Mokymo programos
Verslo informatika
Valstybinis kodas: 612I10006
Kodas pagal ISCED: 51148
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo universitetinės studijos
Fizinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Verslo informatikos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus verslo informatikos specialistus, kurie būtų kompetentingi informatikos, informacinių sistemų ir verslo valdymo srities žinovai bei praktikai, sugebėtų profesionaliai ir sistemingai taikyti informacines ryšių technologijas, analizuoti informacinių komunikacinių technologijų rinką, būti jos vadybininkais, pardavėjais, konsultantais, apimant išskirstytų informacinių sistemų, informacinių ir ryšių technologijų priemones ir verslo valdymo metodus, kvalifikuotai analizuoti ir vertinti ekonominius, įmonių valdymo procesus, operatyviai reaguoti į Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų pasaulio valstybių verslo informacinių inovacijų pasikeitimus, iškilusias problemas, numatyti galimus jų sprendimų būdus, juos realizuoti ir administruoti. Studijų programos apimtis 210, ji trunka 3,5 metų nuolatinėse studijose ir 5 metus ištęstinėse studijose
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas.
Būsimieji verslo informatikai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: specialybės kalbą; užsienio kalbą, vadybos pagrindus; ekonomikos teoriją ir specialybinius dalykus: algoritmų teorija, diskrecinius skaičiavimo metodus, matematinę statistiką, duomenų bazes, vartotojo sąsajos projektavimą ir programavimą, verslo planavimą ir valdymą, duomenų struktūras ir algoritmus, programavimo pagrindus, kompiuterių tinklų architektūras ir protokolus, sprendimų paramos sistemas, elektroninį verslą ir e. paslaugas ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: pažintinė praktika ir mokomoji praktika, skirta organizacijos pažinimui, IKT poreikių nustatymo, verslo informacinio aprūpinimo proceso planavimo, įgyvendinimo, užbaigimo ir vertinimo įgūdžių lavinimui tiesioginiame darbe su klientais. Praktinių studijų trukmė- 405 val.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu. Baigusiajam suteikiamas informatikos bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti bet kurios kitos Universitete vykdomos I pakopos studijų programos gretutinių studijų variantą Finansų ekonomikos, viešojo administravimo, psichologijos, socialinio darbo, teisės ar įgyti socialinio pedagogo kvalifikaciją. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.

Baigus verslo informatikos studijų programą, studijas galima tęsti elektroninio verslo vadybos, elektroninės valdžios administravimo magistrantūros studijų programose ir specializacijose MRU bei informatikos krypties magistrantūros studijų programose kituose universitetuose.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Verslo informatiko kvalifikacija reikalinga norint dirbti verslo tinklų informacinio aprūpinimo įgyvendinime, naujų informacinių technologijų rinkoje, kompiuterizuotų programinių technologinių produktų ir paslaugų įgyvendinimo darbą.
Asmuo, baigęs Verslo informatikos studijų programą ir įgijęs informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti patarti, konsultuoti verslo aprūpinimo informacinės infrastruktūros klausimais; instaliuoti, valdyti, parduoti, integruoti išskirstytų informacinių sistemų programinę įrangą ir technologijas, tuo pačiu padėti organizuoti verslo valdymo informacinius procesus; spręsti praktinius uždavinius ir problemas verslo IKT aprūpinimo srityje, numatytų jų sprendimo būdus bei sugebėtų efektyviai taikyti naujas informacinių technologijų priemones; pasaulinėje, europinėje informacinių verslo paslaugų rinkoje, taikyti šalies ir tarptautinius verslo valdymo standartus, apskaitos informacinio aprūpinimo sistemas, mokesčių, finansų, muitų ir kt. teisės aktus;
- žinoti politinius IKT valdymo sprendimus, paslaugų plėtotės ir standartizacijos projektus, technologijų ir informacijos saugos užtikrinimo būdus, praktinės patirties vystymo ir informacinio sisteminio funkcionavimo stiprinimo metodus;
- mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais.
Informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiose studijas pagal verslo informatikos studijų programą.
Norintiems siekti verslo informatikos kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti verslo informatikos darbuotoju nėra pripažįstama.
Įgiję informatikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asme-nys gali dirbti verslo informatiku verslo įmonėse, didelių verslo įmonių tinklų organizavimo ir ad-ministravimo gamybinėse įmonėse, IKT pre-ky-binėse organizacijose, finansų institucijose, valdymo struktūriniuose padaliniuose, investicijų valdymo, fondų, konsultacines paslaugas teikiančiose bendrovėse bei kitose verslo struktūrose, valstybinėse ir nevyriausybinėse organizacijose, administruoti, rengti ir vykdyti įvairius nacionalinius ir tarptautinius projektus bei programas.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Mykolo Romerio universitetas Vilnius Ateities g. 20
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju