Mokymo programos
Agroverslo vadyba
Valstybinis kodas: 653N20004
Kodas pagal ISCED: 52134
Lygmuo ir/ar tipas:
Aukštojo mokslo neuniversitetinės studijos
Socialinių mokslų studijų sritis
Baigimo sertifikatas: Profesinio bakalauro diplomas

Anotacija arba apibūdinimas

Agroverslo vadybos studijų programa skirta rengti vadybos specialistus su agroverslu susijusioms gamybos ir prekybos įmonėms gebančius planuoti ir koordinuoti įmonių darbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į Vilniaus kolegiją sąlygas.
Būsimieji vadybos specialistai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus: specialybės kalbą, užsienio kalbą ir kt.; studijų pagrindų dalykus: matematiką, statistiką, informacines technologijas ir dokumentų valdymą, verslo organizavimą, vadybą, teisę, ekonomikos teoriją, apskaitos ir finansų pagrindus, verslo etiką, rinkodarą, rinkotyrą, darbuotojų saugą ir sveikatą ir kt.; specialiuosius (profesinius) dalykus: agrotechnologijas, agroekonomiką ir agropolitiką, kokybės vadybą, verslo projektų valdymą, kompiuterizuoto verslo valdymą, žemės ūkio subjektų veiklos ekonominę analizę ir kitus dalykus, priklausomai nuo pasirenkamos studijų programos šakos:
1. Žemės ūkio veiklos apskaitos (žemės ūkio subjektų veiklos buhalterinę apskaitą, žemės ūkio finansus, kompiuterizuotą žemės ūkio subjektų veiklos apskaitą, žemės ūkio subjektų veiklos finansinę analizę).
2. Prekybos ekologiškais produktais (agroekologiją, logistiką, pardavimo organizavimą, ekologiškų produktų laikymą, perdirbimą ir sertifikavimą).
5 procentai studijų programos apimties yra skirti laisvai pasirenkamiems studijų dalykams. Iš viso studijuojami 35 dalykai.
Praktinės studijos vyksta šešiais etapais: informacinių technologijų ir dokumentų valdymo, verslo praktinio mokymo, rinkotyros, verslo organizavimo, šakos ir baigiamoji praktika. Praktinių studijų trukmė - 22 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami veiklos planavimo, organizavimo, veiklos įvertinimo bei vadybinių sprendimų priėmimo įgūdžiai ir kt. gebėjimai.
Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu. Baigusiajam suteikiamas vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Baigus agroverslo vadybos studijų programą ir įgijus vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijas galima tęsti pagal universitetinių studijų programas.
Agroverslo vadybos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti vadybos specialistais.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint dirbti vadybos specialistu.
Asmuo, įgijęs vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, turi:
- gebėti priimti sprendimus, įvertinti agroverslo aplinką ir savo galimybes, naudotis informacijos šaltiniais, savarankiškai ir komandoje atlikti empirinį tyrimą, įvertinti esamą agroverslo veiklą, parengti agroverslo įmonės (padalinio) ar ūkio veiklos vystymo strategiją ir taktiką, sudaryti agroverslo įmonės (padalinio) ar ūkio planus, organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą agroverslo įmonėje (jos padaliniuose) ar ūkyje, organizuoti darbuotojų atranką ir vadovauti jiems, motyvuoti darbuotojus ir organizuoti jų profesinės veiklos įvertinimą, kaupti, apibendrinti ir pateikti informaciją vartotojams, valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius, finansinius ir žmogiškuosius išteklius, užtikrinti veiklos kokybę, valdyti pokyčius ir projektus, modeliuoti verslo sistemas;
- žinoti Lietuvos ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas, sąlygojančias galimybę kurti naują verslą, verslo strategijos formavimo etapus ir mokėti taikyti įvairius metodus formuojant strategiją, rinkodaros komplekso elementus ir mokėti juos derinti, darbuotojų vadybos ir darbo teisės pagrindus, darbo užmokesčio sistemas, pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir etikos normas, apskaitos ir kitos ekonominės informacijos reikšmę valdymo sistemai, agroverslui taikomus kokybės valdymo standartus ir jais vadovautis, aplinkonaudos ir aplinkosaugos svarbą, veiklos kokybės reikalavimus ir vertinti veiklos kokybę, verslo plėtros užsienio rinkose principus ir formas;
- mokėti dirbti atsakingai, savarankiškai, planuoti, organizuoti ir vertinti savo darbą, efektyviai bendrauti ir dirbti su kolegomis ir klientais.
Norintiems siekti vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio reikia turėti vidurinį išsilavinimą.
Įgiję vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti vadybos specialistu su agroverslu susijusiose gamybos ir prekybos įmonėse ar ūkininko ūkyje. Vadybos specialistai planuoja ir koordinuoja su agroverslu susijusių įmonių darbą.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Vilniaus kolegija Vilnius J. Jasinskio g. 15
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju