolyno" vidurinė mokykla Vilnius Architektų g. 68
Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla Vilnius Šaltkalvių g. 32
Vilniaus "Versmės" vidurinė mokykla Vilnius Architektų g. 85
Vilniaus licėjus Vilnius Širvintų g. 82
Marinos Mižigurskajos vidurinė mokykla Vilnius Darželio g. 7
Visagino "Atgimimo" gimnazija Visaginas Tarybų g. 23
Mažeikių r. Tirkšlių vidurinė mokykla Mažeikių r. Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl.
Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija Klaipėda Gedminų g. 5
Birštono gimnazija Birštonas Kęstučio g. 29
Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla Biržų r. K. Šakenio g. 12, Vabalninkas
Prienų "Žiburio" gimnazija Prienų r. J. Basanavičiaus g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju