Mokymo programos
Automobilių techninis eksploatavimas
Valstybinis kodas: 653E21010
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti automobilių techninio eksploatavimo inžinierius, gebančius dirbti įvairiose automobilių techninio eksploatavimo inžinerijos srityse, spręsti techninius, technologinius bei valdymo uždavinius automobilių transporto ir techninės priežiūros įmonėse.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas. Būsimieji automobilių techninio eksploatavimo inžinieriai studijuoja bendrojo lavinimo (matematiką, informatiką, kalbos kultūrą darbo psichologiją, filosofijos įvadą, užsienio kalbas), specialiuosius profesinius dalykus (standartizavimo pagrindus, automobilių valdymo sistemas, automobilių remontą, automobilių techninį eksploatavimą, automobilius, automobilio teoriją, vidaus degimo variklių teoriją, automobilio diagnostiką, automobilių serviso įmonių technologinį projektavimą, technologinės įrangos projektavimą) ir dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: automobilių serviso arba automobilių remonto.
Iš viso studijuojama 30 dalykų. Penki procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: pažintinė, technologinė (I, II), profesinė, verslo ir baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vadovavimo automobilių techninės priežiūros ir remonto darbams, specializuotų kompiuterinių programų naudojimo, techninės dokumentacijos analizės ir kiti gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas transporto inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija.
Asmuo, įgijęs automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją, turi: gebėti analizuoti techninę dokumentaciją, vertinti technologijas, pasirinkti įrenginius pagal funkcines jų galimybes, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbams, naudotis technine literatūra, standartais, normatyviniais aktais, taikomosiomis informacinių technologijų programomis, rengti automobilių techninės priežiūros įmonių ar padalinių technologinius projektus, techninės priežiūros ir remonto technologijas, konstruoti nesudėtingus technologinius įrenginius, dirbti su diagnostiniais įrenginiais;žinoti automobilių detalių ir jų junginių konstrukcijas ir veikimą, standartizavimo pagrindus, automobilių valdymo sistemas, automobilių remonto technologiją, vidaus degimo variklius, jų veikimo principus, automobilio diagnostikos technologiją ir taikomus prietaisus, teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, darbo teisės reikalavimus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais. Norintiems siekti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriais automobilių transporto ir techninės priežiūros įmonėse.
Baigus Automobilių techninio eksploatavimo studijų programą ir siekiant dvigubo kvalifikacinio laipsnio galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos (valstybinis kodas 653N11005) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas verslo profesinis bakalauro laipsnis
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti analizuoti techninę dokumentaciją, vertinti technologijas, pasirinkti įrenginius pagal funkcines jų galimybes, planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbams, naudotis technine literatūra, standartais, normatyviniais aktais, taikomosiomis informacinių technologijų programomis, rengti automobilių techninės priežiūros įmonių ar padalinių technologinius projektus, techninės priežiūros ir remonto technologijas, konstruoti nesudėtingus technologinius įrenginius, dirbti su diagnostiniais įrenginiais;žinoti automobilių detalių ir jų junginių konstrukcijas ir veikimą, standartizavimo pagrindus, automobilių valdymo sistemas, automobilių remonto technologiją, vidaus degimo variklius, jų veikimo principus, automobilio diagnostikos technologiją ir taikomus prietaisus, teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, darbo teisės reikalavimus;mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu.
Automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal automobilių techninio eksploatavimo studijų programą.
Norintiems siekti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą..
Įgiję automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriais automobilių transporto ir techninės priežiūros įmonėse.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju