Mokymo programos
Teisė ir valdymas
Valstybinis kodas: 612M90006
Kodas pagal ISCED: 51138
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas - rengti teisininkus, gebančius dirbti visose teisėsaugos institucijose, t.y. būti teisėju, atlikti advokato, prokuroro, notaro, antstolio ir kitas teisines funkcijas, o taip pat turinčius papildomų vadybos mokslų teorinių žinių ir dėl to galinčius atlikti ne tik teisininko funkcijas, bet ir veiksmingai dirbti įvairaus lygio vadovais valstybės viešame ir privačiame sektoriuose. Apibrėžtas teisės ir valdymo bakalauro studijų programos tikslas realizuojamas tik Mykolo Romerio universitete. Ši programa yra originali, nes sėkmingai integruoja dvi mokslų sritis: teisę ir vadybą. Studijų programos apimtis 210, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose.
Pirmųjų bakalauro studijų metu dėstoma daug disciplinų, sudarančių aukštojo universitetinio teisinio išsilavinimo pagrindą (filosofija, logika, psichologija, lotynų ir užsienio kalba), taip pat įvadines teises disciplinos, tokios kaip teisės teorija ir teisės istorija, konstitucinė teisė, administracinė teisė bei specialaus lavinimo dalykus - viešojo administravimo pagrindus ir vadybą. Nuo antro kurso studentai studijuoja pagrindines materialinės ir proceso teisės disciplinas - civilinę teisę, civilinį procesą, baudžiamąją teisę, baudžiamąjį procesą, Administracinę teisę ir administracinį procesą, darbo teisę, finansų teisę, organizacinę elgseną, strateginį valdymą, taip pat visą eilę disciplinų, kurias gali pasirinkti iš siūlomo sąrašo - socialinės saugos teisė, korupcijos kontrolę ir prevenciją, šeimos teisę, kriminologiją, autorių teisę, konstitucinių ginčių teisę, žinių visuomenės plėtrą, socialinę statistiką, konflikto studijų pagrindus ir t.t. Šešto ir septinto semestro metu studentai be kita ko gilinasi į Tarptautinės teisės bei Europos Sąjungos teisės principus ir normas, taip pat atlieka teisinio pobūdžio praktiką. Studijos pasibaigia baigiamojo darbo gynimu ir baigiamuoju egzaminu. Baigiamąjį darbą studentai rašo remdamiesi bakalauro studijų metu studijuotų dalykų programomis, o baigiamasis egzaminas yra pasirenkamas iš siūlomų pagrindinių studijų dalykų sąrašo: Teisės teorijos, Konstitucinės teisės, Civilinės teisės ir civilinio proceso, Administracinės teisės ir administracinio proceso, Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso, Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės. Sėkmingai baigusiems studijas studentams suteikiamas teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, leidžiantis dirbti teisinį darbą, pretenduoti užimti įvairaus lygio vadovo pareigas ar tęsti studijas magistrantūroje.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju ir baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: viešojo administravimo, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, finansų ekonomikos ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau nuo pirmojo semestro.
Baigus teisės ir valdymo studijų programą studijas galima tęsti teisės, viešojo administravimo ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju