Mokymo programos
Dailės pedagogika
Valstybinis kodas: 612X14009
Kodas pagal ISCED: 51114
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Programa skirta rengti pedagogikos bakalaurus bei dailės dalyko mokytojus, gebančius dirbti su įvairaus amžiaus žmonėmis bendrojo lavinimo ir dailės mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, neformalaus ugdymo įstaigose.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą ir įvykdyti priėmimo sąlygas. Stojančiojo dailės gebėjimai turi atitikti bendrojo lavinimo mokyklos bendrąsias programas ir bendrojo lavinimo standartus. Pretenduojantys studijuoti pagal šią studijų programą laiko stojamąjį testą.
Programą sudaro: bendrojo lavinimo dalies dalykai: filosofija, ugdymo filosofija, specialybės kalbos kultūra, užsienio kalba, informacinės technologijos; studijų krypties pagrindų dalykai: piešimo, tapybos, grafikos pagrindai, dailėtyra, meno psichologija, ugdymo tyrimo pradmenys, dizaino pagrindai, erdvinių formų raiška, vizualinės raiškos pagrindai; specialaus lavinimo dalykai: piešimo, tapybos, kompozicijos mokymo metodika, šiuolaikinės vizualinės raiškos strategijos. Į šių dalykų grupę įeina pedagogikos ir psichologijos dalykai.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: darbas dailės studijose universitete ir pedagoginė praktika. Pedagoginės praktikos metu (20 savaičių) tvirtinami ir tobulinami darbo su vaikais, dailės įgūdžių lavinimo, organizacinio darbo gebėjimai.
Studijų programa baigiama pedagoginių studijų ir dailės baigiamaisiais darbais. Baigusiajam suteikiamas pedagogikos bakalauro laipsnis ir dailės mokytojo profesinė kvalifikacija.
Baigus studijų programą studijas galima tęsti socialinių mokslų srities edukologijos krypties magistrantūroje.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Pedagogikos bakalauro laipsnis bei mokytojo profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti dailės mokytoju.
Asmuo, įgijęs pedagogikos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, privalo:
- gebėti mokyti įvairaus amžiaus žmones dailės dalykų (dailės istorijos, piešimo, tapybos, kompozicijos, meninio apipavidalinimo, trimatės plastikos, kompiuterinės grafikos ir t.t.), organizuoti neformalaus ugdymo veiklą, vesti įvairius dailės (keramikos, piešimo, tapybos ir kt.) būrelius vaikų studijose, mokyklose, ugdyti meninį vaikų skonį, lavinti kūrybinius jų gebėjimus, organizuoti parodas ir konkursus;
- mokėti valdyti įvairias piešimo, tapybos priemones bei įrankius, išmanyti technikas, spalvų derinimo logiką, dailės darbų parodų organizavimo principus;
- mokėti bendrauti su mokiniais, jų tėvais, kolegomis, mokyklos psichologu, socialiniu darbuotoju ir su jais aptarti bei spręsti mokinių bendrojo ugdymo problemas.
Pedagogikos bakalauro laipsnį bei dailės mokytojo kvalifikaciją galima įgyti Vilniaus pedagoginiame universitete, vykdančiame studijas pagal dailės pedagogikos studijų programą.
Norintiems siekti pedagogikos bakalauro laipsnio bei dailės mokytojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti mokytoju nepripažįstami.
Įgiję pedagogikos bakalauro laipsnį bei dailės mokytojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti bendrojo lavinimo ir dailės mokyklose, gimnazijose, mokymo centruose, neformalaus ugdymo įstaigose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Lietuvos edukologijos universitetas Vilnius Studentų g. 39
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju