Mokymo programos
Programų sistemos
Valstybinis kodas: 653I32003
Kodas pagal ISCED: 52148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programų sistemų studijų programa skirta parengti specialistus, gebančius kurti ir administruoti duomenų bazes, projektuoti informacines sistemas, jas diegti, eksploatuoti, integruoti į įmonės veiklą; projektuoti ir publikuoti internetines svetaines, mobiliojo ryšio žiniatinklio svetaines, dinaminius su duomenų bazėmis susijusius tinklalapius, taip pat suprojektuoti elektroninę parduotuvę bei organizuoti elektroninę prekybą. Programuotojai gebės aktyviai veikti verslo aplinkoje ir organizuoti kompiuterinių paslaugų įmonės veiklą.
Būsimieji programuotojai studijuoja bendruosius aukštojo lavinimo dalykus: filosofiją, psichologiją, vadybą, teisės pagrindus, mikro-,makroekonomiką, finansų valdymą ir buhalterinę apskaitą, verslo planavimo pagrindus, rinkodarą; studijų pagrindų dalykus: matematiką, informacines technologijas, skaitinius metodus ir diskretinę matematiką, duomenų struktūras ir algoritmus, kompiuterių architektūrą, operacines sistemas, programų inžineriją, objektinį programavimą, kompiuterizuotas informacines sistemas, WWW puslapių kūrimą, programų inžineriją, duomenų bazių valdymo sistemas, kompiuterinę grafiką, kompiuterių architektūrą, kompiuterių tinklus. Studentai gali laisvai pasirinkti vieną iš dviejų studijų šakų, skirtą gilesnėms specialiosios profesinės dalies studijoms: duomenų bazių sistemos ir elektroninės komercijos technologijos. Elektroninės komercijos specializacijoje studijuojami šie dalykai: elektroninė komercija, programavimas Java, Internetinis marketingas, kompiuterinė grafika, informacinės veiklos ekonomika. Duomenų bazių sistemų specializacijoje studijuojami šie dalykai: programavimas VB, objektinis programavimas, programavimas Delphi, duomenų automatizuotas valdymas, kompiuterizuota finansų apskaita.
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: darbo asmeniniu kompiuteriu praktika, taikomųjų kompiuterinių programų praktika, programavimo I, programavimo II, specialybės baigiamoji.
Darbo asmeniniu kompiuteriu praktika, taikomųjų kompiuterinių programų praktika, programavimo I praktikos metu studentams, pasinaudojant kolegijos resursais, suteikiamos taikomųjų programų, informacinių ir kompiuterinių sistemų kūrimo ir administravimo žinių bei praktinių įgūdžių. Šios praktikos yra atliekamos kolegijos aplinkoje.
Programavimo II ir specialybės baigiamosios praktikos tikslas - supažindinti studentus su įmonės vykdoma veikla informacinių technologijų srityje ir galimybėmis praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas žinias. Baigiamosios praktikos metu studentas, pasirinkęs realaus verslo sritį, kuria programinį produktą. Praktikų metu įtvirtinami ir tobulinami programavimo ir informacinių sistemų administravimo gebėjimai. Visos praktikos suformuoja praktinį pasirengimą, kuris užtikrina studijų programos tiksluose nurodytus gebėjimus. Praktikos prasideda pirmaisiais metais nuo darbo kompiuteriu įgūdžių gerinimo ir kasmet sudėtingėja, reikalauja vis daugiau studento pastangų. Praktinių studijų trukmė - 800 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu, kur pademonstruojamos įgytos praktinės ir teorinės žinios. Baigusiajam suteikiama programavimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir programuotojo kvalifikacija.
Baigus programavimo kompiuteriams studijų programą studijas galima tęsti informatikos bei informatikos inžinerijos bakalauro programose.
Baigus programų sistemų studijų programą, bus galima pasirinkti gretutines Verslo vadybos studijų programos (valstybinis kodas 653N11005) studijas. Baigusiam papildomai suteikiamas verslo profesinio bakalauro laipsnis.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Programuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti programuotoju.
Asmuo, įgijęs programuotojo kvalifikaciją, turi:
gebėti projektuoti informacines sistemas, jas diegti, eksploatuoti, integruoti į įmonės veiklą, kurti ir administruoti duomenų bazes bei internetines svetaines, vykdyti kompiuterių ir programinės įrangos instaliavimo bei priežiūros darbus, atlikti kompiuterių diagnostiką, nustatyti jų darbo sutrikimo priežastis, įmonės ar įstaigos sistemoje kompiuterių tinklus administruoti, programuoti, kurti duomenų bazes, www puslapius, atlikti finansų apskaitą ir valdymą, dirbti su informacine, dokumentine medžiaga, ją analizuoti ir kurti specializuotus duomenų bankus, kokybiškai teikti informacines paslaugas, formuoti įstaigos įvaizdį, pasirinkti tinkamą populiarinimo elementų derinį, rengti internetines svetaines, kurti elektroninių parduotuvių modelius;žinoti informacinių sistemų inžineriją ir kompiuterinių programų kūrimo etapus, bazines kompiuterių tinklų architektūras, raštvedybos sistemos dokumentų organizavimo ir paskirstymo standartų pagrindines nuostatas;mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, sklandžiai, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, logiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, būti mandagiu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą.
Programuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, vykdančiose studijas pagal programavimo kompiuteriams studijų programą.
Norintiems siekti programuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti programuotoju nėra pripažįstami.
Įgiję programuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti programuotojais valstybinėse ir privačiose įmonėse, bankuose, biržose, kompiuterių ir programinės įrangos prekybos firmose, leidybos centruose, vidaus reikalų tarnybose, ministerijose, tiekimo organizacijose, kultūros, mokslo, švietimo įstaigose, bendrose Lietuvos ir užsienio firmose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Alytaus kolegija Alytus Merkinės g. 2B
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju