Mokymo programos
Teisė ir policijos veikla
Valstybinis kodas: 612M90005
Kodas pagal ISCED: 51138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Teisės ir policijos veiklos pirmos pakopos studijų programa skirta rengti plačios kvalifikacijos teisės srities specialistus, turinčius pakankamą kiekį žinių, mokėjimų ir gebėjimų reikalingų policijos, operatyvinės veiklos bei pareigūnams dirbantiems ikiteisminio tyrimo įstaigose, galinčius tapti policijos ir vidaus reikalų įstaigų valdininkais, gebančius kelti Lietuvos policijos profesinį ir kultūrinį lygį, didinti visuomenės pagarbą jai ir pasitikėjimą ja, besiremiančius naujausiomis teisės ir policijos veiklos žiniomis bei sukaupta naudinga mūsų šalies ir užsienio policijos profesine patirtimi, pajėgiančius suvokti ir taikyti teisėsaugos naujoves profesinėje veikloje.
Baigusiems studijų programą suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.
Skirtumas tarp šios ir kitų aukštųjų mokyklų teisės programos studijų yra tas, kad MRU Viešojo saugumo fakultete vykdant Teisės ir policijos veiklos programą atsižvelgiama į būsimų policijos pareigūnų, policijos ir kitų statutinių tarnybų pareigūnų rengimo specifiką. Būtinos sąlygos stojant į Policijos veiklos studijų programą: baigta vidurinio ugdymo programa ir tai patvirtinantis dokumentas, Vidaus reikalų ministro siuntimas studijuoti Teisės ir policijos veiklos programą. Priimamų studentų skaičių nustato Vidaus reikalų ministerija.
Būsimieji Teisės ir policijos veiklos specialistai studijuoja bendrojo lavinimo, (Psichologija, Specialybės kalba) studijų pagrindų (Administracinė teisė, Civilinė teisė, Baudžiamoji teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Europos Sąjungos teisė, Policijos administracinė veikla, Kriminalistika) bei specialiosios dalies (Policijos veiklos taktika, Kovinė savigyna, Teismo medicina ir pirmoji medicinos pagalba) dalykus. Iš viso studijuojami 25 privalomi ir 5 alternatyviai pasirenkami dalykai.
Mokomosios praktikos vyksta Viešosios policijos Operatyvaus valdymo, Areštinės ir konvojaus tarnybos, Patrulinės tarnybos ir kelių policijos, Prevencijos padaliniuose - įgyvendinant Viešosios policijos specialisto (nepilnamečių reikalų policijos pareigūno) ir Viešosios policijos tyrėjo (apylinkės inspektoriaus) funkcijas, teritorinių policijos įstaigų, atliekančių ikiteisminį tyrimą, kriminalinės policijos padaliniuose. Praktikos trukmė 10 savaičių. Studijų pabaigoje studentai gina baigiamąjį darbą ir laiko vieną, iš dviejų alternatyviai pasirenkamų, baigiamąjį egzaminą.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti visuomenės saugumo krypties studijų programos gretutinių studijų variantą. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.

Baigusieji teisės krypties pirmos pakopos Teisės ir policijos veiklos programos studijas turės galimybę, vadovaujantis priėmimo į pasirinktą studijų programą taisyklėmis, studijuoti aukštesnės pakopos studijų programą. Kita informacija:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/viesojo_saugumo/apie_fakulteta/
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Teisės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti policijos pareigūno darbą.
Asmuo, įgijęs teisės bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti dirbti mobiliuose ekipažuose užtikrinant viešąją tvarką bei nuosavybės apsaugą, užtikrinti saugų eismą, atlikti areštinės ir konvojaus padalinio policininko funkcijas, suvokti savo vaidmenį teisinės valstybės kūrime bei aktyvaus dalyvavimo šiame procese būtinumą, suteikti pirmąją medicinos pagalbą, naudotis informacinėmis technologijomis, komunikacijos ir kitomis techninėmis priemonėmis, gerbti ir saugoti pagrindines žmogaus teises ir laisves, šalies policijos uždavinius ir funkcijas, padalinių ir tarnybų sąveikos principus, naudoti šaunamąjį ginklą ir specialiąsias priemones;
- žinoti LR ir Europos Sąjungos valstybių teisinę bazę, reikalingą jų profesinėje veikloje ir mokėti jos reikalavimus taikyti praktikoje, žinoti ir sugebėti atlikti pareigas karo ir stichinių nelaimių atvejais;
- mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą.
Norintiems siekti policijos pareigūno kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti policijos pareigūnu nėra pripažįstami.
Įgiję teisės bakalauro kvalifikaciją, asmenys gali dirbti policijos pareigūnu Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos VRM padaliniuose, Specialiųjų tyrimų tarnyboje, Valstybės saugumo departamente, Mokesčių policijoje ir kitose statutinėse tarnybose bei įvairių valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju