Mokymo programos
Lietuvių filologija ir komunikacija
Valstybinis kodas: 612U10015
Kodas pagal ISCED: 51122
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Lietuvių filologijos ir komunikacijos (specializacijos - bibliotekininkystė, leidyba, ryšiai su visuomene, žurnalistika) studijų programa skirta lietuvių filologijos bakalaurams rengti.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji lietuvių filologijos bakalaurai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: filosofijos pagrindai, specialybės užsienio kalba, kultūros istorija, informacijos valdymas, žmogus ir aplinka), studijų pagrindų dalykus: komunikacijos įvadas, psichologijos įvadas, sociologijos pagrindai, kalbotyros įvadas, mokslinio darbo metodika, literatūros mokslo įvadas ir estetikos pagrindai, etnokultūros pagrindai, tautosaka, vaikų literatūra, knygos istorija, knygotyra, lektologija, bibliotekų vadyba, ryšiai su visuomene, leidyba, rinkodara, personalo vadyba, viešoji komunikacija, strateginis valdymas, žurnalistikos etika ir teisė ir kt., specialiuosius (profesinius) dalykus: dabartinė lietuvių kalba, lietuvių kalbos kultūra ir stilistika, dialektologija, teksto lingvistika ir poetika, literatūros istorija, reklama ir reklamos kalba, bibliotekų paslaugos, elektroninės leidybos pagrindai, RSV agentūros ir tarnybos, žiniasklaidos auditorija ir jos tyrimai, Lietuvos žurnalistikos istorija ir kt. Studentai rašo du kursinius darbus, baigiamąjį bakalauro darbą, atlieka dvi praktikas (filologinę ? literatūrinę, tautosakinę ir etnokultūrinę praktiką ir lingvistikos praktiką bei komunikacinę ? bibliotekininkystės, leidybos, RSV, žurnalistikos praktiką).
Praktinės studijos vyksta šiais būdais: pratybos, praktikos, savarankiškas individualus bei grupinis tiriamasis darbas.
Praktinių studijų trukmė - 400 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas lietuvių filologijos bakalauro laipsnis.
Baigus lietuvių filologijos ir komunikacijos (specializacijos - bibliotekininkystė, leidyba, ryšiai su visuomene, žurnalistika) studijų programą studijas galima tęsti kalbotyros, literatūrologijos, komunikacijos magistrantūroje, kitose humanitarinių bei socialinių mokslų plečiamosiose magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti įvairų darbą, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas. Specializacija suteikia papildomą dalykinę kvalifikaciją.
Asmuo, įgijęs lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius įvairiais aspektais; suvokti lietuvių literatūrą pasaulinės literatūros kontekste; kurti įvairių tipų tekstus žodžiu ir raštu; gebėti matyti ir formuluoti problemą, numatyti jos sprendimo eigą, ją spręsti pasitelkiant mokslo patirtį bei pačių atrastus būdus; kelti hipotezę, pasirinkti tyrimo metodus.
- žinoti lietuvių kalbos, literatūros bei tautosakos teorijas ir tyrimo metodologijas, lietuvių filologijos objekto sąrangą ir turinį (kalba: dabartinės lietuvių kalbos fonetika, akcentologija, leksikologija, žodžių daryba, morfologija, sintaksė, stilistika, tarmės, rašomosios lietuvių kalbos istorija, kalbotyros mokslų pagrindai, svarbiausios kalbos tyrinėjimų kryptys bei metodai, teksto lingvistika; literatūra ir tautosaka: lietuvių tautosaka, lietuvių ir visuotinės literatūros istorija bei šiandiena, literatūrologijos mokslų pagrindai, svarbiausios literatūros tyrinėjimų kryptys bei metodai, teksto poetika ir kt.).
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis, įgytus gebėjimus ir žinias taikyti praktinėje profesinėje filologinėje veikloje.
Lietuvių filologijos bakalauras įgyja ir papildomų (pagal pasirinktą specializaciją, specializaciją ? bibliotekininkystės, leidybos, ryšių su visuomene, žurnalistikos) komunikacijos srities kompetencijų.
Lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programą.
Norintiems siekti lietuvių filologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbos ir literatūros specialistais nėra pripažįstami.
Įgiję lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairų darbą kultūros, švietimo, leidybos, žiniasklaidos, ryšių su visuomene bei kitose srityse, kur reikalingas geras valstybinės kalbos mokėjimas, profesionalūs darbo su įvairių žanrų bei stilių sakytiniu ar rašytiniu tekstu įgūdžiai, specialus literatūrinis ir bendras humanitarinis išprusimas. Baigę studijų programą lietuvių filologija ir komunikacija (specializacijos - bibliotekininkystė, leidyba, ryšiai su visuomene, žurnalistika) absolventai gali dirbti ir dirba kalbos tvarkytojais, bibliotekininkais, leidyklų ir kitų įstaigų redaktoriais, stilistais, reporteriais, literatūros ir kultūros apžvalgininkais, tyrinėtojais, kritikais, viešųjų ryšių specialistais, spaudos atstovais, žurnalistais ir kt.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Šiaulių universitetas Šiauliai Vilniaus g. 88
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju