Mokymo programos
Informacinių sistemų technologijos
Valstybinis kodas: 653E15006
Kodas pagal ISCED: 52152
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Technologijos mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Studijų programa skirta rengti informacinių sistemų technologijų inžinierius, gebančius projektuoti informacines sistemas, kurti ir administruoti duomenų bazes bei internetines svetaines, projektuoti ir administruoti kompiuterių tinklus, administruoti OS, eksploatuoti ir administruoti verslo informacines sistemas, taikyti integruotas informacines sistemas organizacijų veikloje.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į kolegiją sąlygas. Būsimieji informacinių sistemų inžinieriai studijuoja bendruosius profesinius dalykus (matematiką, informacines technologijas, kalbos kultūrą, užsienio kalbas, fiziką, teisės pagrindus, vadybą), studijų pagrindų dalykus (operacines sistemas, duomenų struktūras ir algoritmus, kompiuterizuotas informacines sistemas, duomenų bazes, verslo informacijos technologijas, programavimo pagrindus, internetines technologijas, programavimo technologijas, kompiuterinių tinklų pagrindus) bei specialiuosius profesinius dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos specializacijos: kompiuterinių sistemų projektavimo arba kompiuterinio dizaino ir multimedijos.
Būsimieji informacinių sistemų technologijų inžinieriai mokosi kaip vertinti verslo aplinką ir savo galimybes, sudaryti kuriamos informacinės sistemos loginį modelį, įdiegti programinę įrangą ir atlikti jos priežiūrą, projektuoti ir realizuoti taikomąsias programas, projektuoti ir administruoti kompiuterių tinklus, užtikrinti įmonės veiklos kokybę ir garantuoti teikiamų paslaugų kokybę ir kt.
Iš viso studijuojami 34 dalykai. 5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: informacinių technologijų, informacinių sistemų, programavimo, specializacijos (I, II) ir specialybės baigiamoji praktikos. Praktinių studijų trukmė - 20 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami įvairių informacinių ir skaitmeninių valdymo sistemų projektavimo, diegimo, priežiūros ir aptarnavimo bei kiti gebėjimai. Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir inžinieriaus profesinė kvalifikacija. Baigus informacinių sistemų technologijų studijų programą studijas galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

Baigus Informacinių sistemų technologijų studijų programą, bus galima, siekiant dvigubo kvalifikacinio laipsnio galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos studijų programos (valstybinis kodas 653N11005) arba Kompiuterinių tinklų administravimo (valstybinis kodas 653E14003) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas Verslo arba Informacinių technologijų profesinio bakalauro laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Informacinių sistemų technologijų inžinieriaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti informacinių sistemų technologijų inžinieriumi.
Asmuo, įgijęs informacinių sistemų technologijų inžinieriaus kvalifikaciją, turi:
gebėti panaudoti integruotas programas tipinėms užduotims spręsti, projektuoti ir realizuoti taikomąsias programas, įdiegti programinę įrangą ir atlikti jos priežiūrą, realizuoti informacinės sistemos projektą į programos kodą ir duomenų bazės struktūrą, įvertinti programinės įrangos atitikimą šiuolaikiniams reikalavimams, projektuoti ir administruoti kompiuterių tinklus, įvertinti ekonominę aplinką, vertinti verslo aplinką ir savo galimybes, atlikti asmeninio kompiuterio pagrindinės ir išorinės techninės įrangos priežiūrą, eksploatuoti kompiuterio programinę įrangą;žinoti informacinių sistemų technologijų inžineriją ir kompiuterinės programos kūrimo etapus, informacinės sistemos loginio modelio sudarymo etapus ir reikalavimus, teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį, tyrimų metodus, įmonės veiklos kokybės ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimo tvarką;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Informacinių sistemų technologijų inžinieriaus kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal informacinių sistemų technologijų studijų programą.
Norintiems siekti informacinių sistemų technologijų inžinieriaus kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti informacinių sistemų technologijų inžinieriumi nėra pripažįstami.
Įgiję informacinių sistemų technologijų inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti projektų vadovais, padalinio vadovais, informacijos sistemų projektuotojais duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais įvairiose organizacijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju