Mokymo programos
Psichologija
Valstybinis kodas: 612S10004
Kodas pagal ISCED: 51131
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Psichologijos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus psichologijos bakalaurus, gebančius moksliškai ir etiškai taikyti psichologijos žinias įvairiomis aplinkybėmis, pasižyminčius plačia erudicija, aukšta psichologine kultūra bei turinčius nuolatinės profesinės saviugdos poreikį.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Studijų programos apimtis 210 kreditų, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose.
Būsimieji psichologijos bakalaurai studijuoja 3 dalykų grupes: 1) bendrojo lavinimo dalykus: filosofiją, etiką, retoriką, informatiką, sociologijos įvadą, teisės bei vadybos pagrindus, 2) psichologijos pagrindų dalykus: psichologijos mokslo ir profesinės veiklos pagrindus, psichologijos mokslo raidą, matematinę statistiką ir statistinės duomenų analizės metodus, žmogaus anatomiją ir fiziologiją, psichologijos tyrimų metodologiją, kognityvinę psichologiją (jutimus ir suvokimą, dėmesį, atmintį ir išmokimą, mąstymą, kalba ir intelektą), emocijas ir motyvaciją, asmenybės teorijas, raidos psichologiją, socialinę psichologiją, neuropsichologijos pagrindus, pedagoginę psichologiją, klinikinę psichologiją, organizacinę psichologiją, tarpkultūrinę psichologiją, profesinę psichologo etiką; 3) psichologijos specialaus lavinimo dalykus: psichofiziologinius matavimus, stebėjimo ir apklausų praktikumus, grupių vedimo praktikumą, psichologinį konsultavimą, anomalios raidos psichologiją, sveikatos psichologiją, teisės psichologiją, psichoterapines sistemas, konfliktų psichologiją, psichopatologijos ir psichiatrijos pagrindus ir kt., rašo kursinius darbus, atlieka praktinę veiklą.
Studijų programa baigiama baigiamuoju bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas psichologijos bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą: viešojo administravimo, verslo informatikos, finansų ekonomikos, socialinio darbo, teisės ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.
Baigus psichologijos studijų programą studijas galima tęsti įvairiose psichologijos magistrantūros programose, o taip pat kitose socialinių mokslų srities magistrantūros programose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Psichologijos bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti profesionalaus psichologo asistento darbą.
Asmuo, įgijęs psichologijos bakalauro kvalifikaciją, turi:
- gebėti priskirti stebimus reiškinius psichologiniams fenomenams, integruoti įvairias idėjas, mokslinių tyrimų duomenis bei skirtingus psichologinius požiūrius, kelti ir tikrinti hipotezes, apibrėžti tyrimo problemą ir savarankiškai atlikti empirinį tyrimą, analizuoti bei interpretuoti duomenis, pateikti tyrimo rezultatus bei formuluoti išvadas, analizuoti įvairius socialinių santykių aspektus, socialinių problemų ir konfliktų dinamiką, aiškinti priklausomybių požymius, vystymąsi ir pasekmes, atpažinti įvairių psichikos ir elgesio sutrikimų požymius, kryptingai ir tikslingai tirti pasirinktą psichologinę problemą, taikyti psichologinio konsultavimo įgūdžius ir įvairias pokalbio valdymo technikas, dirbti su grupe ir valdyti grupinius procesus, dalyvaujant psichologinio konsultavimo ar kitokios psichologinės paramos teikimo procese bei vykdant psichologinį švietimą;
- žinoti biologinius psichikos bei žmogaus elgesio pagrindus, bendruosius pažintinius procesus, žmogaus psichologinę, socialinę ir pažintinę raidą, asmenybės individualiuosius skirtumus, jų raišką ir formavimosi prielaidas, intelektą, emocinius ir motyvacinius asmenybės reiškinius, socialinį žmogaus elgesį bei socialines sąveikas ir jų dėsningumus, socialinę kultūrinę įtaką asmenybei bei grupiniams procesams, žmogaus mokymo ir mokymosi procesus, psichikos sutrikimus, jų raišką ir kilmę, psichologijos tyrimo metodus, planavimą ir duomenų analizės metodus;
- mokėti atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, logiškai ir analitiškai mąstyti, efektyviai bendrauti, lanksčiai ir kūrybiškai vertinti reiškinius, būti taktišku, mandagiu, kruopščiu ir sąžiningu.
Psichologijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal psichologijos studijų programą.
Norintiems siekti psichologijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti psichologo asistentu nėra pripažįstami.
Įgiję psichologijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti srityse, tiesiogiai nesusijusiose su psichologinės intervencijos ar psichologinio įvertinimo būtinybe, dirbti profesionalaus psichologo asistentu.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju