Mokymo programos
Marketingo vadyba
Valstybinis kodas: 653N20017
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti marketingo vadybininkus, gebančius organizuoti įmonės marketingo veiklą, dirbti marketingo srityje, suprantančius marketingo komunikaciją, gebančius formuoti įmonės įvaizdį.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją konkursines sąlygas.
Būsimieji marketingo vadybininkai studijuoja bendruosius profesinius dalykus ir specialiuosius profesinius dalykus: specialybės kalbos kultūrą ir oratorinį meną, užsienio kalbas, informacines technologijas, ekonominę matematiką, statistiką, filosofijos pagrindus, bendravimo psichologiją, mikro ir makroekonomiką, verslo pagrindus, marketingo pagrindus, buhalterinę apskaitą, teisės pagrindus, įmonės finansų valdymą, logistiką, vartotojų elgseną bei dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: marketingo komunikacijos arba gaminio marketingo.
Iš viso studijuojami 32 dalykai. Penki procentai studijų programos apimties skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė praktika įmonėje, rinkos tyrimų, specialybės įgūdžių, informacinių technologijų ir specialybės baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė – 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įmonės marketingo organizavimo, darbo komandoje, įmonės įvaizdžio formavimo ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu arba valstybiniu baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir marketingo vadybininko profesinė kvalifikacija.
Baigus marketingo vadybos studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties programose.
Marketingo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti marketingo vadybininkais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Marketingo vadybininko kvalifikacija reikalinga norint dirbti marketingo vadybininku.
Asmuo, įgijęs marketingo vadybininko kvalifikaciją, turi:
- gebėti įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes, suprasti verslą kaip sistemą, atlikti marketingo tyrimus, tyrimų duomenis, analizuoti, susisteminti ir interpretuoti tyrimų duomenis, taikyti tyrimų rezultatus praktinėje veikloje ir priimti sprendimus, įvertinti esamą įmonės (padalinio) veiklą, užtikrinti veiklos kokybę, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, valdyti pokyčius, valdyti marketingo informaciją ir rėmimo elementus, bendrauti su verslo partneriais ir konkurentais, įvertinti ir priimti sprendimus naujo produkto kūrimui
- žinoti tarptautinės rinkos ypatumus, teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, įmonių įstatymus, darbo teisės reikalavimus, marketingo padalinio verslo plano parengimo tvarką, rinkos tyrimo metodus, veiklos strategijos formavimo etapus, marketingo bei tarptautinio marketingo komplekso elementus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais, strategiškai mąstyti, lanksčiai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Marketingo vadybininko kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal vadybos studijų programą.
Norintiems siekti marketingo vadybininko kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję marketingo vadybininko kvalifikaciją asmenys gali dirbti marketingo vadybininkais verslo įmonėse, o taip pat ryšių su visuomene specialistais valstybinėse įmonėse, įvaizdžio formavimo įmonėse, reklamos agentūrose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju