Mokymo programos
Finansų ekonomika
Valstybinis kodas: 612L10004
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Finansų ekonomikos studijų programa skirta rengti analitiškai mąstančius finansų ekonomikos specialistus, gebančius profesionaliai ir sistemingai taikyti finansų analizės ir valdymo metodus nuolat besikeičiančioje globalioje aplinkoje, siekiant finansinio stabilumo, ekonomikos augimo ir efektyvumo.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studijų programos apimtis 210 kreditų, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose
Būsimieji ekonomikos bakalaurai studijuoja bendrauniversitetinius dalykus: specialybės kalbą, matematinę analizę ir tiesinę algebrą, filosofiją, politologiją ir specialybinius dalykus: mikroekonomiką, verslo ekonomiką, makroekonomiką, finansinių idėjų raidą, finansų matematiką, finansų ir verslo informacines sistemas, buhalterinę apskaitą, ekonometriją, logistiką, įmonės finansus ir analizę, tarptautinės prekybos teoriją, finansų teisę, elektroninius atsiskaitymus rinkodaros pagrindus ir rinkos tyrimus, tarptautinius finansus, finansų rinkų ir institucijų veiklą, rizikos valdymą, finansų valdymą ir kt.
Praktikos trukmė - 405 val.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas ekonomikos bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: viešojo administravimo, verslo informatikos, psichologijos, socialinio darbo, teisės ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.

Baigus finansų ekonomikos studijų programą studijas galima tęsti Mykolo Romerio universiteto Finansų rinkų, Finansų valdymo bei Viešojo sektoriaus ekonomikos arba kitų universitetų studijų programose ekonomikos kryptyje. Taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti ekonomisto darbą.
Asmuo, įgijęs ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti spręsti praktinius uždavinius ir problemas finansų valdymo srityje, numatyti jų sprendimo būdus, efektyviai valdyti naujus finansinius įrankius, pradėti savo nuosavą verslą finansinių paslaugų teikimo srityje arba dirbti veikiančiose finansų maklerio įmonėse, ekonominėse institucijose, bankuose, ministerijose, ūkinės savivaldos institucijose, investicijų valdymo įmonėse, valdančiose investicinius ir pensijų fondus, konsultacinėse bendrovėse, akcinių bendrovių skyriuose, atsakinguose už kapitalo pritraukimą ar darbą su investuotojais, suvokti finansų institucijų bei nefinansinių korporacijų ir apskritai finansų rinkų konkrečias teorines ir praktines problemas, numatyti jų sprendimo būdus bei dirbti ir efektyviai naudotis tarptautinių finansų rinkų teikiamomis galimybėmis, taikyti norminius aktus, rezultatyviai ieškoti verslo informacijos, vykdyti elektroninę prekybą, taikyti statistinius metodus ir statistines programines sistemas ekonomikoje ir finansuose
- žinoti šiuolaikinės finansų rinkos vietą bei specifiką, integruojantis į pasaulinę ir, ypač, į europinę finansų sistemas
mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir greitai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais
Ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal finansų ekonomikos studijų programą.
Norintiems siekti ekonomikos bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti ekonomistu nėra pripažįstami.
Įgiję ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti ekonomistu šalies ir atskirų regionų privačiųjų ir viešųjų finansų valdymo institucijose, bankuose, o taip pat mokesčių konsultantais bei patarėjais tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju