Mokymo programos
Pagrindinio Ugdymo Programa
Valstybinis kodas: 201001001
Kodas pagal ISCED: 21101
Lygmuo ir/ar tipas:
Bendrasis ugdymas
Pagrindinės/Bendrosios programos
Baigimo sertifikatas: Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas
Studijų forma/trukmė
Dieninė: 6 m.

Anotacija arba apibūdinimas

Pagrindinio ugdymo programos paskirtis - suteikti asmeniui sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, padėti pagrindą mokymuisi visą gyvenimą.
Pagrindinio ugdymo programa orientuota į du koncentrus: 5-8 ir 9-10 klasių. Pirmame koncentre siekiama integruotumo suteikiant visapusiškus žinių, gebėjimų ir įgūdžių pagrindus. 9-10 klasių programa orientuota į abstraktaus mąstymo ugdymą, apibendrinamos įgytos žinios ir gebėjimai. Šiame koncentre įgyvendinami profiliavimo pradmenys, kurių paskirtis leisti moksleiviams pasirinkti ir išbandyti įvairių ugdymo sričių dalykus (modulius) ir tikslingai pasirinkti tolesnio mokymosi kryptį arba profesiją.
Ugdymo turinį sudaro privalomieji mokomieji dalykai: dorinis ugdymas (tikyba arba etika) ir dalykų blokai (grupės) (A, B, C, D): A. Kalbos; B. Gamtos ir tikslieji mokslai; C. Socialiniai mokslai; D. Meninio ir darbinio ugdymo dalykai, kūno kultūra. Kiekviename dalykų bloke, be privalomųjų dalykų, gali būti ir pasirenkamieji dalykai ar mokomųjų dalykų moduliai, kuriuos moksleiviai renkasi laisvai. Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių paskirtis:
* ugdyti estetinius, bendruosius kultūrinius gebėjimus (pvz., etninė kultūra, teatras, dizainas, lietuvių tradicinis menas, choreografija, vietiniai kultūros paminklai, sveika gyvensena ir kt.);
* gilinti mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, igyti naujų kompetencijų, įtvirtinti vertybines nuostatas, atliepti profiliavimosi pradžią (pvz. taikomoji chemija, verslo aritmetika, Baltoskandijos šalių literatūra, iškalbos menas, kompiuterinė raštvedyba, ekonomika, braižyba, eksperimentinė fizika ir kt.);
* turintiems ugdymosi sunkumų moksleiviams padėti įveikti atsilikimą, skatinti ugymosi motyvaciją.
Specialiųjų poreikių moksleiviai gali būti ugdomi, modifikuojant arba adaptuojant pagrindino ugdymo koncentrų vieno, kelių ar visų mokomųjų dalykų programas. Tokiu būdu atsižvelgiama į moksleivio specialiuosius ugdymosi poreikius ir sudaromos sąlygos moksleiviui,neprarandant mokymosi motyvacijos, ugdytis drauge su bendraamžiais.
Dalyko/ų programos/ų modifikavimo atveju programos turinys nesiaurinamas ir moksleivis ugdosi pagal valstybinius išsilavinimo standartus. Adaptuojant dalyko/ų programą/as, remiamasi specialiųjų poreikių asmens gebėjimais, pritaikant programą realiam asmens mokymosi lygiui.
Adaptuota programa - valstybinio išsilavinimo standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pagrindinio ugdymo paskirtis - suteikti asmeniui bendrosios asmenybinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, išugdyti siekį ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vidurinė mokykla Vilniaus r. Algirdo g. 4, Maišiagalos mstl.
Šiaulių rajono Kužių vidurinė mokykla Šiaulių r. Vilties g. 9, Kužių mstl.
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija Šalčininkų r. Melioratorių g. 3
Druskininkų "Saulės" pagrindinė mokykla Druskininkai Ateities g. 11/Liškiavos g. 33
"Šėltinio" mokymo centras Šiauliai Vyturių g. 8
Vilniaus Joachimo Lelevelio vidurinė mokykla Vilnius Antakalnio g. 33
Vilniaus Lukiškių vidurinė mokykla Vilnius Lukiškių skg. 5
Vilniaus Žirmūnų gimnazija Vilnius Žirmūnų g. 37
Vilniaus Antano Vivulskio pagrindinė mokykla Vilnius Minties g. 3
Vilniaus Baltupių vidurinė mokykla Vilnius Didlaukio g. 23
Vilniaus Jeruzalės vidurinė mokykla Vilnius Mokyklos g. 9
Vilniaus Žvėryno gimnazija Vilnius Žalioji g. 4
Vilniaus Užupio gimnazija Vilnius Krivių g. 10
Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinė mokykla Vilnius J. I. Kraševskio g. 5
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla Vilnius Linkmenų g. 8
Vilniaus Kalvarijų pagrindinė mokykla Vilnius Kalvarijų g. 87
Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla Vilnius Antakalnio g. 120
Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla Vilnius Tuskulėnų g. 31
Vilniaus Senvagės vidurinė mokykla Vilnius Širvintų g. 80
Vilniaus Viršuliškių vidurinė mokykla Vilnius Viršuliškių g. 7
Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla Vilnius Justiniškių g. 43
Vilniaus Šeškinės vidurinė mokykla Vilnius Čiobiškio g. 1
Vilniaus Radvilų gimnazija Vilnius Gelvonų g. 55
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazija Vilnius Taikos g. 81
Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla Vilnius Gabijos g. 8
Vilniaus Gabijos gimnazija Vilnius Pašilaičių g. 13
Vilniaus "Ateities" vidurinė mokykla Vilnius S. Stanevičiaus g. 98
Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija Vilnius Vilniaus g. 32/2
Marijampolės savivaldybės Sasnavos vidurinė mokykla Marijampolė Sūduvos g. 46, Sasnavos mstl.
Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla Vilnius Skroblų g. 3
Vilniaus Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Vilnius S. Konarskio g. 27
Vilniaus Simono Konarskio vidurinė mokykla Vilnius Statybininkų g. 5
Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla Vilnius Architektų g. 166
Vilniaus Mindaugo vidurinė mokykla Vilnius Mindaugo g. 9
Vilniaus Lazdynų vidurinė mokykla Vilnius Žėručio g. 4
Vilniaus "Minties" gimnazija Vilnius Erfurto g. 23
Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla Vilnius D. Gerbutavičiaus g. 9
Vilniaus "Spindulio" pagrindinė mokykla Vilnius R. Jankausko g. 17
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla Vilnius Įsruties g. 3
Vilniaus Panerių pagrindinė mokykla Vilnius Moksleivių g. 4
Vilniaus Liudvinavo pagrindinė mokykla Vilnius Liudvinavo g. 128
Vilniaus Senamiesčio vidurinė mokykla Vilnius M. Daukšos g. 7
Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazija Vilnius Kruopų g. 11
Vilniaus Liepkalnio pagrindinė mokykla Vilnius Liepkalnio g. 18
Vilniaus "Saulėtekio" vidurinė mokykla Vilnius Kaminkelio g. 10
Vilniaus "Laisvės" gimnazija Vilnius Darželio g. 2/Gerovės g. 15
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio vidurinė mokykla Vilnius Rugiagėlių g. 15
Vilniaus "Žaros" vidurinė mokykla Vilnius Karklėnų g. 13
Vilniaus Pavilnio pagrindinė mokykla Vilnius J. Kolaso g. 18
Vilniaus "Juventos" gimnazija Vilnius Kapsų g. 4
Vilniaus Karoliniškių gimnazija Vilnius Sausio 13-osios g. 17
Vilniaus "Sietuvos" vidurinė mokykla Vilnius Taikos g. 47
Vilniaus Žemynos gimnazija Vilnius Čiobiškio g. 16
Vilniaus Ozo vidurinė mokykla Vilnius Ozo g. 39
Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinė mokykla Vilnius Justiniškių g. 65
Šalčininkų "Santarvės" vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vytauto g. 35
Druskininkų "Atgimimo" vidurinė mokykla Druskininkai M. K. Čiurlionio g. 92
Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla Druskininkai Klonio g. 2
Jonavos "Santarvės" vidurinė mokykla Jonavos r. Kauno g. 53
Šalčininkų r. Poškonių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Poškonių k., Poškonių sen.
Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Kupiškio r. Vytauto g. 21
Anykščių rajono Raguvėlės pagrindinė mokykla Anykščių r. Raguvėlės k., Troškūnų sen.
Anykščių rajono Traupio pagrindinė mokykla Anykščių r. Jaunimo g. 4, Traupio mstl.
Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla Kupiškio r. Berželių g. 12, Alizavos mstl.
Anykščių Jono Biliūno gimnazija Anykščių r. Liudiškių g. 49
Anykščių Antano Vienuolio gimnazija Anykščių r. J. Biliūno g. 31
Anykščių Antano Baranausko vidurinė mokykla Anykščių r. S. Nėries g. 5
Anykščių rajono Debeikių pagrindinė mokykla Anykščių r. J. Biliūno g. 44, Debeikių mstl.
Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla Kupiškio r. Mokyklos g. 5, Skapiškio mstl.
Anykščių rajono Kavarsko vidurinė mokykla Anykščių r. P. Cvirkos g. 35, Kavarskas
Anykščių rajono Skiemonių pagrindinė mokykla Anykščių r. Skiemonių k., Skiemonių sen.
Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija Anykščių r. J. Tumo-Vaižganto g. 103, Svėdasų mstl.
Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinė mokykla Anykščių r. Žiedonių k., Troškūnų sen.
Anykščių rajono Viešintų pagrindinė mokykla Anykščių r. Klevų g. 2, Viešintų mstl.
Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla Kupiškio r. Skapiškio g. 18, Šimonių mstl.
Kupiškio rajono Adomynės pagrindinė mokykla Kupiškio r. A. Vilėniškio g. 8, Adomynės k., Šimonių sen.
Kupiškio rajono Antašavos pagrindinė mokykla Kupiškio r. Pergalės g. 4A, Antašavos mstl.
Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla Kupiškio r. Rudilių k., Noriūnų sen.
Kupiškio rajono Palėvenėlės pagrindinė mokykla Kupiškio r. Palėvenėlės k., Alizavos sen.
Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla Kupiškio r. Mokyklos g. 1, Salamiesčio mstl.
Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla Kupiškio r. Šepetos g. 4, Šepetos k., Kupiškio sen.
Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla Šiaulių r. Kapų g. 9, Kuršėnai
Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių vidurinė mokykla Šiaulių r. Daugėlių g. 86, Kuršėnai
Šiaulių rajono Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla Šiaulių r. Ventos g. 17, Kuršėnai
Šiaulių rajono Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija Šiaulių r. V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai
Šiaulių rajono Bazilionų vidurinė mokykla Šiaulių r. B. Mejerytės g. 1, Bazilionų mstl.
Šiaulių rajono Dirvonėnų pagrindinė mokykla Šiaulių r. J. Ruzgio g. 1, Dirvonėnų k., Raudėnų sen.
Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija Šiaulių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl.
Šiaulių rajono Meškuičių vidurinė mokykla Šiaulių r. Stoties g. 16, Meškuičių mstl.
Šiaulių rajono Aukštelkės pagrindinė mokykla Šiaulių r. Paparčių g. 2, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen.
Šiaulių rajono Drąsučių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Melioratorių g. 17, Drąsučių k., Kuršėnų kaimiškoji sen.
Šiaulių rajono Gilvyčių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Mokyklos g. 1, Gilvyčių k., Bubių sen.
Šiaulių rajono Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Aušros g. 2, Ginkūnų k., Ginkūnų sen.
Pakruojo rajono Balsių pagrindinė mokykla Pakruojo r. Balsių k., Klovainių sen.
Pakruojo r. Degesių pagrindinė mokykla Pakruojo r. Degėsių k., Guostagalio sen.
Pakruojo r. Grikpėdžių Broniaus Nainio pagrindinė mokykla Pakruojo r. Grikpėdžių k., Žeimelio sen.
Pakruojo r. Guostagalio pagrindinė mokykla Pakruojo r. Guostagalio k., Guostagalio sen.
Pakruojo rajono Klovainių pagrindinė mokykla Pakruojo r. Žalioji g. 2A, Klovainių mstl.
Pakruojo r. Pamūšio pagrindinė mokykla Pakruojo r. Pamūšio k., Pašvitinio sen.
Pakruojo rajono Šukionių Jono Noreikos pagrindinė mokykla Pakruojo r. Šukionių k., Lygumų sen.
Pakruojo r. Triškonių pagrindinė mokykla Pakruojo r. Triškonių k., Linkuvos sen.
Pakruojo "Žemynos" pagrindinė mokykla Pakruojo r. P. Mašioto g. 45
Pakruojo r. Pašvitinio pagrindinė mokykla Pakruojo r. A. Vainausko g. 10, Pašvitinio mstl.
Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla Pakruojo r. Upės g. 4, Rozalimo mstl.
Šiaulių rajono Naisių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Naisių k., Meškuičių sen.
Šiaulių rajono Pakapės pagrindinė mokykla Šiaulių r. Darželio g. 3, Pakapės k., Šiaulių kaimiškoji sen.
Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Tryškių g. 4, Raudėnų k., Raudėnų sen.
Šiaulių rajono Šakynos pagrindinė mokykla Šiaulių r. Šiaulių g. 20, Šakynos mstl.
Šiaulių rajono Šilėnų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Saulės g. 38, Šilėnų k., Kairių sen.
Šiaulių rajono Šiupylių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Saulėtekio g. 14, Šiupylių k., Gruzdžių sen.
Šiaulių rajono Verbūnų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Radvilų g. 3, Verbūnų k., Kužių sen.
Šiaulių rajono Voveriškių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Ringuvos g. 4, Voveriškių k., Šiaulių kaimiškoji sen.
Gruzdžių vaikų socializacijos centras Šiaulių r. F. Vaitkaus g. 61, Gruzdžių mstl.
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija Kelmės r. Raseinių g. 1
Kelmės "Kražantės" pagrindinė mokykla Kelmės r. Vytauto Didžiojo g. 110
Kelmės "Aukuro" vidurinė mokykla Kelmės r. J. Janonio g. 9
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija Kelmės r. S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai
Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos vidurinė mokykla Kelmės r. P. Višinskio g. 5, Užventis
Kelmės rajono Karklėnų pagrindinė mokykla Kelmės r. Karklėnų mstl.
Kelmės rajono Kražių gimnazija Kelmės r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražių mstl.
Vilniaus Vingio vidurinė mokykla Vilnius S. Konarskio g. 34
Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinė mokykla Kelmės r. Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl.
Kelmės rajono Vaiguvos vidurinė mokykla Kelmės r. Vaiguvos k., Vaiguvos sen.
Kelmės r. Gailių pagrindinė mokykla Kelmės r. Gailių k., Liolių sen.
Kelmės r. Kolainių pagrindinė mokykla Kelmės r. Kolainių k., Užvenčio sen.
Raseinių rajono Ilgižių pagrindinė mokykla Raseinių r. Ilgižių III k., Betygalos sen.
Kelmės r. Lykšilio pagrindinė mokykla Kelmės r. Lykšilio k., Šaukėnų sen.
Raseinių rajono Paupio pagrindinė mokykla Raseinių r. Paupio k., Viduklės sen.
Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla Kelmės r. Maironių k., Liolių sen.
Kelmės r. Mockaičių pagrindinė mokykla Kelmės r. Johampolio k., Tytuvėnų apylinkių sen.
Raseinių rajono Pryšmančių pagrindinė mokykla Raseinių r. Rimkiškių k., Viduklės sen.
Vilniaus Petro Vileišio pagrindinė mokykla Vilnius Filaretų g. 3
Kelmės rajono Šaltenių pagrindinė mokykla Kelmės r. Šaltenių k., Kelmės apylinkių sen.
Kelmės r. Vidsodžio pagrindinė mokykla Kelmės r. Vidsodžio k., Šaukėnų sen.
Raseinių rajono Pikčiūnų pagrindinė mokykla Raseinių r. Šimkaičių k., Pagojukų sen.
Raseinių rajono Pašaltuonio pagrindinė mokykla Raseinių r. Pašaltuonio I k., Kalnujų sen.
Raseinių rajono Vosiliškio pagrindinė mokykla Raseinių r. Vosiliškio k., Pagojukų sen.
Raseinių rajono Žaiginio Pranciškaus Šivickio pagrindinė mokykla Raseinių r. Žaiginio mstl.
Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinė mokykla Raseinių r. Dubysos g. 10, Betygalos mstl.
Raseinių rajono Girkalnio pagrindinė mokykla Raseinių r. Šėtupio g. 61, Girkalnio mstl.
Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Raseinių r. Laisvės g. 11, Nemakščių mstl.
Raseinių "Kalno" vidurinė mokykla Raseinių r. Vilniaus g. 11
Raseinių rajono Šaltinio vidurinė mokykla Raseinių r. Ateities g. 23
Raseinių rajono Šiluvos vidurinė mokykla Raseinių r. Jono Pauliaus II g. 6, Šiluvos mstl.
Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija Raseinių r. Dariaus ir Girėno g. 12, Viduklės mstl.
Varėnos r. Dubičių pagrindinė mokykla Varėnos r. Dubičių k., Kaniavos sen.
Varėnos r. Gudžių pagrindinė mokykla Varėnos r. Gudžių k., Varėnos sen.
Varėnos r. Krivilių pagrindinė mokykla Varėnos r. Krivilių k., Vydenių sen.
Varėnos r. Matuizų vidurinė mokykla Varėnos r. Dzūkų g. 2, Matuizų k., Matuizų sen.
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla Druskininkai Jaunystės g. 8, Viečiūnų k., Viečiūnų sen.
Varėnos r. Vydenių pagrindinė mokykla Varėnos r. Vydenių k., Vydenių sen.
Varėnos "Ąžuolo" vidurinė mokykla Varėnos r. J. Basanavičiaus g. 33
Varėnos "Ryto" vidurinė mokykla Varėnos r. Dzūkų g. 64
Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinė mokykla Varėnos r. A. Ryliškio g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos sen.
Varėnos r. Liškiavos pagrindinė mokykla Varėnos r. Vilkiautinio k., Merkinės sen.
Varėnos r. Marcinkonių pagrindinė mokykla Varėnos r. Marcinkonių k., Marcinkonių sen.
Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija Varėnos r. Seinų g. 10, Merkinės mstl.
Varėnos r. Panočių vidurinė mokykla Varėnos r. Panočių k., Kaniavos sen.
Varėnos r. Valkininkų vidurinė mokykla Varėnos r. Užuperkasio k., Valkininkų sen.
Varėnos r. Žilinų pagrindinė mokykla Varėnos r. Žilinų k., Jakėnų sen.
Kauno "Aušros" gimnazija Kaunas Laisvės al. 95
Kauno Salomėjos Nėries vidurinė mokykla Kaunas Aukštaičių g. 78
Kauno Vinco Kudirkos vidurinė mokykla Kaunas Trakų g. 39
Kauno Vaižganto vidurinė mokykla Kaunas Skuodo g. 27
Kauno Šančių vidurinė mokykla Kaunas Vokiečių g. 164
Kauno "Saulės" gimnazija Kaunas Savanorių pr. 46
Kauno Stasio Lozoraičio vidurinė mokykla Kaunas A. Stulginskio g. 61
Kauno šv. Mato vidurinė mokykla Kaunas Vaidoto g. 11
Kauno Julijanavos vidurinė mokykla Kaunas Bitininkų g. 31
Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla Kaunas V. Čepinskio g. 7
Kauno Veršvų vidurinė mokykla Kaunas Mūšos g. 6
Kauno Levo Karsavino pagrindinė mokykla Kaunas Širvintų g. 15
Kauno "Nemuno" vidurinė mokykla Kaunas A. ir J. Gravrogkų g. 9
Kauno "Purienų" vidurinė mokykla Kaunas S. Lozoraičio g. 13
Kauno Petro Vileišio vidurinė mokykla Kaunas Demokratų g. 36
Kauno Kovo 11-osios vidurinė mokykla Kaunas Kovo 11-osios g. 50
Kauno Simono Daukanto vidurinė mokykla Kaunas Taikos pr. 68
Kauno "Vyturio" vidurinė mokykla Kaunas Taikos pr. 51
Kauno Juozo Urbšio vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 68
Kauno Vilijampolės vidurinė mokykla Kaunas Seredžiaus g. 4
Kauno Viktoro Kuprevičiaus vidurinė mokykla Kaunas Kovo 11-osios g. 94
Kauno "Žiburio" vidurinė mokykla Kaunas Verkių g. 30
Kauno Dainavos vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 118
Kauno Vydūno vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 57
Kauno Palemono vidurinė mokykla Kaunas Marių g. 37
Kauno Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 152
Kauno Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 55
Kauno Sargėnų vidurinė mokykla Kaunas Vandžiogalos g. 51
Kauno "Versmės" vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 22
Vytauto Didžiojo universiteto "Rasos" gimnazija Kaunas P. Lukšio g. 40
Kauno Pilėnų vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 73
Kauno "Varpo" gimnazija Kaunas Varpo g. 49
Kauno Kazio Griniaus vidurinė mokykla Kaunas Šiaurės pr. 97
Kauno Eigulių vidurinė mokykla Kaunas Žeimenos g. 66
Kauno Šilainių vidurinė mokykla Kaunas Vėtrungės g. 1
Kauno Kalniečių vidurinė mokykla Kaunas Geležinio Vilko g. 28
Kauno Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Kaunas Šarkuvos g. 28
Kauno "Santaros" gimnazija Kaunas Baltų pr. 51
Kauno Milikonių vidurinė mokykla Kaunas Baltijos g. 30
Kauno "Ąžuolo" katalikiška vidurinė mokykla Kaunas Baltų pr. 103
Prienų Jaunimo mokykla Prienų r. Dariaus ir Girėno g. 2
Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla Mažeikių r. Vydūno g. 6
Mažeikių Kalnėnų vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavenčių g. 3
Mažeikių Pavasario vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavasario g. 53
Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio gimnazija Mažeikių r. Dariaus ir Girėno g. 16, Seda
Mažeikių r. Balėnų pagrindinė mokykla Mažeikių r. Mokyklos g. 1, Balėnų k., Tirkšlių sen.
Mažeikių r. Buknaičių Henriko Nagio pagrindinė mokykla Mažeikių r. Buknaičių k., Reivyčių sen.
Mažeikių r. Krakių pagrindinė mokykla Mažeikių r. Krakių k., Mažeikių apylinkės sen.
Mažeikių r. Laižuvos Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla Mažeikių r. Mokyklos g. 3, Laižuvos mstl.
Mažeikių r. Pikelių pagrindinė mokykla Mažeikių r. Pikelių mstl.
Mažeikių r. Renavo pagrindinė mokykla Mažeikių r. Vadagių k., Sedos sen.
Prienų specialioji mokykla Prienų r. Kęstučio g. 63
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija Mažeikių r. Laisvės g. 10
Mažeikių Gabijos gimnazija Mažeikių r. Gabijos takas 1
Raseinių rajono Pramedžiavos pagrindinė mokykla Raseinių r. Pramedžiavos k., Girkalnio sen.
Mažeikių Sodų vidurinė mokykla Mažeikių r. Sodų g. 16
Mažeikių "Jaunystės" vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavenčių g. 4
Utenos "Saulės" gimnazija Utena K. Ladygos g. 18
Utenos pagrindinė mokykla Utena J. Basanavičiaus g. 32
Utenos Dauniškio gimnazija Utena Vaižganto g. 48
Utenos Vyturių pagrindinė mokykla Utena Sėlių g. 45
Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla Utena V. Kudirkos g. 5
Utenos r. Leliūnų pagrindinė mokykla Utenos r. Ežero g. 16, Leliūnų mstl.
Utenos r. Saldutiškio pagrindinė mokykla Utenos r. Liepų g. 9, Saldutiškio mstl.
Utenos rajono Užpalių gimnazija Utenos r. Pilies g. 14, Užpalių mstl.
Utenos r. Daugailių pagrindinė mokykla Utenos r. Mokyklos g. 4, Daugailių mstl.
Utenos r. Kuktiškių pagrindinė mokykla Utenos r. Tauragnų g. 16, Kuktiškių mstl.
Utenos r. Sudeikių pagrindinė mokykla Utenos r. Aukštaičių g. 22, Sudeikių mstl.
Prienų rajono Balbieriškio pagrindinė mokykla Prienų r. Klevų g. 10, Balbieriškio mstl.
Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla Mažeikių r. Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl.
Prienų rajono Stakliškių vidurinė mokykla Prienų r. Prienų g. 8, Stakliškių k., Stakliškių sen.
Mažeikių r. Plinkšių pagrindinė mokykla Mažeikių r. Plinkšių k., Šerkšnėnų sen.
Prienų rajono savivaldybės Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija Prienų r. Kauno g. 29, Veiverių mstl.
Prienų rajono Pakuonio pagrindinė mokykla Prienų r. Sodų g. 36, Pakuonio mstl.
Prienų rajono Išlaužo pagrindinė mokykla Prienų r. Mokyklos g. 1, Išlaužo k., Išlaužo sen.
Prienų rajono Klebiškio pagrindinė mokykla Prienų r. Klebiškio k., Šilavoto sen.
Prienų rajono Skriaudžių pagrindinė mokykla Prienų r. Jaunimo g. 5A, Skriaudžių k., Veiverių sen.
Prienų rajono Šilavoto pagrindinė mokykla Prienų r. Šilavoto k., Šilavoto sen.
Prienų rajono Želkūnų pagrindinė mokykla Prienų r. Želkūnų k., Stakliškių sen.
Zarasų "Ąžuolo" gimnazija Zarasų r. Savanorių g. 1
Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinė mokykla Zarasų r. P. Širvio g. 7
Zarasų "Santarvės" pagrindinė mokykla Zarasų r. Vytauto g. 16
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija Zarasų r. Vytauto g. 56, Dusetos
Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla Zarasų r. Antazavės k., Antazavės sen.
Zarasų rajono Antalieptės pagrindinė mokykla Zarasų r. Antalieptės mstl.
Zarasų rajono Salako pagrindinė mokykla Zarasų r. Šilo g. 23, Salako mstl.
Zarasų rajono Turmanto pagrindinė mokykla Zarasų r. Tilžės g. 21, Turmanto mstl.
Zarasų rajono Avilių pagrindinė mokykla Zarasų r. Avilių I k., Imbrado sen.
Zarasų rajono Baibių pagrindinė mokykla Zarasų r. Baibių k., Degučių sen.
Zarasų rajono Lupenkos pagrindinė mokykla Zarasų r. Lupenkos k., Turmanto sen.
Zarasų rajono Samanių pagrindinė mokykla Zarasų r. Samanių k., Suvieko sen.
Zarasų rajono Suvieko pagrindinė mokykla Zarasų r. Suvieko k., Suvieko sen.
Zarasų rajono Šniukštų pagrindinė mokykla Zarasų r. Šniukštų k., Antazavės sen.
Kelmės r. Pakražančio vidurinė mokykla Kelmės r. Grinių k., Pakražančio sen.
Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Mokyklos g. 3, Vištyčio mstl.
Ignalinos r. Ceikinių Kipro Petrausko pagrindinė mokykla Ignalinos r. Ceikinių k., Ceikinių sen.
Ignalinos r. Kazitiškio pagrindinė mokykla Ignalinos r. Kazitiškio k., Kazitiškio sen.
Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla Ignalinos r. Mokyklos g. 2
Alytaus rajono Makniūnų pagrindinė mokykla Alytaus r. Makniūnų k., Raitininkų sen.
Alytaus rajono Nemunaičio pagrindinė mokykla Alytaus r. Vytrauto g. 44, Nemunaitis
Ignalinos r. Didžiasalio "Ryto" vidurinė mokykla Ignalinos r. Agarinio g. 10, Didžiasalio k., Didžiasalio sen.
Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio k., Naujojo Daugėliškio sen.
Ignalinos r. Linkmenų pagrindinė mokykla Ignalinos r. Linkmenų k., Linkmenų sen.
Ignalinos r. Mielagėnų pagrindinė mokykla Ignalinos r. Mielagėnų mstl.
Alytaus rajono Santaikos pagrindinė mokykla Alytaus r. Santaikos k., Krokialaukio sen.
Alytaus rajono savivaldybės Ūdrijos pagrindinė mokykla Alytaus r. Vytauto g. 24, Ūdrijos k., Krokialaukio sen.
Alytaus rajono savivaldybės Vaisodžių pagrindinė mokykla Alytaus r. Vaisodžių k., Punios sen.
Visagino Sedulinos vidurinė mokykla Visaginas Vilties g. 5
Visagino "Gerosios vilties" vidurinė mokykla Visaginas Partizanų g. 2
Alytaus rajono savivaldybės Verebiejų pagrindinė mokykla Alytaus r. Verebiejų k., Simno sen.
Visagino "Verdenės" vidurinė mokykla Visaginas Taikos pr. 21
Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinė mokykla Alytaus r. Pergalės g. 2/Ežero g. 12, Daugai
Alytaus rajono savivaldybės Alovės pagrindinė mokykla Alytaus r. Alovės k., Alovės sen.
Rokiškio r. Aleksandravėlės Pauliaus Širvio pagrindinė mokykla Rokiškio r. Aleksandravėlės k., Obelių sen.
Alytaus rajono savivaldybės Butrimonių vidurinė mokykla Alytaus r. Draugystės g. 1, Butrimonių mstl.
Rokiškio r. Čedasų Liudo Dovydėno pagrindinė mokykla Rokiškio r. Mokyklos g. 1, Čedasų mstl.
Alytaus rajono savivaldybės Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus vidurinė mokykla Alytaus r. Žuvinto g. 41, Krokialaukio mstl.
Rokiškio r. Kazliškio pagrindinė mokykla Rokiškio r. Šilelio g. 7, Kazliškio k., Kazliškio sen.
Rokiškio r. Lukštų pagrindinė mokykla Rokiškio r. Obelių g. 2, Lukštų k., Juodupės sen.
Alytaus rajono Pivašiūnų vidurinė mokykla Alytaus r. Pivašiūnų k., Pivašiūnų sen.
Rokiškio r. Kavoliškio pagrindinė mokykla Rokiškio r. Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., Rokiškio kaimiškoji sen.
Rokiškio r. Suvainiškio pagrindinė mokykla Rokiškio r. Panemunio g. 17, Suvainiškio mstl.
Rokiškio r. Žiobiškio pagrindinė mokykla Rokiškio r. Šilo g. 6, Žiobiškio k., Rokiškio kaimiškoji sen.
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla Rokiškio r. M. Riomerio g. 1
Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazija Rokiškio r. P. Širvio g. 2
Rokiškio r. Juodupės gimnazija Rokiškio r. P. Cvirkos g. 16, Juodupės mstl.
Rokiškio r. Jūžintų Juozo Otto Širvydo vidurinė mokykla Rokiškio r. Beržų g. 3, Jūžintų mstl.
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija Rokiškio r. K. Šešelgio g. 7, Kamajų mstl.
Rokiškio r. Kriaunų pagrindinė mokykla Rokiškio r. Kriaunų k., Kriaunų sen.
Rokiškio r. Panemunėlio pagrindinė mokykla Rokiškio r. Kamajų g. 11, Panemunėlio gst., Panemunėlio sen.
Rokiškio jaunimo mokykla Rokiškio r. Nepriklausomybės a. 12
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija Rokiškio r. Panemunio g. 25, Pandėlys
Palangos senoji gimnazija Palanga Jūratės g. 13
Palangos "Baltijos" vidurinė mokykla Palanga Sodų g. 50
Kretingos r. Grūšlaukės pagrindinė mokykla Kretingos r. Grūšlaukės k., Darbėnų sen.
Kretingos r. Laukžemės pagrindinė mokykla Kretingos r. Laukžemės k., Darbėnų sen.
Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinė mokykla Kretingos r. Lendimų k., Darbėnų sen.
Kretingos rajono Kalniškių pagrindinė mokykla Kretingos r. Lubių k., Kartenos sen.
Kretingos r. Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla Kretingos r. Mokyklos g. 2, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen.
Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla Kretingos r. Baublių k., Žalgirio sen.
Kretingos rajono Darbėnų vidurinė mokykla Kretingos r. Laukžemės g. 6, Darbėnų mstl.
Kretingos rajono Kartenos vidurinė mokykla Kretingos r. Mokyklos g. 16, Kartenos mstl.
Kretingos rajono Vydmantų vidurinė mokykla Kretingos r. Mokyklos g. 4, Vydmantų k., Kretingos sen.
Kretingos pranciškonų gimnazija Kretingos r. J. Pabrėžos g. 4
Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla Kretingos r. Vilniaus g. 12
Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija Kretingos r. Savanorių g. 56
Kretingos Simono Daukanto vidurinė mokykla Kretingos r. Palangos g. 25
Kretingos suaugusiųjų mokymo centras Kretingos r. Vilniaus g. 12
Kelmės r. Elvyravos pagrindinė mokykla Kelmės r. Labūnų k., Kukečių sen.
Kelmės rajono Ramoniškio pagrindinė mokykla Kelmės r. Šukiškių k., Tytuvėnų apylinkių sen.
Jonavos Jeronimo Ralio vidurinė mokykla Jonavos r. Žeimių g. 20
Pasvalio rajono Saločių Antano Poškos vidurinė mokykla Pasvalio r. Vytauto g. 11, Saločių mstl.
Jonavos "Lietavos" pagrindinė mokykla Jonavos r. Fabriko g. 10
Jonavos Senamiesčio gimnazija Jonavos r. Kauno g. 76
Jonavos Justino Vareikio pagrindinė mokykla Jonavos r. Chemikų g. 138
Jonavos Raimundo Samulevičiaus pagrindinė mokykla Jonavos r. Chemikų g. 140
Jonavos rajono Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinė mokykla Jonavos r. P. Vaičiūno g. 32, Panoterių mstl.
Jonavos r. Upninkų pagrindinė mokykla Jonavos r. Šventosios g. 7, Upninkų k., Upninkų sen.
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko vidurinė mokykla Jonavos r. Laumės g. 8, Ruklos mstl.
Jonavos rajono Bukonių pagrindinė mokykla Jonavos r. Bukonių k., Bukonių sen.
Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinė mokykla Jonavos r. Šviesos g. 8, Šveicarijos k., Dumsių sen.
Jonavos r. Batėgalos pagrindinė mokykla Jonavos r. Batėgalos k., Kulvos sen.
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio pagrindinė mokykla Jonavos r. Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen.
Jonavos rajono Užusalių pagrindinė mokykla Jonavos r. Taikos g. 25, Užusalių k., Užusalių sen.
Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija Šilalės r. Struikų g. 1
Šilalės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla Šilalės r. D. Poškos g. 24
Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio vidurinė mokykla Šilalės r. Mokyklos g. 16A, Kaltinėnų mstl.
Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Šilalės r. Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl.
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio vidurinė mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl.
Šilalės r. Upynos vidurinė mokykla Šilalės r. Dariaus ir Girėno g. 12, Upynos mstl.
Šilalės r. Padievyčio pagrindinė mokykla Šilalės r. Šiauduvos k., Laukuvos sen.
Šilalės r. Pajūralio pagrindinė mokykla Šilalės r. Pajūralio k., Kvėdarnos sen.
Šilalės r. Obelyno pagrindinė mokykla Šilalės r. Naujojo Obelyno k., Upynos sen.
Šilalės r. Tenenių pagrindinė mokykla Šilalės r. Tenenių mstl.
Ukmergės rajono Balelių pagrindinė mokykla Ukmergės r. Balelių k., Taujėnų sen.
Šilalės r. Žadeikių pagrindinė mokykla Šilalės r. Žadeikių k., Žadeikių sen.
Ukmergės rajono Dainavos pagrindinė mokykla Ukmergės r. Dainavos k., Deltuvos sen.
Ukmergės r. Pabaisko pagrindinė mokykla Ukmergės r. Pergalės g. 2, Pabaisko mstl.
Ukmergės rajono Rečionių pagrindinė mokykla Ukmergės r. Rečionių k., Vidiškių sen.
Ukmergės rajono Šešuolių pagrindinė mokykla Ukmergės r. Šešuolių mstl.
Ukmergės r. Žemaitkiemio pagrindinė mokykla Ukmergės r. Mokyklos g. 2, Žemaitkiemio mstl.
Ukmergės Pašilės pagrindinė mokykla Ukmergės r. Pašilės g. 19
Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Ukmergės r. J. Basanavičiaus g. 10
Ukmergės Antano Smetonos gimnazija Ukmergės r. J. Basanavičiaus g. 7
Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla Ukmergės r. Sodų g. 7
Ukmergės Užupio vidurinė mokykla Ukmergės r. Linų g. 4
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla Ukmergės r. Vaižganto g. 44
UKMERGĖS "ŠILO" VIDURINĖ MOKYKLA Ukmergės r. Miškų g. 45
Ukmergės r. Taujėnų vidurinė mokykla Ukmergės r. Ukmergės g. 5, Taujėnų mstl.
Ukmergės rajono Veprių vidurinė mokykla Ukmergės r. Šventosios g. 18, Veprių mstl.
Ukmergės rajono Vidiškių pagrindinė mokykla Ukmergės r. Ukmergės g. 42, Vidiškių mstl.
Ukmergės r. Želvos vidurinė mokykla Ukmergės r. J. Vaišučio g. 12, Želvos mstl.
Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla Ukmergės r. Vytauto g. 36, Deltuvos mstl.
Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija Širvintų r. Vilniaus g. 69
Širvintų rajono Bagaslaviškio Igno Šeiniaus pagrindinė mokykla Širvintų r. Bagaslaviškio mstl.
Širvintų rajono Gelvonų vidurinė mokykla Širvintų r. Šviesos g. 4, Gelvonų mstl.
Širvintų rajono Musninkų vidurinė mokykla Širvintų r. Musninkų mstl.
Širvintų rajono Bartkuškio pagrindinė mokykla Širvintų r. Bartkuškio k., Jauniūnų sen.
Širvintų rajono Barskūnų pagrindinė mokykla Širvintų r. Barskūnų k., Jauniūnų sen.
Širvintų rajono Čiobiškio pagrindinė mokykla Širvintų r. Čiobiškio k., Čiobiškio sen.
ŠIRVINTŲ RAJONO ALIONIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA Širvintų r. Alionių I k., Alionių sen.
Širvintų rajono Zibalų pagrindinė mokykla Širvintų r. Zibalų mstl.
Kalvarijos savivaldybės Alksninės pagrindinė mokykla Kalvarija Tarprubežių k., Kalvarijos sen.
Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo pagrindinė mokykla Kazlų Rūda Mokyklos g. 14, Antanavo k., Antanavo sen.
Kazlų Rūdos savivaldybės Ąžuolų Būdos pagrindinė mokykla Kazlų Rūda Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sen.
Kazlų Rūdos savivaldybės Bagotosios pagrindinė mokykla Kazlų Rūda Bagotosios k., Kazlų Rūdos sen.
Marijampolės savivaldybės Baraginės pagrindinė mokykla Marijampolė Baraginės k., Marijampolės sen.
Marijampolės savivaldybės Daukšių pagrindinė mokykla Marijampolė Daukšių mstl.
Marijampolės savivaldybės Igliškėlių pagrindinė mokykla Marijampolė Igliškėlių mstl.
Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla Kalvarija Alyvų g. 11, Jungėnų k., Kalvarijos sen.
Kalvarijos savivaldybės Nemunaičių pagrindinė mokykla Kalvarija Mikališkių k., Kalvarijos sen.
Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinė mokykla Marijampolė Mokyklos g. 5, Mokolų k., Šunskų sen.
Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinė mokykla Marijampolė Padovinio k., Liudvinavo sen.
Marijampolės savivaldybės Skaisčiūnų pagrindinė mokykla Marijampolė Skaisčiūnų k., Marijampolės sen.
Marijampolės savivaldybės Valavičių pagrindinė mokykla Marijampolė Valavičių k., Marijampolės sen.
Marijampolės savivaldybės "Šešupės" pagrindinė mokykla Marijampolė Netičkampio k., Liudvinavo sen.
Marijampolės savivaldybės Šunskų pagrindinė mokykla Marijampolė Varpo g. 31, Šunskų mstl.
Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinė mokykla Marijampolė Želsvos k., Liudvinavo sen.
Marijampolės savivaldybės Gudelių pagrindinė mokykla Marijampolė Gudelių mstl.
Kalvarijos gimnazija Kalvarija J. Basanavičiaus g. 16
Panevėžio rajono Linkaučių pagrindinė mokykla Panevėžio r. Linkaučių k., Krekenavos sen.
Panevėžio rajono Geležių pagrindinė mokykla Panevėžio r. Šviesos g. 4, Geležių mstl.
Panevėžio rajono Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija Panevėžio r. Laisvės g. 18, Krekenavos mstl.
Kalvarijos savivaldybės Akmenynų pagrindinė mokykla Kalvarija Akmenynų k., Akmenynų sen.
Panevėžio rajono Raguvos vidurinė mokykla Panevėžio r. Laisvės g. 24, Raguvos mstl.
Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija Panevėžio r. Dariaus ir Girėno g. 32, Ramygala
Panevėžio rajono Smilgių vidurinė mokykla Panevėžio r. Panevėžio g. 1, Smilgių mstl.
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija Kazlų Rūda Atgimimo g. 1
Panevėžio rajono Vadoklių vidurinė mokykla Panevėžio r. Žalioji g. 7, Vadoklių mstl.
Panevėžio rajono Velžio gimnazija Panevėžio r. Žemdirbių g., Velžio k., Velžio sen.
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla Marijampolė A. Juozapavičiaus g. 3, Liudvinavo mstl.
Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinė mokykla Kazlų Rūda Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Plutiškių sen.
Panevėžio rajono Berčiūnų pagrindinė mokykla Panevėžio r. Berčiūnų k., Panevėžio sen.
Kalvarijos savivaldybės Sangrūdos vidurinė mokykla Kalvarija Sangrūdos k., Sangrūdos sen.
Panevėžio rajono Dembavos pagrindinė mokykla Panevėžio r. Dembavos g. 28, Dembavos k., Velžio sen.
Panevėžio rajono Ėriškių Juozo Balčikonio pagrindinė mokykla Panevėžio r. Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen.
Panevėžio rajono Karsakiškio Strazdelio pagrindinė mokykla Panevėžio r. Lėvens g. 30, Karsakiškio k., Karsakiškio sen.
Panevėžio rajono Kurganavos pagrindinė mokykla Panevėžio r. Biliūnų k., Miežiškių sen.
Panevėžio rajono Miežiškių pagrindinė mokykla Panevėžio r. Nevėžio g. 1, Miežiškių mstl.
Panevėžio rajono Paliūniškio pagrindinė mokykla Panevėžio r. Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Karsakiškio sen.
Panevėžio rajono Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla Panevėžio r. Upytės g. 1, Upytės k., Upytės sen.
Panevėžio rajono Žibartonių pagrindinė mokykla Panevėžio r. Žibartonių k., Krekenavos sen.
Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija Panevėžys Respublikos g. 47
Mažeikių r. Ruzgų pagrindinė mokykla Mažeikių r. Ruzgų k., Mažeikių apylinkės sen.
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija Panevėžys Smėlynės g. 29
Panevėžio "Vilties" vidurinė mokykla Panevėžys Ramygalos g. 16
Panevėžio "Aušros" vidurinė mokykla Panevėžys Vienybės a. 38
Panevėžio 5-oji vidurinė mokykla Panevėžys Danutės g. 12
Panevėžio "Gabijos" pagrindinė mokykla Panevėžys Šiaulių g. 60
Panevėžio Juozo Miltinio vidurinė mokykla Panevėžys Aukštaičių g. 1
Panevėžio "Nevėžio" pagrindinė mokykla Panevėžys Taikos al. 11
Panevėžio 9-oji vidurinė mokykla Panevėžys Rožių g. 20
Šiaulių rajono Kairių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Šilelio g. 10, Kairių mstl.
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla Panevėžys Beržų g. 37
Panevėžio "Verdenės" pagrindinė mokykla Panevėžys Parko g. 41
Panevėžio Mykolo Karkos vidurinė mokykla Panevėžys Dariaus ir Girėno g. 26
Panevėžio "Žemynos" vidurinė mokykla Panevėžys Ramygalos g. 99
Panevėžio "Vyturio" vidurinė mokykla Panevėžys Vasario 16-osios g. 40
Panevėžio Alfonso Lipniūno vidurinė mokykla Panevėžys Klaipėdos g. 138
Panevėžio "Ąžuolo" vidurinė mokykla Panevėžys Žvaigždžių g. 26
Panevėžio "Minties" gimnazija Panevėžys Kniaudiškių g. 40
Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla Panevėžys Liepų al. 2
Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinė mokykla Panevėžys Vysk. K. Paltaroko g. 18
Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo vidurinė mokykla Kauno r. Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl.
Pagėgių savivaldybės Žukų pagrindinė mokykla Pagėgiai Žukų k., Vilkyškių sen.
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija Klaipėda S. Daukanto g. 31
Klaipėdos Maksimo Gorkio pagrindinė mokykla Klaipėda S. Daukanto g. 5
Klaipėdos "Vyturio" pagrindinė mokykla Klaipėda Laukininkų g. 30
Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla Klaipėda Dariaus ir Girėno g. 4
Klaipėdos "Versmės" pagrindinė mokykla Klaipėda I. Simonaitytės g. 2
Klaipėdos Simono Dacho vidurinė mokykla Klaipėda Kuršių a. 2
Klaipėdos "Aukuro" vidurinė mokykla Klaipėda Statybininkų pr. 7
Klaipėdos "Saulėtekio" pagrindinė mokykla Klaipėda Mokyklos g. 3
Klaipėdos Sendvario pagrindinė mokykla Klaipėda Tilžės g. 39
Klaipėdos "Žemynos" gimnazija Klaipėda Kretingos g. 23
Klaipėdos "Pamario" vidurinė mokykla Klaipėda Naikupės g. 25
Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 16
Klaipėdos Andrejaus Rubliovo pagrindinė mokykla Klaipėda Debreceno g. 48
Klaipėdos Baltijos vidurinė mokykla Klaipėda Baltijos pr. 51
Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla Klaipėda Gedminų g. 3
Rietavo savivaldybės Medingėnų pagrindinė mokykla Rietavas Medingėnų k., Medingėnų sen.
Klaipėdos "Santarvės" pagrindinė mokykla Klaipėda Gedminų g. 7
Mažeikių r. Daubiškių pagrindinė mokykla Mažeikių r. Palnosų k., Viekšnių sen.
Akmenės rajono Kairiškių pagrindinė mokykla Akmenės r. Kairiškių k., Papilės sen.
Akmenės r. Kivylių pagrindinė mokykla Akmenės r. Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen.
Mažeikių r. Kapėnų pagrindinė mokykla Mažeikių r. Kapėnų k., Viekšnių sen.
Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazija Akmenės r. Laižuvos g. 7, Akmenė
Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija Mažeikių r. J. Basanavičiaus g. 1, Viekšniai
Akmenės rajono Ventos vidurinė mokykla Akmenės r. Ventos g. 13, Venta
Akmenės rajono Kruopių vidurinė mokykla Akmenės r. Papilės g. 14, Kruopių mstl.
Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto vidurinė mokykla Akmenės r. Nepriklausomybės g. 62, Papilės mstl.
Klaipėdos "Pajūrio" pagrindinė mokykla Klaipėda Laukininkų g. 28
Klaipėdos "Varpo" vidurinė mokykla Klaipėda Budelkiemio g. 7
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla Klaipėda Bandužių g. 4
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija Marijampolė Kauno g. 7
Klaipėdos Hermano Zudermano vidurinė mokykla Klaipėda Gedminų g. 1
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus vidurinė mokykla Marijampolė Vasario 16-osios g. 7
Marijampolės "Ryto" vidurinė mokykla Marijampolė Mokyklos g. 22
Marijampolės "Šaltinio" vidurinė mokykla Marijampolė Mokolų g. 61
Marijampolės Petro Armino vidurinė mokykla Marijampolė Vytenio g. 47
Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinė mokykla Tauragės r. Baltrušaičių k., Gaurės sen.
Tauragės Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla Tauragės r. Prezidento g. 27
Tauragės Žalgirių vidurinė mokykla Tauragės r. Moksleivių al. 14
Tauragės Jovarų vidurinė mokykla Tauragės r. Laisvės g. 21
Tauragės "Aušros" pagrindinė mokykla Tauragės r. Aerodromo g. 6
Tauragės rajono Batakių vidurinė mokykla Tauragės r. Batakių mstl.
Tauragės r. Gaurės pagrindinė mokykla Tauragės r. Gaurės mstl.
Tauragės rajono Žygaičių gimnazija Tauragės r. Žygaičių mstl.
Tauragės r. Adakavo pagrindinė mokykla Tauragės r. Adakavo I k., Skaudvilės sen.
Tauragės rajono Kunigiškių pagrindinė mokykla Tauragės r. Kunigiškių k., Gaurės sen.
Tauragės r. Lauksargių pagrindinė mokykla Tauragės r. Lauksargių k., Lauksargių sen.
Tauragės rajono Lomių pagrindinė mokykla Tauragės r. Lomių k., Mažonų sen.
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla Tauragės r. Pagramančio mstl.
Tauragės r. Sartininkų pagrindinė mokykla Tauragės r. Sartininkų k., Žygaičių sen.
Rietavo savivaldybės Labardžių pagrindinė mokykla Rietavas Labardžių k., Rietavo sen.
Vilkaviškio Salomėjos Nėries vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vienybės g. 1
Vilkaviškio "Aušros" vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vienybės g. 52
Vilkaviškio rajono Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija Vilkaviškio r. J. Basanavičiaus g. 72, Kybartai
Vilkaviškio rajono Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Bartninkų mstl.
Vilkaviškio rajono Gražiškių vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Gražiškių mstl.
Vilkaviškio rajono Sūdavos vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Sūdavos k., Klausučių sen.
Skuodo rajono Ylakių gimnazija Skuodo r. Mokyklos g. 5, Ylakių mstl.
Vilkaviškio pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. J. Basanavičiaus g. 17
Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Maldėnų k., Šeimenos sen.
Vilkaviškio rajono Klampučių pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Klampučių k., Šeimenos sen.
Vilkaviškio rajono Paežerių pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Paežerių k., Pilviškių sen.
Vilkaviškio rajono Keturvalakių pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Keturvalakių mstl.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija Švenčionių r. Adutiškio g. 18
Švenčionių vidurinė mokykla Švenčionių r. Lentupio g. 32
Švenčionių r. Švenčionėlių pagrindinė mokykla Švenčionių r. Mokyklos g. 24, Švenčionėliai
Švenčionių r. Pabradės "Žeimenos" gimnazija Švenčionių r. Vilniaus g. 43, Pabradė
Švenčionių rajono Pabradės "Ryto" gimnazija Švenčionių r. Upės g. 19, Pabradė
Švenčionių r. Adutiškio vidurinė mokykla Švenčionių r. Postavų g. 36, Adutiškio mstl.
Švenčionių r. Kaltanėnų pagrindinė mokykla Švenčionių r. Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl.
Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centras Šiauliai Vilniaus g. 123a
Elektrėnų savivaldybės Kazokiškių pagrindinė mokykla Elektrėnai Kazokiškių k., Kazokiškių sen.
Šiaulių Rėkyvos pagrindinė mokykla Šiauliai Poilsio g. 1
Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla Šiauliai Birutės g. 40
Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla Šiauliai Vytauto g. 132
Šiaulių Didždvario gimnazija Šiauliai Vilniaus g. 188
Šiaulių Stasio Šalkauskio vidurinė mokykla Šiauliai S. Šalkauskio g. 3
Šiaulių Salduvės pagrindinė mokykla Šiauliai K. Kalinausko g. 19
Šiaulių Ragainės pagrindinė mokykla Šiauliai Tilžės g. 85
Šiaulių Dubijos pagrindinė mokykla Šiauliai Ežero g. 11
Šiaulių Aukštabalio vidurinė mokykla Šiauliai Tiesos g. 1
Šiaulių "Juventos" pagrindinė mokykla Šiauliai P. Višinskio g. 16
Šiaulių Gegužių vidurinė mokykla Šiauliai S. Dariaus ir S. Girėno g. 22
Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla Šiauliai V. Grinkevičiaus g. 22
Šiaulių Dainų vidurinė mokykla Šiauliai Dainų g. 45
Šiaulių Zoknių pagrindine mokykla Šiauliai Radviliškio g. 66
Šiaulių Šventupio vidurinė mokykla Šiauliai K. Korsako g. 10
Plungės rajono Kantaučių pagrindinė mokykla Plungės r. Kantaučių k., Žlibinų sen.
Šiaulių Simono Daukanto vidurinė mokykla Šiauliai S. Daukanto g. 71
Biržų rajono Kratiškių pagrindinė mokykla Biržų r. Kratiškių k., Širvėnos sen.
Biržų rajono Kvetkų pagrindinė mokykla Biržų r. Kvetkų k., Papilio sen.
Biržų "Atžalyno" vidurinė mokykla Biržų r. Sąjungos g. 15
Biržų "Aušros" vidurinė mokykla Biržų r. Vytauto g. 47
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla Biržų r. Kaštonų g. 13
Biržų "Saulės" gimnazija Biržų r. Vytauto g. 32
Biržų rajono Medeikių pagrindinė mokykla Biržų r. Biržų g. 39, Medeikių k., Parovėjos sen.
Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla Biržų r. Vilties g. 1, Papilio mstl.
Telšių Žemaitės gimnazija Telšių r. Šviesos g. 15
Telšių "Germanto" vidurinė mokykla Telšių r. Žemaitės g. 37
Telšių "Kranto" vidurinė mokykla Telšių r. Masčio g. 14
Telšių Vincento Borisevičiaus katalikiškoji gimnazija Telšių r. Džiugo g. 6
Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija Telšių r. Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai
Telšių r. Janapolės pagrindinė mokykla Telšių r. Viržuvėnų g. 23, Janapolės mstl.
Telšių r. Nevarėnų vidurinė mokykla Telšių r. Liepų g. 34, Nevarėnų mstl.
Telšių r. Pavandenės pagrindinė mokykla Telšių r. Pavandenės mstl.
Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla Joniškio r. Mokyklos g. 5, Gasčiūnų k., Kepalių sen.
Joniškio rajono savivaldybės Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla Joniškio r. Mokyklos g. 6, Gataučių k., Gataučių sen.
Joniškio rajono Kalvių pagrindinė mokykla Joniškio r. Plikiškių k., Satkūnų sen.
Joniškio rajono Mindaugių pagrindinė mokykla Joniškio r. Mindaugių k., Saugėlaukio sen.
Joniškio rajono Rudiškių pagrindinė mokykla Joniškio r. Rudiškių k., Rudiškių sen.
Joniškio rajono Linkaičių pagrindinė mokykla Joniškio r. Linkaičių k., Joniškio sen.
Joniškio rajono Kalnelio pagrindinė mokykla Joniškio r. Kalnelio k., Joniškio sen.
Joniškio rajono Bariūnų pagrindinė mokykla Joniškio r. Parko g. 7, Bariūnų k., Saugėlaukio sen.
Joniškio "Saulės" vidurinė mokykla Joniškio r. Livonijos g. 6
Joniškio Mato Slančiausko gimnazija Joniškio r. Pašvitinio g. 19
Joniškio rajono savivaldybės Žagarės gimnazija Joniškio r. Kęstučio g. 1, Žagarė
Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla Joniškio r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kriukų mstl.
Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio vidurinė mokykla Joniškio r. Šermukšnių g. 2, Skaistgirio mstl.
Joniškio jaunimo mokykla Joniškio r. Žagarės g. 21A
Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla Telšių r. Lazdynų Pelėdos g. 20, Tryškių mstl.
Telšių rajono Ubiškės pagrindinė mokykla Telšių r. Ubiškės mstl.
Telšių rajono Viešvėnų pagrindinė mokykla Telšių r. Judros g. 9, Viešvėnų I k., Viešvėnų sen.
Telšių rajono Žarėnų "Minijos" vidurinė mokykla Telšių r. Mokyklos g. 7, Žarėnų mstl.
Telšių r. Eigirdžių pagrindinė mokykla Telšių r. Gedimino g. 16, Eigirdžių mstl.
Telšių rajono Kuršų pagrindinė mokykla Telšių r. Baltininkų k., Luokės sen.
Telšių rajono Upynos pagrindinė mokykla Telšių r. Kuršėnų g. 45, Upynos k., Upynos sen.
Telšių rajono Viekšnalių pagrindinė mokykla Telšių r. Viekšnalių k., Luokės sen.
Telšių r. Buožėnų pagrindinė mokykla Telšių r. Buožėnų k., Gadūnavo sen.
Kaišiadorių rajono Dovainonių pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Gedimino g. 7, Dovainonių k., Rumšiškių sen.
Kaišiadorių rajono Darsūniškio pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Darsūniškio k., Kruonio sen.
Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla Biržų r. Santakos g. 1, Nemunėlio Radviliškio mstl.
Kaišiadorių rajono Kalvių pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Kalvių k., Kruonio sen.
Elektrėnų savivaldybės Kietaviškių pagrindinė mokykla Elektrėnai Saulės g. 3, Kareivonių k., Kietaviškių sen.
Kaišiadorių rajono Mūro Strėvininkų pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Mūro Strėvininkų k., Žiežmarių apylinkės sen.
Kaišiadorių rajono Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Pravieniškių I k., Pravieniškių sen.
Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Paparčių k., Paparčių sen.
Kaišiadorių rajono Vilūnų pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Vilūnų k., Kruonio sen.
Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Paukštininkų g. 5
Kaišiadorių rajono Žiežmarių vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Žaslių g. 21, Žiežmariai
Kaišiadorių rajono Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Rumšos g. 36, Rumšiškių mstl.
Kaišiadorių rajono Žaslių vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Vytauto g. 1, Žaslių mstl.
Kaišiadorių rajono Kruonio vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Darsūniškio g. 11, Kruonio mstl.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija Lazdijų r. Vytauto g. 13
Lazdijų rajono savivaldybės Aštriosios Kirsnos vidurinė mokykla Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Krikštonių pagrindinė mokykla Lazdijų r. Krikštonių k., Noragėlių sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos pagrindinė mokykla Lazdijų r. Krosnos mstl.
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla Druskininkai Alėjos g. 26, Leipalingio mstl.
Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus vidurinė mokykla Lazdijų r. Metelių g. 7, Seirijų mstl.
Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinė mokykla Lazdijų r. Lazdijų g. 4, Šeštokų mstl.
Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio vidurinė mokykla Lazdijų r. Šventežerio mstl.
Lazdijų rajono savivaldybės Būdviečio pagrindinė mokykla Lazdijų r. Būdviečio k., Būdviečio sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Kučiūnų pagrindinė mokykla Lazdijų r. Kučiūnų k., Kučiūnų sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Verstaminų pagrindinė mokykla Lazdijų r. Verstaminų k., Teizų sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Stebulių pagrindinė mokykla Lazdijų r. Stebulių k., Teizų sen.
Pasvalio rajono Pumpėnų vidurinė mokykla Pasvalio r. Panevėžio g. 53, Pumpėnų mstl.
Pušaloto pagrindinė mokykla Pasvalio r. Žemaitės g. 1, Pušaloto mstl.
Šalčininkų r. Jašiūnų "Aušros" vidurinė mokykla Šalčininkų r. J. Sniadeckio g. 8, Jašiūnų mstl.
Pasvalio rajono Vaškų vidurinė mokykla Pasvalio r. Mokyklos g. 23, Vaškų mstl.
Pasvalio rajono Daujėnų pagrindinė mokykla Pasvalio r. Baluškių g. 4, Daujėnų mstl.
Pasvalio rajono Kriklinių pagrindinė mokykla Pasvalio r. Žalioji g. 2, Kriklinių mstl.
Pasvalio rajono Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinė mokykla Pasvalio r. Pasvalio g. 1, Krinčino mstl.
Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinė mokykla Pasvalio r. Sodo g. 22, Pajiešmenių k., Krinčino sen.
Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla Pasvalio r. Vilniaus g. 46
Pasvalio rajono Valakėlių pagrindinė mokykla Pasvalio r. Valakėlių k., Pasvalio apylinkių sen.
Pasvalio rajono Ustukių pagrindinė mokykla Pasvalio r. Ustukių k., Pasvalio apylinkių sen.
Pasvalio rajono Žilpamūšio pagrindinė mokykla Pasvalio r. Žilpamūšio k., Saločių sen.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija Šiauliai Tilžės g. 137
Švėkšnos sanatorinė mokykla Šilutės r. Vilkėno I k., Švėkšnos sen.
Trakų r. Aukštadvario vidurinė mokykla Trakų r. Technikumo g. 1, Aukštadvario mstl.
Elektrėnų "Ąžuolyno" pagrindinė mokykla Elektrėnai Rungos g. 24
Elektrėnų pagrindinė mokykla Elektrėnai Rungos g. 5
Elektrėnų "Versmės" gimnazija Elektrėnai Saulės g. 30
Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla Vilnius Kovo 11-osios g. 21, Grigiškės
Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" vidurinė mokykla Vilnius Šviesos g. 16, Grigiškės
Trakų r. Lentvario 1-oji vidurinė mokykla Trakų r. Lauko g. 20, Lentvaris
Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio vidurinė mokykla Trakų r. Klevų al. 26, Lentvaris
Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla Trakų r. Mokyklos g. 9, Onuškio mstl.
Trakų r. Rūdiškių vidurinė mokykla Trakų r. Trakų g. 71, Rūdiškės
Trakų r. Paluknio vidurinė mokykla Trakų r. Paluknio k., Paluknio sen.
Elektrėnų savivaldybės Semeliškių vidurinė mokykla Elektrėnai Trakų g. 73, Semeliškių mstl.
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija Trakų r. Birutės g. 48
Elektrėnų savivaldybės Vievio gimnazija Elektrėnai Šviesos g. 4A, Vievis
Trakų r. Bijūnų pagrindinė mokykla Trakų r. Bijūnų k., Aukštadvario sen.
Elektrėnų savivaldybės Beižionių pagrindinė mokykla Elektrėnai Beižionių k., Beižionių sen.
Radviliškio Lizdeikos gimnazija Radviliškio r. Lizdeikos g. 6C
Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla Radviliškio r. Radvilų g. 6
Elektrėnų savivaldybės Pastrėvio pagrindinė mokykla Elektrėnai Pastrėvio k., Pastrėvio sen.
Trakų r. Senųjų Trakų pagrindinė mokykla Trakų r. Trakų g. 39, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.
Radviliškio Gražinos pagrindinė mokykla Radviliškio r. Gražinos g. 8
Radviliškio rajono Tyrulių pagrindinė mokykla Radviliškio r. Ligoninės g. 1, Tyrulių mstl.
Radviliškio rajono Baisogalos vidurinė mokykla Radviliškio r. Mokyklos g. 25, Baisogalos mstl.
Radviliškio rajono Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla Radviliškio r. Tilto g. 32, Grinkiškio mstl.
Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla Radviliškio r. Pergalės g. 13, Sidabravo mstl.
Radviliškio rajono Šiaulėnų Marcelino Šikšnio vidurinė mokykla Radviliškio r. Dariaus ir Girėno g. 30, Šiaulėnų mstl.
Radviliškio rajono Šaukoto pagrindinė mokykla Radviliškio r. Gomertos g. 1, Šaukoto mstl.
Radviliškio rajono Aukštelkų pagrindinė mokykla Radviliškio r. Aukštelkų k., Aukštelkų sen.
Radviliškio rajono Labučių pagrindinė mokykla Radviliškio r. Mokyklos g. 9, Beinoravos k., Sidabravo sen.
Radviliškio rajono Minaičių pagrindinė mokykla Radviliškio r. Mėnaičių k., Grinkiškio sen.
Radviliškio rajono Pakalniškių pagrindinė mokykla Radviliškio r. Pakalniškių k., Pakalniškių sen.
Radviliškio rajono Palonų pagrindinė mokykla Radviliškio r. Palonų k., Baisogalos sen.
Radviliškio rajono Pašušvio pagrindinė mokykla Radviliškio r. Pašušvio mstl.
Šilutės Verdainės pagrindinė mokykla Šilutės r. K. Kalinausko g. 10
Šilutės r. Degučių pagrindinė mokykla Šilutės r. Degučių k., Žemaičių Naumiesčio sen.
Šilutės r. Gardamo pagrindinė mokykla Šilutės r. Gardamo mstl.
Šilutės r. Laučių Mikelio Hofmano pagrindinė mokykla Šilutės r. Laučių k., Šilutės sen.
Pagėgių savivaldybės Lumpėnų pagrindinė mokykla Pagėgiai Lumpėnų k., Lumpėnų sen.
Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla Pagėgiai Natkiškių k., Natkiškių sen.
Šilutės r. Pašyšių pagrindinė mokykla Šilutės r. Pašyšių k., Juknaičių sen.
Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinė mokykla Pagėgiai Piktupėnų k., Pagėgių sen.
Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinė mokykla Pagėgiai Šilgalių k., Stoniškių sen.
Šilutės r. Traksėdžių pagrindinė mokykla Šilutės r. Šilojų g. 15, Traksėdžių k., Šilutės sen.
Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla Šilutės r. Vilkyčių k., Saugų sen.
Pagėgių savivaldybės Pagėgių vidurinė mokykla Pagėgiai Vilniaus g. 3
Šilutės r. Rusnės pagrindinė mokykla Šilutės r. Neringos g. 29, Rusnės mstl.
Šilutės pirmoji gimnazija Šilutės r. K. Kalinausko g. 2
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla Šilutės r. Sodų g. 7
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla Šilutės r. Žalgirio g. 16
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio vidurinė mokykla Šilutės r. Dariaus ir Girėno g. 15B, Žemaičių Naumiesčio mstl.
Šilutės r. Juknaičių pagrindinė mokykla Šilutės r. Juknaičių k., Juknaičių sen.
Šilutės r. Kintų vidurinė mokykla Šilutės r. Kintų mstl.
Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo vidurinė mokykla Šilutės r. Saugų k., Saugų sen.
Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinė mokykla Pagėgiai Stoniškių k., Stoniškių sen.
Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla Šilutės r. Usėnų k., Usėnų sen.
Šilutės r. Vainuto vidurinė mokykla Šilutės r. Tauragės g. 14, Vainuto mstl.
Pagėgių savivaldybės Vilkyškių vidurinė mokykla Pagėgiai Vilkyškių mstl.
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija Skuodo r. Vytauto g. 14
Kauno apskrities specialioji mokykla Kaunas Apuolės g. 11
Šakių rajono Gelgaudiškio vidurinė mokykla Šakių r. Mokyklos g. 1, Gelgaudiškis
Šakių rajono Griškabūdžio vidurinė mokykla Šakių r. Alyvų g. 4, Griškabūdžio mstl.
Šakių rajono Kidulių pagrindinė mokykla Šakių r. Nemuno g. 51, Kidulių k., Kidulių sen.
Šakių rajono Kriūkų vidurinė mokykla Šakių r. Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Kriūkų sen.
Šakių rajono Lekėčių vidurinė mokykla Šakių r. Pušyno g. 8, Lekėčių mstl.
Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo vidurinė mokykla Šakių r. A. Tatarės g. 37, Lukšių mstl.
Šakių rajono Plokščių vidurinė mokykla Šakių r. Plokščių k., Plokščių sen.
Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla Šakių r. P. Vaičaičio g. 20, Sintautų mstl.
Šakių "Aukuro" pagrindinė mokykla Šakių r. Šaulių g. 1
Šakių "Varpo" vidurinė mokykla Šakių r. J. Basanavičiaus g. 28
Šakių rajono Beržynų pagrindinė mokykla Šakių r. Veršių k., Sintautų sen.
Šakių rajono Gerdžiūnų Petro Dumčiaus pagrindinė mokykla Šakių r. Liepų g. 4, Gerdžiūnų k., Kriūkų sen.
Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinė mokykla Kazlų Rūda Jankų k., Jankų sen.
Šakių r. Paluobių pagrindinė mokykla Šakių r. Paluobių k., Griškabūdžio sen.
Šakių rajono Panovių pagrindinė mokykla Šakių r. Žaltynų k., Kudirkos Naumiesčio sen.
Šakių rajono Slavikų pagrindinė mokykla Šakių r. Slavikų k., Slavikų sen.
Šakių rajono Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinė mokykla Šakių r. Sudargo k., Sudargo sen.
Šakių rajono Siesartėnų pagrindinė mokykla Šakių r. Gotlybiškių k., Šakių sen.
Šakių r. Žvirgždaičių pagrindinė mokykla Šakių r. A. Liorentaitės g. 2, Žvirgždaičių mstl.
Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija Šiauliai Dainų g. 33
Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazija Prienų r. Vytauto g. 42, Jieznas
Vilkaviškio rajono Giedrių pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Giedrių k., Šeimenos sen.
Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla Skuodo r. Šatrijos g. 1
Skuodo r. Barstyčių vidurinė mokykla Skuodo r. Salantų g. 14, Barstyčių mstl.
Nidos vidurinė mokykla Neringa G. D. Kuverto g. 12
Skuodo r. Lenkimų Simono Daukanto pagrindinė mokykla Skuodo r. S. Daukanto g. 55, Lenkimų mstl.
Skuodo r. Šačių pagrindinė mokykla Skuodo r. Mokyklos g. 8, Šačių k., Šačių sen.
Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla Neringa L. Rėzos g. 8
Skuodo r. Daukšių pagrindinė mokykla Skuodo r. Mosėdžio g. 43, Daukšių k., Skuodo sen.
Skuodo r. Notėnų pagrindinė mokykla Skuodo r. Notės g. 15, Notėnų k., Notėnų sen.
Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla Klaipėda Baltikalnio g. 9A
Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla Jurbarko r. Kalninės g. 39
Jurbarko r. Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla Jurbarko r. Smalininkų k., Smalininkų sen.
Jurbarko r. Girdžių pagrindinė mokykla Jurbarko r. Girdžių k., Girdžių sen.
Jurbarko r. Juodaičių pagrindinė mokykla Jurbarko r. Juodaičių k., Juodaičių sen.
Jurbarko r. Klausučių Stasio Santvaro pagrindinė mokykla Jurbarko r. A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Seredžiaus sen.
Jurbarko r. Raudonės pagrindinė mokykla Jurbarko r. Raudonės mstl.
Jurbarko r. Seredžiaus pagrindinė mokykla Jurbarko r. J. Marcinkevičiaus g. 2, Seredžiaus mstl.
Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinė mokykla Jurbarko r. Vadžgirio mstl.
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinė mokykla Jurbarko r. Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuonos mstl.
Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Jurbarko r. Šimkaičių mstl.
Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla Jurbarko r. Šaltinio g. 22, Skirsnemunės k., Skirsnemunės sen.
Jurbarko r. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinė mokykla Jurbarko r. Tamošių k., Veliuonos sen.
Jurbarko r. Varlaukio Juozapo Gudavičiaus pagrindinė mokykla Jurbarko r. Varlaukio k., Eržvilko sen.
Jurbarko r. Viešvilės pagrindinė mokykla Jurbarko r. Viešvilės mstl.
Jurbarko r. Vytėnų pagrindinė mokykla Jurbarko r. Pilies I k., Skirsnemunės sen.
Jurbarko r. Armeniškių pagrindinė mokykla Jurbarko r. Armeniškių k., Seredžiaus sen.
Alytaus rajono savivaldybės Punios pagrindinė mokykla Alytaus r. Punios k., Punios sen.
Vilniaus "Vilnios" pagrindinė mokykla Vilnius Palydovo g. 29A
Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai" Vilnius Dzūkų g. 43
Kauno apskrities vaikų socializacijos centras Kaunas Lazūnų g. 81
Kauno apskrities vaikų socializacijos centras "Saulutė" Kaunas Purienų g. 2
Merkinės pagrindinė mokykla Varėnos r. Vilniaus g. 54, Merkinės mstl.
Vilniaus "Rasos" specialioji mokykla Vilnius Vitebsko g. 19
Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla Vilnius Nemenčinės pl. 16
Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras Kaunas Uosio g. 7
Kauno apskrities aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras Kaunas Taikos pr. 6A
Šiaulių logopedinė mokykla Šiauliai Vytauto g. 235
Šiaulių sanatorinė mokykla Šiauliai K. Kalinausko g. 17
Vievio sanatorinė mokykla Elektrėnai Panerių k., Vievio sen.
Čiobiškio vaikų socializacijos centras Širvintų r. Čiobiškio k., Čiobiškio sen.
Kauno technologijos universiteto gimnazija Kaunas Studentų g. 65
Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurinė mokykla Kaišiadorių r. Gedimino g. 65
Kėdainių rajono Miegėnų pagrindinė mokykla Kėdainių r. Mechanizatorių g. 4, Miegėnų k., Gudžiūnų sen.
Kėdainių r. Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinė mokykla Kėdainių r. Tiskūnų g. 3, Tiskūnų k., Vilainių sen.
Kėdainių r. Josvainių vidurinė mokykla Kėdainių r. Ariogalos g. 19, Josvainių mstl.
Kėdainių "Atžalyno" vidurinė mokykla Kėdainių r. Mindaugo g. 18
Kėdainių Mikalojaus Daukšos pagrindinė mokykla Kėdainių r. S. Dariaus ir S. Girėno g. 52
Kėdainių "Ryto" vidurinė mokykla Kėdainių r. Pavasario g. 6
Kėdainių "Aušros" vidurinė mokykla Kėdainių r. Chemikų g. 30
Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija Kėdainių r. Kauno g. 26, Krakių mstl.
Kėdainių r. Pernaravos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Pernaravos mstl.
Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinė mokykla Kėdainių r. Kėdainių g. 11, Surviliškio mstl.
Kėdainių rajono Šėtos vidurinė mokykla Kėdainių r. Kėdainių g. 1, Šėtos mstl.
Kėdainių rajono Aristavos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Aristavos k., Vilainių sen.
Kėdainių rajono Kunionių pagrindinė mokykla Kėdainių r. Kunionių k., Josvainių sen.
Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Barupės g. 1, Labūnavos k., Pelėdnagių sen.
Kėdainių r. Akademijos vidurinė mokykla Kėdainių r. Jaunimo g. 2, Akademijos mstl.
Kėdainių r. Dotnuvos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Vilties g. 21, Dotnuvos mstl.
Alytaus Dzūkijos vidurinė mokykla Alytus Tvirtovės g. 7
Alytaus Piliakalnio vidurinė mokykla Alytus Jiezno g. 1
Alytaus Dainavos vidurinė mokykla Alytus Vilties g. 12
Alytaus Putinų vidurinė mokykla Alytus Šaltinių g. 1
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla Alytus Lauko g. 23
Alytaus Vidzgirio vidurinė mokykla Alytus Kaštonų g. 3
Alytaus Jotvingių gimnazija Alytus Topolių g. 20
Alytaus "Volungės" vidurinė mokykla Alytus Statybininkų g. 20
Alytaus Panemunės vidurinė mokykla Alytus A. Jonyno g. 10
Alytaus Likiškėlių vidurinė mokykla Alytus Likiškėlių g. 12
Kauno rajono Ežerėlio vidurinė mokykla Kauno r. Kauno g. 19, Ežerėlis
Kauno rajono Garliavos vidurinė mokykla Kauno r. Vytauto g. 4, Garliava
Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinė mokykla Kauno r. Vasario 16-osios g. 8, Garliava
Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija Kauno r. S. Lozoraičio g. 13, Garliava
Kauno rajono Kulautuvos vidurinė mokykla Kauno r. Lelijų g. 15, Kulautuvos mstl.
Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija Ignalinos r. Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Vidiškių sen.
Kauno rajono Babtų gimnazija Kauno r. Kėdainių g. 48, Babtų mstl.
Kauno rajono Vilkijos gimnazija Kauno r. Čekiškės g. 73, Vilkija
Kauno rajono Domeikavos gimnazija Kauno r. Bažnyčios g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen.
Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija Kauno r. Mokyklos g. 5, Akademijos mstl.
Kauno rajono Raudondvario gimnazija Kauno r. Atgimimo g. 1, Raudondvario k., Raudondvario sen.
Kauno Rokų vidurinė mokykla Kaunas Vijūnų g. 2
Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla Kaunas Vaišvydo g. 28
Kauno rajono Vandžiogalos vidurinė mokykla Kauno r. Kėdainių g. 30, Vandžiogalos mstl.
Kauno rajono Batniavos pagrindinė mokykla Kauno r. Mokyklos g. 4, Bubių k., Raudondvario sen.
Kauno rajono Girininkų pagrindinė mokykla Kauno r. Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen.
Kauno rajono Panevėžiuko pagrindinė mokykla Kauno r. Taikos g. 1, Panevėžiuko k., Babtų sen.
Kauno rajono Piliuonos vidurinė mokykla Kauno r. T. Masiulio g. 1, Piliuonos k., Taurakiemio sen.
Kauno rajono Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinė mokykla Kauno r. Saulėtekių k., Vilkijos apylinkių sen.
Kauno rajono Sitkūnų pagrindinė mokykla Kauno r. Sausio 13-osios g. 4, Sitkūnų k., Babtų sen.
Kauno rajono Šlienavos pagrindinė mokykla Kauno r. Mokyklos g. 13, Šlienavos k., Samylų sen.
Kauno rajono Zapyškio pagrindinė mokykla Kauno r. Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen.
Kauno rajono Mastaičių pagrindinė mokykla Kauno r. Mokslo g. 2, Mastaičių k., Alšėnų sen.
Kauno rajono Viršužiglio pagrindinė mokykla Kauno r. Viršužiglio k., Taurakiemio sen.
Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinė mokykla Plungės r. A. Vaišvilos g. 32
Plungės "Babrungo" pagrindinė mokykla Plungės r. Dariaus ir Girėno g. 38E
Plungės "Saulės" gimnazija Plungės r. Birutės g. 25B
Plungės "Ryto" pagrindinė mokykla Plungės r. J. Tumo-Vaižganto g. 98
Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija Rietavas Daržų g. 1
Plungės rajono Alsėdžių vidurinė mokykla Plungės r. Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl.
Plungės r. Kulių vidurinė mokykla Plungės r. Aušros g. 24, Kulių mstl.
Plungės rajono Platelių gimnazija Plungės r. Mokyklos g. 3, Platelių mstl.
Plungės rajono Šateikių pagrindinė mokykla Plungės r. Šateikių k., Šateikių sen.
Rietavo savivaldybės Tverų vidurinė mokykla Rietavas Tverų mstl.
Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla Plungės r. Gluosnių al. 1, Žemaičių Kalvarijos mstl.
Plungės rajono Aleksandravo pagrindinė mokykla Plungės r. Aleksandravo k., Šateikių sen.
Plungės rajono Nausodžio pagrindinė mokykla Plungės r. Kulių g. 76, Varkalių k., Nausodžio sen.
Radviliškio Stepono Dariaus ir Stasio Girėno vidurinė mokykla Radviliškio r. Dariaus ir Girėno g. 27
Plungės rajono Stalgėnų pagrindinė mokykla Plungės r. Stalgėnų k., Stalgėnų sen.
Plungės rajono Stanelių pagrindinė mokykla Plungės r. Stanelių k., Paukštakių sen.
Rietavo savivaldybės Žadvainių pagrindinė mokykla Rietavas Žadvainų k., Rietavo sen.
Plungės r. Žlibinų Igno Končiaus pagrindinė mokykla Plungės r. Žlibinų k., Žlibinų sen.
Molėtų pagrindinė mokykla Molėtų r. Jaunimo g. 1
Molėtų gimnazija Molėtų r. Jaunimo g. 5
Molėtų r. Alantos vidurinė mokykla Molėtų r. Vastapų g. 3, Alantos mstl.
Molėtų rajono Balninkų pagrindinė mokykla Molėtų r. Gedimino g. 10, Balninkų mstl.
Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla Molėtų r. Širvintų g. 16, Giedraičių mstl.
Molėtų rajono Inturkės pagrindinė mokykla Molėtų r. Inturkės k., Inturkės sen.
Molėtų r. Joniškio vidurinė mokykla Molėtų r. Joniškio mstl.
Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla Molėtų r. Taikos g. 22, Suginčių k., Suginčių sen.
Molėtų r. Videniškių pagrindinė mokykla Molėtų r. Videniškių k., Videniškių sen.
Molėtų r. Kuolakasių pagrindinė mokykla Molėtų r. Kuolakasių k., Inturkės sen.
Molėtų rajono Dubingių pagrindinė mokykla Molėtų r. Dubingių mstl.
Vilniaus r. Avižienių vidurinė mokykla Vilniaus r. Sudervės g. 8, Avižienių k., Avižienių sen.
Vilniaus r. Buivydžių vidurinė mokykla Vilniaus r. Buivydžių I k., Buivydžių sen.
Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 20, Juodšilių k., Juodšilių sen.
Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 8, Kalvelių k., Kalvelių sen.
Vilniaus r. Lavoriškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Vilniaus g. 11, Lavoriškių k., Lavoriškių sen.
Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 22, Maišiagalos mstl.
Alytaus rajono savivaldybės Ryliškių pagrindinė mokykla Alytaus r. Ryliškių k., Raitininkų sen.
Vilniaus r. Mickūnų vidurinė mokykla Vilniaus r. Miško g. 2B, Mickūnų mstl.
Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla Vilniaus r. Medaus g. 10, Medininkų k., Medininkų sen.
Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija Vilniaus r. A. Mickevičiaus g. 20, Nemenčinė
Nemenčinės Gedimino gimnazija Vilniaus r. A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinė
Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko vidurinė mokykla Vilniaus r. V. Sirokomlės g. 2, Nemėžio k., Nemėžio sen.
Vilniaus r. Paberžės šv. Stanislavo Kostkos vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 1, Paberžės k., Paberžės sen.
Vilniaus r. Pagirių gimnazija Vilniaus r. Šiltnamių g. 2, Pagirių k., Pagirių sen.
Vilniaus r. Rukainių vidurinė mokykla Vilniaus r. Vaikų g. 5, Rukainių k., Rukainių sen.
Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija Vilniaus r. Gamyklos g. 64, Rudaminos k., Rudaminos sen.
Vilniaus r. Rudaminos "Ryto" gimnazija Vilniaus r. Gamyklos g. 22A, Rudaminos k., Rudaminos sen.
Vilniaus r. Sužionių vidurinė mokykla Vilniaus r. Vilniaus g. 7, Sužionių k., Sužionių sen.
Vilniaus Salininkų vidurinė mokykla Vilnius Vaikų g. 16
Vilniaus Trakų Vokės vidurinė mokykla Vilnius Trampolio g. 5
Vilniaus r. Airėnų pagrindinė mokykla Vilniaus r. Geisiškių k., Dūkštų sen.
Vilniaus r. Ažulaukės pagrindinė mokykla Vilniaus r. Ažulaukės k., Riešės sen.
Vilniaus r. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla Vilniaus r. Statybininkų g. 4, Bezdonių mstl.
Vilniaus r. Čekoniškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Čekoniškių k., Zujūnų sen.
Vilniaus r. Egliškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Egliškių k., Mickūnų sen.
Vilniaus r. Kyviškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 5, Dobromislės k., Šatrininkų sen.
Vilniaus r. Karvio pagrindinė mokykla Vilniaus r. A. Giedraičio g. 22, Karvio k., Maišiagalos sen.
Vilniaus r. Kenos pagrindinė mokykla Vilniaus r. Pakenės k., Kalvelių sen.
Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Vytauto g. 31, Keturiasdešimt Totorių k., Pagirių sen.
Vilniaus r. Mostiškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 36, Mostiškių k., Lavoriškių sen.
Vilniaus r. Pikeliškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Pikeliškių k., Riešės sen.
Vilniaus r. Platiniškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Kriaučiūnų g. 61
Vilniaus r. Riešės pagrindinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 19, Didžiosios Riešės k., Riešės sen.
Vilniaus r. Rakonių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Rakonių k., Marijampolio sen.
Vilniaus r. Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla Vilniaus r. M. Zdziechovskio g. 1, Sudervės k., Sudervės sen.
Vilniaus r. Tarakonių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Daukšių k., Sužionių sen.
Vilniaus r. Šumsko pagrindinė mokykla Vilniaus r. Vilniaus g. 2, Šumsko mstl.
Vilniaus r. Vėliučionių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Vėliučionių g. 6, Vėliučionių k., Šatrininkų sen.
Vilniaus r. Visalaukės pagrindinė mokykla Vilniaus r. Visalaukės I k., Paberžės sen.
Vilniaus r. Valčiūnų vidurinė mokykla Vilnius Draugystės g. 5, Valčiūnų k., Juodšilių sen.
Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla Vilniaus r. Liepų g. 19, Marijampolio k., Marijampolio sen.
Klaipėdos r. Brožių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Brožių k., Vėžaičių sen.
Šiaulių rajono Bridų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Bridų k., Šiaulių kaimiškoji sen.
Kalesninkų pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Kalesninkų k., Kalesninkų sen.
Turgelių vidurinė mokykla Šalčininkų r. Turgelių k., Turgelių sen.
Šalčininkų r. Akmenynės pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Akmenynės k., Akmenynės sen.
Šalčininkų r. Versekos pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Versekos I k., Kalesninkų sen.
Šalčininkų r. Dailidžių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Dailidžių k., Butrimonių sen.
Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Pabarės k., Pabarės sen.
Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Čiužiakampio k., Gerviškių sen.
Šalčininkų r. Šalčininkėlių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Šalčininkėlių k., Šalčininkų sen.
Šalčininkų r. Baltosios Vokės "Šilo" vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė
Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija Šalčininkų r. Mokyklos g. 22
Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija Šalčininkų r. Vilniaus g. 81, Eišiškės
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija Šalčininkų r. Jono Pauliaus II g. 26, Eišiškės
Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul vidurinė mokykla Šalčininkų r. Butrimonių k., Butrimonių sen.
Šalčininkų r. Dieveniškių vidurinė mokykla Šalčininkų r. Geranionų g. 32, Dieveniškių mstl.
Šalčininkų r. Dieveniškių "Ryto" vidurinė mokykla Šalčininkų r. Geranionų g. 34, Dieveniškių mstl.
Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto vidurinė mokykla Šalčininkų r. Kalesninkų k., Kalesninkų sen.
Šalčininkų r. Jašiūnų 1-oji vidurinė mokykla Šalčininkų r. M. Balinskio g. 16, Jašiūnų mstl.
Panevėžio rajono Katinų pagrindinė mokykla Panevėžio r. Papartynės g. 1, Katinų k., Velžio sen.
Vilkaviškio rajono Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Andriškių k., Klausučių sen.
Joniškio rajono Gaižaičių pagrindinė mokykla Joniškio r. Gaižaičių k., Gaižaičių sen.
Pakruojo r. Bardiškių pagrindinė mokykla Pakruojo r. Bardiškių k., Žeimelio sen.
Rietavo "Aušros" katalikiška vidurinė mokykla Rietavas Parko g. 10
Ukmergės r. Jakutiškių pagrindinė mokykla Ukmergės r. Jakutiškių k., Deltuvos sen.
Biržų rajono Germaniškio pagrindinė mokykla Biržų r. Germaniškio k., Nemunėlio Radviliškio sen.
Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla Vilnius J. Jasinskio g. 11
V. Į. "Saulės" privati vidurinė mokykla Vilnius Justiniškių g. 84
Jonavos jaunimo mokykla Jonavos r. Vasario 16-osios g. 31
Jonavos rajono Barupės pagrindinė mokykla Jonavos r. Kuigalių k., Žeimių sen.
Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla Vilnius Viršuliškių g. 103
Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinis bendrojo lavinimo centras Vilnius Lukiškių skg. 6
Jurbarko r. Vertimų pagrindinė mokykla Jurbarko r. Vertimų k., Jurbarkų sen.
"Šaltinėlio" privati mokykla Vilnius Filaretų g. 36A
Vilniaus "Vilnies" pagrindinė mokykla Vilnius Švarioji g. 33
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija Vilnius V. Druskio g. 11
Vilniaus Jono Laužiko bendrojo lavinimo konsultacinis centras Vilnius M. K. Čiurlionio g. 18A
Vilniaus Pranciškaus Skorinos vidurinė mokykla Vilnius Sietyno g. 21
Vilkaviškio rajono Gižų Kazimiero Baršausko pagrindinė mokykla Vilkaviškio r. Gižų k., Gižų sen.
Trakų r. Paluknio "Medeinos" vidurinė mokykla Trakų r. Paluknio k., Paluknio sen.
Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija Kupiškio r. Aukštaičių a. 10, Subačius
Liubertienės vidurinė mokykla Vilnius V. Grybo g. 7
Klaipėdos rajono Agluonėnų pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Mokyklos g. 3, Agluonėnų k., Agluonėnų sen.
Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Dituvos k., Priekulės sen.
Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Klaipėdos g. 35, Dovilų mstl.
Klaipėdos r. Drevernos pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Mokyklos g. 1, Drevernos k., Priekulės sen.
Klaipėdos r. Endriejavo vidurinė mokykla Klaipėdos r. Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl.
Klaipėdos r. Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Mokyklos g. 22A, Judrėnų mstl.
Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Klaipėdos g. 6, Ketvergių k., Dovilų sen.
Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Klaipėdos g. 32, Kretingalės mstl.
Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Lapių k., Vėžaičių sen.
Klaipėdos r. Pašlūžmio pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Daukšaičių k., Veiviržėnų sen.
Klaipėdos r. Plikių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Mokyklos g. 4, Plikių mstl.
Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės vidurinė mokykla Klaipėdos r. Klaipėdos g. 20, Priekulė
Klaipėdos r. Pėžaičių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Pėžaičių k., Veiviržėnų sen.
Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Gargždų g. 28, Vėžaičių mstl.
Klaipėdos r. Šiūparių pagrindinė mokykla Klaipėdos r. Šiūparių k., Dovilų sen.
Marijampolės jaunimo mokykla Marijampolė Kauno g. 113
Mažeikių r. Žemalės pagrindinė mokykla Mažeikių r. Žemalės k., Šerkšnėnų sen.
Kauno pagrindinė mokykla "Anima" Kaunas Žeimenos g. 58
Panevėžio "Šaltinio" vidurinė mokykla Panevėžys Kniaudiškių g. 67
Radviliškio jaunimo mokykla Radviliškio r. Radvilų g. 17
Telšių jaunimo mokykla Telšių r. Lakštingalų g. 8
Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinė mokykla Trakų r. Lauko g. 20, Lentvaris
Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla Trakų r. Trakų g. 48, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen.
Utenos jaunimo mokykla Utena Lauko g. 19A
Šiaulių Gytarių vidurinė mokykla Šiauliai Kviečių g. 7
Biržų jaunimo mokykla Biržų r. Vytauto g. 30
Kauno rajono Neveronių vidurinė mokykla Kauno r. Neveronių k., Neveronių sen.
Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykla Kaišiadorių r. Gedimino g. 118
Vilniaus r. Kalvelių 2-oji vidurinė mokykla Vilniaus r. Margių g. 1, Kalvelių k., Kalvelių sen.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija Kaunas Aušros g. 3
Šiaulių Vijolių vidurinė mokykla Šiauliai Vilniaus g. 297
Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla Kaunas Pramonės pr. 35
Plungės jaunimo mokykla Plungės r. Mendeno g. 4
Šilutės Vydūno gimnazija Šilutės r. Atgimimo al. 3
Telšių "Ateities" vidurinė mokykla Telšių r. Lygumų g. 47
Jurbarko Vytauto Didžiojo vidurinė mokykla Jurbarko r. Vytauto Didžiojo g. 53A
Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla Klaipėda Strėvos g. 7
Vilkaviškio vyskupijos Krikščioniškosios kultūros centro vidurinė mokykla Marijampolė Naujakurių g. 6
Kauno Vaidoto pagrindinė mokykla Kaunas Vaidoto g. 115
Šiuolaikinės mokyklos centras Vilnius Žygimantų g. 4/2
Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla Visaginas Energetikų g. 56
Žydų vidurinė mokykla "Menachemo namai" Vilnius Brolių g. 16
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija Utena Paupio g. 1
Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykla Alytus Miklusėnų g. 36
Eitminiškių vidurinė mokykla Vilniaus r. Eitminiškių k., Nemenčinės sen.
Buivydiškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Ąžuolų g. 6, Buivydiškių k., Zujūnų sen.
Butrimonių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Butrimonių k., Butrimonių sen.
Čiužiakampio pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Čiužiakampio k., Gerviškių sen.
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinė mokykla Vilnius Vydūno g. 17A
Lavoriškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Lavoriškių k., Lavoriškių sen.
Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla Vilnius Gedvydžių g. 8
Švenčionių r. Švenčionėlių gimnazija Švenčionių r. Vilniaus g. 124, Švenčionėliai
Vilniaus Taikos pagrindinė mokykla Vilnius Taikos g. 157
Kauno V. Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokykla Kaunas Elnių g. 4
Kačerginės vaikų sanatorijos "Žibutė" mokykla Kauno r. J. Zikaro g. 14, Kačerginės mstl.
Kauno jaunimo mokykla Kaunas Pašilės g. 34
Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla Kėdainių r. Vilniaus g. 11
Kėdainių šviesioji gimnazija Kėdainių r. Didžioji g. 62
Jonavos "Neries" pagrindinė mokykla Jonavos r. Kauno g. 59
Kauno apskrities 1-oji vidurinė mokykla Kaunas Technikos g. 12
Raseinių pagrindinė mokykla Raseinių r. Kalnų g. 3
Kauno Prano Eimučio jaunimo mokykla Kaunas V. Krėvės pr. 50
"Vaivorykštės tako" pagrindinė mokykla Klaipėda Sportininkų g. 11
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras Šilutės r. Liepų g. 16
Radviliškio Vaižganto pagrindinė mokykla Radviliškio r. Vaižganto g. 29
Šiaulių "Sandoros" pagrindinė mokykla Šiauliai K. Korsako g. 8
Kelmės r. Tytuvėnų jaunimo mokykla Kelmės r. Budraičių k., Tytuvėnų apylinkių sen.
Panevėžio jaunimo mokykla Panevėžys Ramygalos g. 16
Alytaus šv. Benedikto gimnazija Alytus Topolių g. 19A
Druskininkų "Ryto" gimnazija Druskininkai Ateities g. 13
Valkininkų pagrindinė mokykla Varėnos r. Valkininkų gst., Valkininkų sen.
Marijampolės marijonų gimnazija Marijampolė J. Bendoriaus g. 5
Šakių "Žiburio" gimnazija Šakių r. V. Kudirkos g. 64
Tauragės "Versmės" gimnazija Tauragės r. J. Tumo-Vaižganto g. 10
Tauragės Jaunimo mokykla Tauragės r. Aerodromo g. 7
Ignalinos rajono gimnazija Ignalinos r. Mokyklos g. 6
Šiaulių Jaunimo mokykla Šiauliai Pabalių g. 63
Vilniaus Jono Pauliaus II pagrindinė mokykla Vilnius Rygos g. 10
Vilniaus Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla Vilnius Žirmūnų g. 119
Klaipėdos "Verdenės" pagrindinė mokykla Klaipėda Kretingos g. 22
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla Kazlų Rūda M. Valančiaus g. 3
Klaipėdos "Gabijos" pagrindinė mokykla Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 18A
Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla Vilnius Genių g. 8
Montessori metodo centras Vilnius Jovaro g. 6
Vilniaus Antakalnio vidurinė mokykla Vilnius Antakalnio g. 29
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla Vilnius Dūkštų g. 30
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla Vilnius Šeškinės g. 25
Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla Vilnius T. Ševčenkos g. 17
Vilniaus Simono Stanevičiaus vidurinė mokykla Vilnius S. Stanevičiaus g. 25
Vilniaus "Gijos" jaunimo mokykla Vilnius Minties g. 3
Kupiškio Povilo Matulionio vidurinė mokykla Kupiškio r. Jaunimo g. 2
Anykščių rajono Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla Anykščių r. Šviesos g. 2, Kurklių mstl.
Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla Kupiškio r. Melioratorių g. 5, Noriūnų k., Noriūnų sen.
Šiaulių rajono Bubių pagrindinė mokykla Šiaulių r. Dubysos g. 15, Bubių k., Bubių sen.
Pakruojo r. Stačiūnų pagrindinė mokykla Pakruojo r. Stačiūnų k., Lygumų sen.
Šiaulių rajono Varputėnų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Pagrindinė g. 29, Varputėnų k., Kuršėnų kaimiškoji sen.
Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla Kelmės r. Liolių mstl.
Kelmės rajono Pašilės pagrindinė mokykla Kelmės r. Pašilės mstl.
Raseinių rajono Ariogalos gimnazija Raseinių r. Vytauto g. 94, Ariogala
Varėnos r. Perlojos pagrindinė mokykla Varėnos r. Perlojos k., Varėnos sen.
Varėnos r. Nedzingės pagrindinė mokykla Varėnos r. Nedzingės k., Varėnos sen.
Kauno Maironio gimnazija Kaunas Gimnazijos g. 3
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija Kaunas Miško g. 1
Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla Kaunas M. Gimbutienės g. 9
Kauno "Atžalyno" vidurinė mokykla Kaunas Partizanų g. 46
Kauno Radvilėnų vidurinė mokykla Kaunas Radvilėnų pl. 7
Mažeikių "Ventos" vidurinė mokykla Mažeikių r. Pavenčių g. 15
Mažeikių r. Ukrinų pagrindinė mokykla Mažeikių r. Ukrinų k., Židikų sen.
Utenos Aukštakalnio pagrindinė mokykla Utena Taikos g. 44
Utenos r. Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinė mokykla Utenos r. A. Musteikio g. 58, Tauragnų mstl.
Prienų rajono Kunigiškių pagrindinė mokykla Prienų r. Paprūdžių k., Balbieriškio sen.
Zarasų rajono Degučių pagrindinė mokykla Zarasų r. Degučių k., Degučių sen.
Alytaus rajono savivaldybės Mergalaukio pagrindinė mokykla Alytaus r. Mergalaukio k., Simno sen.
Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla Ignalinos r. Vilniaus g. 47, Dūkštas
Alytaus rajono savivaldybės Venciūnų pagrindinė mokykla Alytaus r. Venciūnų k., Alovės sen.
Alytaus rajono Simno gimnazija Alytaus r. Vytauto g. 83, Simnas
Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla Alytaus r. Miroslavo k., Miroslavo sen.
Rokiškio "Romuvos" gimnazija Rokiškio r. Taikos g. 17
Rokiškio r. Obelių gimnazija Rokiškio r. Mokyklos g. 6, Obeliai
Palangos Vlado Jurgučio vidurinė mokykla Palanga Kretingos g. 21
Kretingos r. Rūdaičių pagrindinė mokykla Kretingos r. Mokyklos g. 25, Rūdaičių k., Kretingos sen.
Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla Kretingos r. Jokūbavo k., Žalgirio sen.
Kretingos rajono Salantų gimnazija Kretingos r. Taikos g. 4, Salantai
Jonavos rajono Žeimių vidurinė mokykla Jonavos r. Mokyklos g. 1, Žeimių mstl.
Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Šilalės r. Varnių g. 10A, Laukuvos mstl.
Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinė mokykla Šilalės r. Bijotų k., Bijotų sen.
Ukmergės rajono Lyduokių pagrindinė mokykla Ukmergės r. Taikos g. 6, Lyduokių mstl.
Ukmergės r. Siesikų vidurinė mokykla Ukmergės r. Laisvės g. 66, Siesikų mstl.
Širvintų "Atžalyno" pagrindinė mokykla Širvintų r. Ukmergės g. 4
Marijampolės savivaldybės Lygumų pagrindinė mokykla Marijampolė Gavaltuvos k., Sasnavos sen.
Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinė mokykla Marijampolė Jaunimo g. 6, Igliaukos k., Igliaukos sen.
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla "Elma" Kazlų Rūda S. Daukanto g. 17
Panevėžio r. Naujamiesčio vidurinė mokykla Panevėžio r. Dariaus ir Girėno g. 52, Naujamiesčio mstl.
Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinė mokykla Panevėžio r. Įstros g. 1, Paįstrio k., Panevėžio sen.
Panevėžio rajono Jotainių pagrindinė mokykla Panevėžio r. Ramygalos g. 12, Jotainių k., Vadoklių sen.
Panevėžio rajono Uliūnų pagrindinė mokykla Panevėžio r. Žalioji g. 32, Uliūnų k., Ramygalos sen.
Panevėžio "Saulėtekio" vidurinė mokykla Panevėžys Statybininkų g. 24
Klaipėdos "Žaliakalnio" gimnazija Klaipėda Galinio Pylimo g. 17
Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija Klaipėda Paryžiaus Komunos g. 18A
Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla Klaipėda Sulupės g. 26
Klaipėdos Martyno Mažvydo pagrindinė mokykla Klaipėda Baltijos pr. 53
Klaipėdos "Smeltės" pagrindinė mokykla Klaipėda Reikjaviko g. 17
Marijampolės Jono Totoraičio vidurinė mokykla Marijampolė Dariaus ir Girėno g. 7
Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija Tauragės r. Mokyklos skg. 4, Skaudvilė
Vilkaviškio rajono Virbalio vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Vilniaus g. 17, Virbalis
Vilkaviškio rajono Pajevonio vidurinė mokykla Vilkaviškio r. Pajevonio k., Pajevonio sen.
Vilkaviškio rajono Pilviškių "Santakos" gimnazija Vilkaviškio r. Vilniaus g. 2, Pilviškių mstl.
Švenčionių r. Švenčionėlių antroji vidurinė mokykla Švenčionių r. Stoties g. 4-2, Švenčionėliai
Švenčionių r. Magūnų pagrindinė mokykla Švenčionių r. Magūnų k., Magūnų sen.
Švenčionių r. Svirkų pagrindinė mokykla Švenčionių r. Svirkų k., Svirkų sen.
Šiaulių Vinco Kudirkos pagrindinė mokykla Šiauliai Dvaro g. 129
Šiaulių "Santarvės" vidurinė mokykla Šiauliai Vytauto g. 113
Šiaulių "Saulėtekio" vidurinė mokykla Šiauliai Lieporių g. 2
Biržų rajono Pabiržės vidurinė mokykla Biržų r. Likėnų g. 10, Pabiržės mstl.
Telšių "Atžalyno" vidurinė mokykla Telšių r. P. Cvirkos g. 2
Telšių "Džiugo" vidurinė mokykla Telšių r. Sedos g. 29
Telšių rajono Luokės vidurinė mokykla Telšių r. Mokyklos g. 5, Luokės mstl.
Joniškio "Aušros" gimnazija Joniškio r. S. Goeso g. 2
Telšių rajono Ryškėnų pagrindinė mokykla Telšių r. Masčio g. 15, Ryškėnų k., Ryškėnų sen.
Kaišiadorių rajono Antakalnio pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Antakalnio k., Rumšiškių sen.
Kaišiadorių rajono Palomenės pagrindinė mokykla Kaišiadorių r. Palomenės k., Palomenės sen.
Lazdijų rajono savivaldybės Veisiejų vidurinė mokykla Lazdijų r. Jaunimo g. 8, Veisiejai
Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla Pasvalio r. Kalno g. 34
Lazdijų rajono savivaldybės Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinė mokykla Lazdijų r. Taikos g. 11, Kapčiamiesčio mstl.
Trakų vidurinė mokykla Trakų r. Birutės g. 44
Trakų r. Grendavės pagrindinė mokykla Trakų r. Grendavės k., Grendavės sen.
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija Radviliškio r. Pilies g. 17, Šeduva
Radviliškio rajono Pociūnėlių pagrindinė mokykla Radviliškio r. Pociūnėlių mstl.
Šilutės r. Švėkšnos "Saulės" vidurinė mokykla Šilutės r. Sodo g. 1, Švėkšnos mstl.
Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija Šakių r. Vytauto g. 44, Kudirkos Naumiestis
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija Skuodo r. Salantų g. 5, Mosėdžio mstl.
Skuodo r. Pašilės pagrindinė mokykla Skuodo r. Mokyklos g. 1, Pašilės k., Ylakių sen.
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija Jurbarko r. Vydūno g. 15
Jurbarko r. Eržvilko vidurinė mokykla Jurbarko r. Šaltuonos g. 14, Eržvilko mstl.
Jurbarko r. Pašaltuonio pagrindinė mokykla Jurbarko r. Pašaltuonio k., Eržvilko sen.
Kėdainių r. Lančiūnavos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Liepų al., Lančiūnavos k., Vilainių sen.
Kėdainių r. Pagirių Adomo Jakšto pagrindinė mokykla Kėdainių r. Mokyklos g. 3, Pagirių mstl.
Kėdainių rajono Gudžiūnų Pauliaus Rabikausko pagrindinė mokykla Kėdainių r. Tujų g. 60, Gudžiūnų mstl.
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago vidurinė mokykla Alytus Birutės g. 2
Kauno rajono Kačerginės pagrindinė mokykla Kauno r. J. Janonio g. 31, Kačerginės mstl.
Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinė mokykla Kauno r. Mokyklos g. 12, Čekiškės mstl.
Kauno rajono Lapių pagrindinė mokykla Kauno r. A. Merkio g. 3, Lapių mstl.
Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla Plungės r. Minijos g. 5
Plungės rajono Narvaišių pagrindinė mokykla Plungės r. Narvaišių k., Šateikių sen.
Molėtų r. Čiulėnų pagrindinė mokykla Molėtų r. Toliejų k., Čiulėnų sen.
Vilniaus r. Eitminiškių pagrindinė mokykla Vilniaus r. Eitminiškių k., Nemenčinės sen.
Vilniaus r. Paberžės "Verdenės" vidurinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 1A, Paberžės k., Paberžės sen.
Vilniaus r. Bezdonių "Saulėtekio" pagrindinė mokykla Vilniaus r. Geležinkelio g. 40, Bezdonių mstl.
Vilniaus r. Dūkštų pagrindinė mokykla Vilniaus r. Mokyklos g. 10, Dūkštų k., Dūkštų sen.
Vilniaus r. Rastinėnų pagrindinė mokykla Vilniaus r. Rastinėnų k., Sudervės sen.
Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Dainavos k., Dainavos sen.
Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė
Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio vidurinė mokykla Šalčininkų r. Vilniaus g. 27, Turgelių k., Turgelių sen.
Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio vidurinė mokykla Šalčininkų r. M. Balinskio g. 16, Jašiūnų mstl.
Alytaus rajono savivaldybės Kumečių pagrindinė mokykla Alytaus r. Kumečių k., Miroslavo sen.
Šilalės r. Žvingių pagrindinė mokykla Šilalės r. Žvingių mstl.
Ukmergės jaunimo mokykla Ukmergės r. Miškų g. 29
Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla Biržų r. Pačeriaukštės I k., Pačeriaukštės sen.
Klaipėdos r. Veiviržėnų gimnazija Klaipėdos r. Mokyklos g. 1, Veiviržėnų mstl.
Vilniaus jėzuitų gimnazija Vilnius Didžioji g. 32
Kėdainių jaunimo mokykla Kėdainių r. Janušavos g. 5
Klaipėdos Prano Mašioto vidurinė mokykla Klaipėda Varpų g. 3
Vilniaus Žemynos pagrindinė mokykla Vilnius Žemynos g. 14
JĖZUITŲ GIMNAZIJA Kaunas Rotušės a. 9
Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinė mokykla Vilnius Aušros Vartų g. 23
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija Vilnius Augustijonų g. 8
Visagino Draugystės vidurinė mokykla Visaginas Draugystės g. 12
Šiaulių "Romuvos" gimnazija Šiauliai Dainų g. 7
Šiaulių "Romuvos" pagrindinė mokykla Šiauliai Dainų g. 13
Druskininkų sanatorinė mokykla Druskininkai Kurorto g. 5
Vilniaus Valdorfo mokykla Vilnius Džiaugsmo g. 100
Kauno Aleksandro Puškino vidurinė mokykla Kaunas Vytauto pr. 50
Marijampolės Sūduvos gimnazija Marijampolė R. Juknevičiaus g. 32
Vilniaus "Santaros" vidurinė mokykla Vilnius A. Juozapavičiaus g. 12
Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinė mokykla Vilnius Kazliškių g. 4
Vilniaus Fabijoniškių vidurinė mokykla Vilnius P. Žadeikos g. 2
Vilniaus Vasilijaus Kačialovo gimnazija Vilnius A. J. Povilaičio g. 1
Vilniaus "Ąžuolyno" vidurinė mokykla Vilnius Architektų g. 68
Vilniaus Naujininkų vidurinė mokykla Vilnius Šaltkalvių g. 32
Vilniaus "Versmės" vidurinė mokykla Vilnius Architektų g. 85
Prienų "Revuonos" vidurinė mokykla Prienų r. Dariaus ir Girėno g. 6
Prienų "Ąžuolo" pagrindinė mokykla Prienų r. Kęstučio g. 45
Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla Prienų r. Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen.
Telšių r. Kaunatavos pagrindinė mokykla Telšių r. Kaunatavos k., Upynos sen.
Šilutės r. Šylių pagrindinė mokykla Šilutės r. Šylių k., Gardamo sen.
Šilutės r. Katyčių pagrindinė mokykla Šilutės r. Katyčių mstl.
Vilniaus licėjus Vilnius Širvintų g. 82
Marinos Mižigurskajos vidurinė mokykla Vilnius Darželio g. 7
Vilniaus Santariškių konsultacinis-mokymo centras Vilnius Santariškių g. 7
"Universa Via" pagrindinė mokykla Klaipėda Kauno g. 27
Šalčininkų r. Baumiliškių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Baumiliškių k., Gerviškių sen.
Visagino "Atgimimo" gimnazija Visaginas Tarybų g. 23
Skuodo r. Aleksandrijos pagrindinė mokykla Skuodo r. Liepų g. 9, Aleksandrijos k., Aleksandrijos sen.
Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinė mokykla Radviliškio r. Algirdo g. 25, Alksniupių k., Pakalniškių sen.
Kelmės r. Stulgių pagrindinė mokykla Kelmės r. Stulgių k., Pakražančio sen.
Palangos Šventosios bendrojo lavinimo pagrindinė mokykla Palanga Mokyklos g. 10
Šalčininkų r. Tabariškių pagrindinė mokykla Šalčininkų r. Tabariškių k., Turgelių sen.
Tauragės r. Tarailių pagrindinė mokykla Tauragės r. Melioratorių g. 9
Klaipėdos Tauralaukio pagrindinė mokykla Klaipėda Klaipėdos g. 31/Lazdynų g. 2
Mažeikių r. Tirkšlių vidurinė mokykla Mažeikių r. Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl.
Kėdainių rajono Truskavos pagrindinė mokykla Kėdainių r. Liepų g. 1, Pavermenio k., Truskavos sen.
Krikščionių mokykla "Tikėjimo žodis" Vilnius Gilužio g. 15
Mažeikių r. Užlieknės pagrindinė mokykla Mažeikių r. Užlieknės k., Tirkšlių sen.
Prienų rajono Užuguosčio pagrindinė mokykla Prienų r. Užuguosčio k., Stakliškių sen.
Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija Klaipėda Gedminų g. 5
Birštono gimnazija Birštonas Kęstučio g. 29
Biržų rajono Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla Biržų r. K. Šakenio g. 12, Vabalninkas
Molėtų r. Žalvarių pagrindinė mokykla Molėtų r. Žalvarių k., Giedraičių sen.
Šiaulių rajono Žarėnų pagrindinė mokykla Šiaulių r. Draugystės g. 14, Žarėnų k., Šakynos sen.
Prienų "Žiburio" gimnazija Prienų r. J. Basanavičiaus g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju