Mokymo programos
Statinių inžinerinės sistemos
Valstybinis kodas: 653H24002
Kodas pagal ISCED: 52158
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programos tikslas - parengti aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo statybos inžinerijos studijų krypties statinių inžinerinių sistemų inžinierių, gebantį analizuoti projektinę dokumentaciją, vadovauti montavimo darbų technologiniams procesams, organizuoti statinio inžinerinių sistemų (šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo, nuotekų) priežiūros bei montavimo padalinio darbą, išugdyti kūrybingai mąstantį, komunikabilų specialistą, galintį savarankiškai spręsti profesines ir visuomenines problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis, gebantį dirbti komandoje, atsakingą už savo veiklos rezultatus bei siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas. Ypatingi reikalavimai stojantiesiems nekeliami. Statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus darbas yra fiziškai aktyvus, todėl svarbi gera fizinė sveikatos būklė. Pageidautinos asmeninės savybės: loginis analitinis mąstymas, komunikabilumas, gebėjimas dirbti komandoje. Rekomenduojama šią studijų programą pasirinkti baigusiesiems vidurinę mokyklą pagal realinę kryptį. Studijų programą sudaro 31 dalykas, suskirstytas į bendrojo lavinimo - užsienio kalba, filosofijos pagrindai, taikomieji tyrimai; inžinerijos pagrindų - fizika, statybinės konstrukcijos, geodezija, hidraulika ir aerodinamika ir kt.; specialiuosius - šildymas, vėdinimas, vandentvarka ir kt.
Studijų programoje numatytos 2 mokomosios (informacinių technologijų ir geodezijos) ir 4 profesinės (paruošiamųjų darbų, santechnikos darbų, gamybinė ir baigiamoji) praktikos. Mokomosios praktikos atliekamos kolegijos laboratorijose ir lauko sąlygomis specialiai įrengtame poligone. Profesinės praktikos atliekamos įvairiose gamybinėse įmonėse ir bendrovėse, tiesiogiai susijusiose su būsima profesine veikla. Bendra praktikų trukmė - 20 savaičių.
Studijos baigiamos parengto baigiamojo darbo gynimu.
Asmuo, baigęs statinių inžinerinių sistemų aukštojo neuniversitetinio mokslo studijas, įgis šias profesines kompetencijas:
" gebės analizuoti ir nustatyti statybos proceso dalyvių tarpusavio ryšius, taikyti profesinių žinių teorinius pagrindus praktinėje veikloje, parengti nesudėtingo statinio inžinerinių sistemų projektus, valdyti technologinį montavimo darbų procesą, kontroliuoti ir vertinti vykdomų darbų kokybę, taikyti tinkamus valdymo metodus bei veiklos būdus, organizuoti įmonės ar jos padalinio veiklą, vertinti ekonominę verslo aplinką, analizuoti veiklos rezultatus, kurti savo verslą;
" žinos statybos techninių reglamentų reikalavimus statinių inžinerinių sistemų projektavimui, priežiūrai ir montavimui, vadybos ir rinkodaros principus;
" mokės naudotis norminiais ir teisiniais aktais, reglamentuojančiais statybos proceso dalyvių tarpusavio santykius, naudotis technine literatūra, taikyti informacines kompiuterines technologijas atliekant inžinerinius projektavimo darbus, bendrauti užsienio kalba.
Asmenims, norintiems siekti statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose bendrovėse, įmonėse, bendrijose bei tarnybose gamybinių padalinių vadovais ar organizatoriais, kurti savo verslą, siekti aukštesnio profesinio išsilavinimo universitete.
Baigus Statinių inžinerinių sistemų studijų programą ir siekiant dvigubo kvalifikacinio laipsnio galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos (valstybinis kodas 653N11005) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas verslo profesinis bakalauro laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Asmuo, baigęs statinių inžinerinių sistemų aukštojo neuniversitetinio mokslo studijas, įgis šias profesines kompetencijas:
 • gebės analizuoti ir nustatyti statybos proceso dalyvių tarpusavio ryšius, taikyti profesinių žinių teorinius pagrindus praktinėje veikloje, parengti nesudėtingo statinio inžinerinių sistemų projektus, valdyti technologinį montavimo darbų procesą, kontroliuoti ir vertinti vykdomų darbų kokybę, taikyti tinkamus valdymo metodus bei veiklos būdus, organizuoti įmonės ar jos padalinio veiklą, vertinti ekonominę verslo aplinką, analizuoti veiklos rezultatus, kurti savo verslą;
 • žinos statybos techninių reglamentų reikalavimus statinių inžinerinių sistemų projektavimui, priežiūrai ir montavimui, vadybos ir rinkodaros principus;
 • mokės naudotis norminiais ir teisiniais aktais, reglamentuojančiais statybos proceso dalyvių tarpusavio santykius, naudotis technine literatūra, taikyti informacines kompiuterines technologijas atliekant inžinerinius projektavimo darbus, bendrauti užsienio kalba.
 • Būtinos asmeninės savybės: loginis mąstymas, dėmesio sutelktumas, ištvermė, kruopštumas, komunikabilumas, gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus, spręsti profesines bei visuomenines problemas konkurencinėmis rinkos sąlygomis.
  Statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal statinių inžinerinių sistemų studijų programą.
  Asmenims, norintiems siekti statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus kvalifikacijos, reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
  Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti statinių inžinerinių sistemų inžinieriumi nėra pripažįstami.
  Įgiję statinių inžinerinių sistemų inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose bendrovėse, įmonėse, bendrijose bei tarnybose gamybinių padalinių vadovais ar organizatoriais, kurti savo verslą, siekti aukštesnio profesinio išsilavinimo universitete.
  Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
  Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
  Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
  Komentarai

  Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

  Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju