Mokymo programos
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa
Valstybinis kodas: 260062304
Kodas pagal ISCED: 23362
Lygmuo ir/ar tipas:
Pagrindinis profesinis mokymas
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
Baigimo sertifikatas: Kvalifikacijos pažymėjimas

Anotacija arba apibūdinimas

Mokymo programa skirta rengti darbuotojus, gebančius saugiai ir kvalifikuotai pjauti medžius ir krūmus, genėti šakas motoriniu pjūklu, krūmapjove ar šakų genėtuvu apsaugos zonose, t.y. elektros tinklų, ryšių linijų, kelių sanitarinėse apsaugos zonose ir pan.
Siekiant šių tikslų būsimieji medžių, krūmų ir šakų pjovėjai apsaugos zonose teoriniuose užsiėmimuose mokomi dirbti su medžių, krūmų ir šakų pjovimo įrenginiais, darbo su jais technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, naudojančiose medžių, krūmų ir šakų pjovimo įrenginius. Praktinio mokymo trukmė – 2 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbuotojų saugos, darbo apsaugos zonose ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiama teisė dirbti medžių, krūmų ir šakų pjovėju apsaugos zonose.
Baigus medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės profesijų srities, miškininkystės posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo žemės ūkio studijų krypties programas.
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų, pasitikrinusiems sveikatą bei turintiems ne mažesnę kaip trečios kategorijos pagrindinės profesijos kvalifikaciją.
Pasidalink Facebook'e

Kvalifikacijos aprašas

Baigus medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programą, kvalifikacija nesuteikiama, tačiau įgyjama teisė dirbti medžių, krūmų ir šakų pjovėju apsaugos zonose.
Asmuo, įgijęs kompetenciją dirbti medžių, krūmų ir šakų pjovėju apsaugos zonose, turi:
gebėti saugiai dirbti bei prižiūrėti eksploatuojamus pjovimo įrenginius ir mechanizmus, pjauti medžius, želdinius bei žolę, ją surinkti ir išvežti, naudotis pagalbinėmis medžių vertimo priemonėmis, įrankiais, traukti, rūšiuoti, sandėliuoti ir krauti medieną į rietuves;žinoti pjovimo įrenginių paskirtį, konstrukciją, techninius rodiklius, pjovimo technologiją, elektros perdavimo, ryšių linijų, transporto kelių apsaugos zonų reikalavimus;mokėti kruopščiai, atsakingai dirbti.
Medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programa vykdoma darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose.
Norintiems tapti medžių, krūmų ir šakų pjovėju apsaugos zonose reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Baigę medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose mokymo programą, asmenys gali pjauti medžius ir krūmus, genėti šakas želdinių priežiūros įmonėse, miesto komunalinėse įmonėse, miško ruošos darbų įmonėse, girininkijose.
Įstaigos, ruošiančios pagal šią mokymo programą
Pavadinimas Miestas/Savivaldybė Adresas
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Kauno r. Liepų g. 1
Komentarai

Komentuoti gali tik registruoti Studijos.lt vartotojai

Aš jau esu ePasas.lt vartotojas  Tapti ePasas.lt vartotoju