Mokymo programos
Viešasis administravimas
Valstybinis kodas: 612N71001
Kodas pagal ISCED: 51134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Viešojo administravimo studijų programa skirta rengti viešojo administravimo darbuotojus, išmanančius viešojo sektoriaus struktūrą, teisinį reglamentavimą, valdymo teorijas ir principus, vadybinius metodus.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studijų programos apimtis 210 kreditų, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose.
Būsimieji viešojo administravimo bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: psichologiją, logiką, filosofiją, politologiją, etikos pagrindus ir specialybinius dalykus: viešąjį administravimą, teisės pagrindus, viešojo sektoriaus ekonomikos pagrindus bei ekonomikos teoriją, valstybės institucijų ir įstaigų vadyba, administracinę teisę, personalo vadybą, viešojo administravimo metodologiją, valstybės tarnybą, socialinių paslaugų administravimą, protokolą ir etiketą, informacines technologijas ir e - valdžią, administracinio proceso teisę, švietimo įstaigų administravimą, konfliktų studijų pagrindus, demografiją, organizacinę elgseną, projektų vadybą, taikomąją matematiką ir kiekybinius metodus, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros valstybinį reguliavimą, valstybės finansus, ir kt.
Praktinės studijos vyksta viešojo administravimo institucijose. Praktinių studijų trukmė 405 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas viešojo administravimo bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: finansų ekonomikos, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, teisės ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.

Baigus viešojo administravimo studijų programą studijas galima tęsti viešojo administravimo, socialinio darbo, ekonomikos ir kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Aprašas rengiamas
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju