Mokymo programos
Lietuvių filologija
Valstybinis kodas: 612X13011
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Humanitarinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti filologijos bakalaurus ir lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo arba profesinėse mokyklose, gimnazijose, kalbų mokymo centruose.
Stojantysis turi vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Studijų programą sudaro: bendrojo lavinimo dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, užsienio kalbos vartosenos tobulinimas; studijų pagrindų dalykai: lietuvių kalbos fonetika, morfologija, akcentologija, dialektologija, sintaksė, lietuvių tautosaka, lietuvių literatūros procesas ir kt.; specialiojo lavinimo dalykai: lingvistinė teksto analizė, lotynų kalba, latvių kalba, vaikų literatūra, antikinė literatūra, didaktika bei mokymo metodikos. Į šių dalykų grupę įeina pedagoginių studijų dalykai: ugdymo sistemos, pedagogika, psichologija, sveikatos ugdymas, pedagoginių studijų ir filologijos bakalauro baigiamieji darbai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas auditorijose ir kabinetuose universitete ir pedagoginė praktika visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose. Praktikų metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama filologijos baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti humanitarinių ir kitų mokslų srities magistrantūroje.
Lietuvių filologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo darbą.
Asmuo, įgijęs filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones lietuvių kalbos ir literatūros dalykų (ugdyti kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo gebėjimus, grožinio teksto analizės gebėjimus ir kt.), organizuoti papildomo ugdymo veiklas, vesti įvairius lietuvių kalbos ir literatūros būrelius vaikų ugdymo centruose, mokyklose, ugdyti literatūrinį vaikų skonį, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti įvairias kalbines ir literatūrines parodas bei konkursus;
- žinoti įvairius lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo metodus, lietuvių kalbos fonetiką, morfologiją, akcentologiją, dialektologiją, sintaksę, lietuvių tautosaką, darbo organizavimo principus;
- mokėti atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, nuosekliai ir aiškiai reikšti savo mintis, būti mandagiu, komunikabiliu, tolerantišku, mokėti išlaikyti savitvardą ir efektyviai valdyti konfliktus.
Filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal lietuvių filologijos studijų programą.
Norintiems siekti bakalauro laipsnio ir mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju nėra pripažįstami.
Įgiję filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju bendrojo lavinimo arba profesinėse mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, papildomo ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju